AZITHROMYCIN AUROVITAS 250 MG POTAHOVANÉ TABLETY Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

azithromycin aurovitas 250 mg potahované tablety

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - dihydrÁt azithromycinu (azithromycinum dihydricum) - potahovaná tableta - 250mg - azithromycin

CLARITHROMYCIN AUROVITAS Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

clarithromycin aurovitas

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - klarithromycin (clarithromycinum) - potahovaná tableta - 250mg - klarithromycin

LINEZOLID AUROVITAS 2MG/ML Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

linezolid aurovitas 2mg/ml

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - linezolid (linezolidum) - infuzní roztok - 2mg/ml - linezolid

IMATINIB AUROVITAS Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

imatinib aurovitas

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - imatinib-mesilÁt (imatinibi mesilas) - potahovaná tableta - 100mg - imatinib

OLANZAPINE AUROVITAS 10MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

olanzapine aurovitas 10mg

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - olanzapin (olanzapinum) - tableta dispergovatelná v ústech - 10mg - olanzapin

IRBESARTAN AUROVITAS 150 MG TABLETY Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

irbesartan aurovitas 150 mg tablety

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - irbesartan (irbesartanum) - tableta - 150mg - irbesartan

TRAMADOL AUROVITAS Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

tramadol aurovitas

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - tramadol-hydrochlorid (tramadoli hydrochloridum) - tvrdá tobolka - 50mg - tramadol

SILDENAFIL AUROVITAS 20MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

sildenafil aurovitas 20mg

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - sildenafil-citrÁt (sildenafili citras) - potahovaná tableta - 20mg - sildenafil

ATORVASTATIN AUROVITAS 20MG Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

atorvastatin aurovitas 20mg

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - trihydrÁt vÁpenatÉ soli atorvastatinu (atorvastatinum calcicum trihydricum) - potahovaná tableta - 20mg - atorvastatin

PANTOPRAZOL AUROVITAS 40MG Prášek pro injekční roztok Česká republika - čeština - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

pantoprazol aurovitas 40mg prášek pro injekční roztok

aurovitas pharma polska sp. z o.o., warszawa - seskvihydrÁt sodnÉ soli pantoprazolu (pantoprazolum natricum sesquihydricum) - prášek pro injekční roztok - 40mg - pantoprazol