RESPIDOX 75 %

Základní informace

 • Název přípravku:
 • RESPIDOX 75 % Prášek pro perorální roztok
 • Dávkování:
 • 75%
 • Léková forma:
 • Prášek pro perorální roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • RESPIDOX 75 % Prášek pro perorální roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9935855 - 1 x 500 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/002/03-C
 • Datum autorizace:
 • 10-04-2003
 • Poslední aktualizace:
 • 11-06-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

Příbalová informace – PI=etiketa

Název přípravku:

RESPIDOX 75% plv. sol. a.u.v.

Balení: 100g (500g, 1 000g)

Výrobce: KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48, B-2320

Hoogstraten, Belgie

Držitel registrace: KELA Laboratoria n.v., Industrial Zone „De Kluis“, St. Lenaartseweg 48,

B-2320 Hoogstraten, Belgie

Složení: Doxycyclinum (ut hyclas) 750 mg, lactosum monohydricum ad 1 g.

Indikační skupina: Širokospektrální antibiotikum tetracyklinové řady.

Charakteristika: Doxycyclin je širokospektrální antibiotikum tetracyklinové řady, jehož

bakteriostatická aktivita je založená na ochromení proteinové syntézy bakterií. Je účinný proti

G+ a G- bakteriím následujících kmenů:

Staphylococcus,

Streptococcus,

Diplococcus,

Listeria, Bacillus, Corynebacterium, Neisseria, Moraxella, Yersinia, Brucella, Erysipelothrix,

Vibrio, Haemophilus, Actinobacillus, , Pasteurella, Fusobacterium, Actinomyces a druhu

Bordetella

bronchiseptica.

účinný

rovněž

proti

spirochetám,

mykoplazmám,

ureoplazmám, ricketsiím, chlamydiím, erlichiím a některým protozoím (např. Anaplasma). In

vitro aktivita doxycyclinu proti patogenům ze zřetelně vyšší než aktivita klasických

tetracyklinových antibiotik.

Farmakokinetické údaje: Doxycyclin je při perorální aplikaci velmi dobře vstřebáván. Jeho

resorpce ze zažívacího traktu je podstatně méně ovlivňována přítomností stravy a kationtů,

než je ovlivňována resorpce ostatních tetracyklinových antibiotik.

Při per-os aplikaci 10mg doxycyclinu/kg ž.hm./den prasatům dosahuje maximální

koncentrace účinné látky v plazmě průměrných hodnot 5 µg/ml. Ještě 12-24 hodin po

aplikaci je koncentrace účinné látky v plazmě (0,25 - ≥ 0,5 µg/ml) považována za

terapeuticky aktivní.

Díky svým lipofilním vlastnostem, doxycyclin vykazuje vynikající penetraci do tkání.

Koncentrace v plících skotu a prasat je dvojnásobně vyšší než v plazmě. Doxycyclin je

v vylučován v nezměněné formě především výkaly a částečně močí.

Indikace: Prevence a léčba infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na doxycyclin

u prasat.

Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat přecitlivělých na tetracykliny

Nežádoucí účinky: Průjem jako následek porušení běžného stavu střevní mikroflóry. Ve

vážných případech by léčba měla být přerušena.

Interakce:

Tetracykliny

jsou

bakteriostaticky

účinkující

látky.

Současná

aplikace

baktericidních antibiotik (peniciliny, cefalosporiny, trimetorpim) může vyvolat antagonickou

reakci.

Dávkování:

Prasata: 10-14mg Respidoxu 75%/1kg živé hmotnosti/den (tj. 7,5-10,5mg doxycyclinu/kg

ž.hm./den) po dobu 5 dní.

V případě hromadného podání v pitné vodě, může být celkové potřebné množství přípravku

(na 1 den) vypočítáno podle následujícího vzorce:

Dávka Respidoxu 75% (mg/kg) x průměrná hmotnost (kg) x kusy zvířat

-------------------------------------------------------------------------------------------- = .x Respidoxu 75% na 1 den

1000

Přepočítací poměr na 1000 litrů vody:

Dávka Respidoxu 75% (mg/kg) x průměrná hmotnost (kg) x kusy zvířat

-------------------------------------------------------------------------------------------- = .x Respidoxu 75% na 1000l

vody

celková spotřeba (litrů) vody za den

Způsob použití: K aplikaci per os v pitné vodě nebo v krmivu. V krmivu je možné přípravek

aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze použít pro přípravu medikované

krmné směsi pro hromadnou aplikaci.

Upozornění: Příprava roztoku: vypočítané množství přípravku smísit s malým množstvím

pitné vody, vytvořit homogenní roztok a přidat do celkového požadovaného množství

tekutiny. Medikovaný roztok musí být spotřebován během 12-24 hodin. Zároveň je třeba

zajistit dostatečné množství nemedikované vody pro zbytek dne. Napájecí zařízení (nádrže,

trubky, napáječky) musí být po ukončení léčby pečlivě vymyty.

Je doporučeno provádět pravidelnou kontrolu in vitro citlivosti. Gravidita a laktace nejsou

kontraindikací.

Z důvodů možné tvorby komplexů v alkalické a tvrdé vodě by přípravek neměl být míchán ve

vodě s pH vyšším než 7,5 a tvrdostí vyšší než 20 dH.

Speciální upozornění:.

Nepoužité léky a vzniklý odpad musí být zlikvidovány způsobem odpovídajícím legislativním

ustanovením o hospodaření s nebezpečnými odpady a ochraně životního prostředí.

Přímý kontakt přípravku z pokožkou může vyvolat kontaktní dermatitidu, proto je

doporučováno používat uzavřený oděv a rukavice. Po ukončení práce umýt ruce.

Uchovávání: Při teplotě 15-25 °C, v suchu a temnu.

Druh obalu: Hliníkové vrstvené sáčky.

Balení: Sáčky o obsahu 100g, 500g a 1000g.

Ochranné lhůty: Maso 5 dní

Doba použitelnosti: 48 měsíců.

Jen pro zvířata. Chraňte před dětmi!

Č.šarže:

Exsp.:

Reg.číslo v ČR: 96/002/03-C

Datum poslední revize textu: Leden 2012