PRODIGESTAN

Základní informace

 • Název přípravku:
 • PRODIGESTAN Perorální prášek
 • Léková forma:
 • Perorální prášek
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • PRODIGESTAN Perorální prášek
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, prasata, ovce, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Léky pro prevenci a nebo léčbu acetonemii
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9934773 - 5 x 100 g - sáček

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/072/02-C
 • Datum autorizace:
 • 08-10-2002
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA - 5 kg, 10 kg, 25 kg

PŘÍBALOVÁ INFORMACE (do krabičky pro balení 5 x 100g,)

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Tekro, spol.s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4 - Krč, ČESKÁ REPUBLIKA

DRŽITEL POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÝ ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE

Tekro spol. s r.o., provoz Nová Dědina, 783 91 Uničov, ČESKÁ REPUBLIKA

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PRODIGESTAN perorální prášek

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 g přípravku obsahuje:

Léčivé látky:

Natrii propionas

506,60 mg

Calcii propionas

308,00 mg

Manganosi sulfas monohydricus

2,00 mg

Cupri sulfas pentahydricus

1,00 mg

Cobaltosi chloridum hexahydricum

0,08 mg

Zinci sulfas heptahydricus

0,08 mg

Celkový obsah jednotlivých účinných složek v 1 gramu:

Propionicum

627,07 mg

Natrium

121,24 mg

Calcium

66,291 mg

Sulfas

1,548 mg

Manganum

0,650 mg

Cuprum

0,255 mg

Chloridum

0,024 mg

Cobaltum

0,020 mg

Zincum

0,018 mg

Pomocné látky:

Laktóza monohydrát

q.s.

1,000 g

4.

INDIKACE

gastrointestinální dysfunkce u přežvýkavců vznikající z nadměrného přívodu lehce

stravitelných glycidů, při náhlé změně krmné dávky a při nadměrném zkrmovaní

bílkovinných koncentrátů, při nevyhovující struktuře krmiv (malá velikost častíc),

v počáteční období laktace, případně na zlepšení příjmu krmiva

jednoduchá indigesce, atonie bachoru, intoxikace z krmiva

záněty gastrointestinálního traktu přežvýkavců, prasat

primární acetonemie-ketonurie-hypoglykémie

Podpůrná terapie při:

steatóze jater

otravě amoniakem

poporodní paréze

specifických a nespecifických střevních zánětech

sepsi a teplotě

anorexii spojené s průjmem anebo zácpou

hubnutí a zpomalení růstu

pohybových poruchách a teplotě

nedostatku minerálních látek

antibiotické terapii

dehydratačních stavech

rachitidě

u psů při proktokolitidě

5.

KONTRAINDIKACE

Neprůchodnost trávicí trubice při podávaní léku sondou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známé.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, kozy, prasata, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dospělému skotu 2 krát denně 100-150 g po dobu 2-5 dní, prasatům 2 krát denně 20-25 g po

dobu 2-5 dní, psům 2 krát denně 5 g po dobu 2-5 dní. U ostatních zvířat jsou dávky úměrné

menší podle hmotnosti.

1 zarovnaná polévková lžíce obsahuje 6-7 g prášku.

Způsob podávání

Podává se dobře rozpuštěný v teplém nápoji (vodě, heřmánkovém čaji) u skotu jícnovou

sondou přímo do bachoru anebo z láhve do ústní dutiny, případně zamíchaný v krmivu, u

prasat a psů z láhve do ústní dutiny, případně zamíchaný v krmivu.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek je určen k individuální aplikaci a denní dávky se podávají rozdělené na polovinu 2x

denně po dobu 2-5 dní.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na <etiketě>

Doba použitelnosti od data výroby v neporušeném obalu: 2 roky.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 15 týdnů.

Doba použitelnosti po rozpuštění ve vodě nebo po zamíchání do krmiva: ihned spotřebovat.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U skotu v průběhu léčby se doporučuje dieta s vyšším obsahem sena a okopanin. Jadrné

krmivo z krmné dávky vyloučit a postupně přidávat po zlepšení zdravotního stavu.

Vyhýbat se kontaktu s přípravkem, po použití umýt ruce vodou.

Při kontaktu s pokožkou anebo se sliznicemi může působit dráždivě, proto při manipulaci

používejte vhodné ochranné pomůcky (rukavice, brýle).

Při náhodném požití může podráždit sliznice gastrointestinálního traktu i narušit minerální

rovnováhu organizmu. Proto v případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc

a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Únor 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Léková forma: Perorální prášek.

Velikost balení: 5x100 g, 5 kg, 10 kg, 25 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce nejsou známy.

Registrované velikosti balení:

- foliové sáčky: 5 x 100 g

- vícevrstvé papírové vaky s PE vložkou: 5 kg, 10 kg, 25 kg

- plastový kbelík: 5 kg

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Registrační číslo:

96/072/02-C

Dodatečný text pro PI=Etiketa (5, 10, 25 kg):

Velikost balení: 5 kg (10 kg, 25 kg)

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

EXP:

EAN