Poulvac IB Primer

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Poulvac IB Primer Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
 • Léková forma:
 • Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Poulvac IB Primer Lyofilizát pro suspenzi (pro aplikaci do pitné vody)
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kur domácí
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902398 - 1 x 2500 dávka - lahvička; 9997287 - 2500 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/685/92–C
 • Datum autorizace:
 • 16-09-1992
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Poulvac IB Primer

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci :

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L., Ctra. Camprodon s/n „La Riba“,

17813 Vall de Bianya (Gerona), Španělsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Poulvac IB Primer, lyozilizát pro přípravu suspenze

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Vakcína obsahuje v 1 ml:

Léčivé látky:

Virus bronchitidis infectiosae avium (H 120)

– 10

Virus bronchitidis infectiosae avium (D 274)

– 10

Pomocné látky:

Mannitolum, inositolum, peptonum, gelatina

4.

INDIKACE

Přípravek Poulvac IB Primer je určen k vakcinaci kuřat od prvého dne stáří, krátce po vylíhnutí,

proti infekční bronchitidě drůbeže.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této

příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Kur domácí.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTY A ZPŮSOB PODÁNÍ

Vakcína se aplikuje drůbeži v pitné vodě nebo pomocí sprejového zařízení.

K naředění vakcíny se používá chladná a čistá voda neobsahující chloridové nebo kovové ionty.

Doporučuje se přidat do pitné vody sušené mléko - 4 g na 1 litr vody.

Drůbež nechat před vakcinací 2 hodiny žíznit.

Při aplikaci vakcíny do pitné vody se počítá na kuře do stáří 14 dnů 15 ml, do 21 dnů 20 ml, do 28

dnů

30 ml, do stáří 42 dnů 40 ml vody.

Při aplikaci vakcíny ve spreji se počítá na 1000 jednodenních kuřat 0,17 – 0,25 litrů.

Imunizační schéma:

Základní vakcinace: 1.den – 1. týden

Revakcinace: podle infekčního tlaku 2 – 4 aplikace vakcíny do pitné vody nebo sprejem v intervalu 2

– 3 týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před vakcinací, v jejím průběhu a po ní je nutno zamezit stresům kuřat.

Bylo prokázáno, že i dvojnásobná dávka je pro zdravá kuřata neškodná.

Dezinfekční prostředky ruší účinnost vakcíny.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2

C – 8

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na etiketě.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 1 hodina

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při aplikaci vakcíny sprejovou metodou používat ochranné brýle a masku.

Po práci si umyjte a vydezinfikujte ruce.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2013

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení: 1 x 2 500 dávek, 10 x 2 500 dávek, 1 x 5 000 dávek, 10 x 5 000 dávek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 283 004 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com