Nekro Veyxym

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Nekro Veyxym Injekční suspenze
 • Léková forma:
 • Injekční suspenze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Nekro Veyxym Injekční suspenze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • kozy, ovce, prasata, skot, psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Proteolytické enzymy
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9939827 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/118/04-C
 • Datum autorizace:
 • 29-04-2004
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Nekro Veyxym

injekční suspenze

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE,

POKUD SE NESHODUJE

Veyx-Pharma GmbH, Söhreweg 6, D-34639 Schwarzenborn, Spolková Republika Německo

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nekro Veyxym injekční suspenze

Chymotrypsin

Trypsin

Papain

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Nekro Veyxym je světle žlutá suspenze obsahující v 1 ml:

Léčivé látky :

Chymotrypsin 1´200 FIP - jednotek (4 mg)

Trypsin

120 FIP - jednotek (4 mg)

Papain

15 FIP - jednotek (10 mg)

4.

INDIKACE

Doplňková léčba bakteriálních infekcí spojených s nahromaděním exudátu, např. infekce plic,

mléčné žlázy nebo pupku, artritidy, puerperální onemocnění, flegmóny, panaritia,

aktinomykóza, papilomatóza a maligní nádory (předoperační i pooperační léčba).

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Aplikace přípravků s obsahem enzymů může vyvolat větší nebo menší otok v místě aplikace.

Tento efekt je neškodný a může být charakterizován jako silná reakce tkáně na substanci.

Otok zmizí bez následků.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, ovce, kozy, psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka pro všechny druhy zvířat je 48 FIP-jednotek chymotrypsinu, 4,8 FIP-jednotek trypsinu

a 0,6 FIP-jednotek papainu na 1 kg živé hmotnosti - t.j. 0,4 ml přípravku na 10 kg ž. hm.,

intramuskulárně.

Uvedená dávka je i maximálními denní dávkou.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Ošetření se opakuje 1 - 3x v intervalu 24 hodin, při aktinomykóze a papilomatóze se ošetření

opakuje 3x po 8-10 dnech.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso a mléko bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Uchovávejte v původním obalu.

Chraňte před přímým slunečním zářením.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 4 týdny

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při eventuální kontaminaci kůže a sliznic umýt postižené místa mýdlem a vodou.

13.

ZVLÁŠTNÍ

OPATŘENÍ

PRO

ZNEŠKODŇOVÁNÍ

NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Říjen 2010

15.

DALŠÍ INFORMACE

POUZE PRO ZVÍŘATA.

VETERINÁRNÍ LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK JE VYDÁVÁN POUZE NA PŘEDPIS.

Velikosti balení

50 ml; 100 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.