Moxiclear 40 + 10 mg Roztok pro nakapání na kůži - spot-on

Česká republika - čeština - USKVBL (Ústav Pro Státní Kontrolu Veterinárních Biopreparátů A Léčiv)

Koupit nyní

Aktivní složka:
Moxidektin, kombinace
Dostupné s:
Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
ATC kód:
QP54AB
INN (Mezinárodní Name):
Moxidectin, combinations (Moxidectinum, Imidaclopridum)
Léková forma:
Roztok pro nakapání na kůži - spot-on
Terapeutické skupiny:
psi
Terapeutické oblasti:
Milbemycins
Přehled produktů:
Kódy balení: 9906523 - 1 x 0.4 ml - pipeta
Registrační číslo:
96/032/18-C
Datum autorizace:
2018-06-11

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE:

Moxiclear 40 mg + 10 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd., Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Moxiclear 40 mg + 10 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

Imidaclopridum, moxidectinum

3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každá 0,4 ml pipeta obsahuje:

Léčivé látky:

Imidaclopridum 40 mg

Moxidectinum

10 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E321) 0,4 mg

Benzylalkohol do 0,4 ml

Čirý, bezbarvý až žlutý, lehce opaleskující roztok.

4. INDIKACE

Pro psy napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

léčba napadení všenkami (Trichodectes canis),

léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis), léčba sarkoptového svrabu (způsobeného

Sarcoptes scabiei var. canis),

prevence srdeční dirofilariózy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis),

léčba napadení cirkulujícími mikrofiláriemi (Dirofilaria immitis),

léčba podkožní dirofilariózy (dospělá stádia Dirofilaria repens),

prevence podkožní dirofilariózy (larvální stádia L3 Dirofilaria repens),

redukce cirkulujících mikrofilárií (Dirofilaria repens),

prevence angiostrongylózy (larvální stádia L4 a juvenilní stádia Angiostrongylus vasorum),

léčba napadení Angiostrongylus vasorum a Crenosoma vulpis,

prevence spirocerkózy (Spirocerca lupi),

léčba infekcí gastrointestinálními nematody (larvální stádia L4, juvenilní stádia and dospělci

Toxocara canis (škrkavka), Ancylostoma caninum (měchovec) a Uncinaria stenocephala

(měchvec), dospělci Toxascaris leonina (škrkavka) a Trichuris vulpis (tenkohlavec)).

Přípravek může být použit jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy (FAD).

5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u štěňat mladších sedmi týdnů.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů s onemocněním vyvolaným srdečními dirofiláriemi klasifikovaným jako třída 4,

jelikož bezpečnost přípravku nebyla u této skupiny zvířat vyhodnocena.

Pro kočky použijte odpovídající přípravek „Moxiclear pro kočky“, který obsahuje 100 mg/ml

imidaklopridu a 10 mg/ml moxidektinu.

Pro fretky: nepoužívat Moxiclear pro psy. Použijte pouze „Moxiclear pro malé kočky a fretky“

(0,4 ml).

Nepoužívat u kanárků.

6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Použití přípravku může u psů způsobit přechodné svědění. Ve vzácných případech se může

vyskytnout mastná srst, erytém a zvracení. Tyto příznaky vymizí bez nutnosti další léčby. Přípravek

může ve vzácných případech vyvolat místní alergické reakce. Pokud dojde k olíznutí místa aplikace po

ošetření, mohou se objevit neurologické příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie,

generalizované křeče, oční příznaky (dilatované pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální

dýchání, slinění a zvracení.

Přípravek má hořkou chuť. Pokud zvíře bezprostředně po ošetření místo aplikace olíže, může se

objevit slinění. Což není příznakem intoxikace a zmizí samo po několika minutách bez nutnosti léčby.

Správná aplikace minimalizuje riziko olízání místa ošetření.

Přípravek může ve velmi vzácných případech vyvolat lokální podráždění, což může mít za následek

přechodné změny v chování jako letargie, neklid a nechutenství.

Terénní studie ukázala, že u psů pozitivních na srdeční dirofilariózu s mikrofilarémií existuje riziko

závažných respiračních příznaků (kašel, zrychlené dýchání a dušnost), které mohou vyžadovat

okamžitou veterinární péči. V provedené studii byly tyto reakce časté (pozorovány u 2 ze 106

léčených psů).

Gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, nechutenství) a letargie jsou také časté nežádoucí

účinky po léčbě u těchto psů.

V případě náhodného požití přípravku by měla být zahájena symptomatická léčba. Není známo žádné

specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může být prospěšná.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu

jednoho ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 ošetřených zvířat)

- méně časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1 000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 zvířete z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých

hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

Pouze pro vnější použití.

Dávkovací schéma:

Minimální doporučená dávka je 10 mg imidaklopridu/kg ž. hm. a 2,5 mg moxidektinu/kg ž. hm., což

odpovídá 0,1 ml přípravku /kg ž. hm. .

Léčebné schéma by mělo být založeno na individuální veterinární diagnóze a na místní

epidemiologické situaci.

Hmotnost psa

Použitá velikost pipety

Objem

Imidakloprid

[mg/kg ž.hm.]

Moxidektin

[mg/kg ž.hm.]

≤ 4 kg

Moxiclear pro malé psy

0,4 ml

minimálně 10

minimálně 2,5

> 4≤10 kg

Moxiclear pro střední psy

1,0 ml

10–25

2,5–6,25

> 10≤25 kg

Moxiclear pro velké psy

2,5 ml

10–25

2,5–6,25

> 25≤40 kg

Moxiclear pro velmi velké psy

4,0 ml

10–16

2,5–4

> 40 kg

vhodná kombinace pipet

Léčba a prevence napadení blechami

enoce

Jedno ošetření zabrání napadení blechami po dobu 4 týdnů. Existující kukly blech v prostředí se

mohou vylíhnout za 6 týdnů nebo déle po zahájení léčby, dle závislosti na klimatických podmínkách.

Proto může být nezbytné kombinovat léčbu přípravkem s ošetřením prostředí, aby se přerušil

vývojový cyklus blech v prostředí. Tato kombinace může urychlit redukci bleší populace v

domácnosti. Přípravek je třeba aplikovat v měsíčních intervalech, pokud je používaný jako součást

léčby bleší alergické dermatitidy.

Léčba

napadení všenkami

Trichodectes canis

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního

lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

Léčba napadení

ušními roztoči

Podejte jednu dávku přípravku. Při každé aplikaci je třeba jemně odstranit uvolněný detritus z vnějšího

zvukovodu. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního lékaře, protože u

některých zvířat je třeba druhá aplikace. Neaplikujte přímo do zvukovodu.

Léčba sarkoptového svrabu

(způsobeného

Sarcoptes scabiei

var.

canis

Podejte jednu dávka přípravku, po 4 týdnech druhou.

Prevence srdeční dirofilariózy (

s) a pod

kožní dirofilariózy (

repens)

Psi žijící nebo kteří cestovali do míst s výskytem srdečních dirofilárií mohou být infikováni dospělci

dirofilárií. Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli upozornění z odstavce „ZVLÁŠTNÍ

UPOZORNĚNÍ“.

Pro prevenci srdeční a podkožní dirofilariózy je třeba aplikovat přípravek v pravidelných měsíčních

intervalech v průběhu období výskytu komárů (mezihostitel přenášející larvy D. immitis a D. repens).

Přípravek může být aplikován po celý rok nebo nejméně měsíc před prvním předpokládaným

kontaktem s komáry. Ošetření by mělo pokračovat v pravidelných měsíčních intervalech jednou za

měsíc až do doby 1 měsíce po posledním kontaktu s komáry. Pro zajištění pravidelného ošetření je

doporučeno aplikovat přípravek každý měsíc ve stejný den nebo v den stejného data. Pokud v rámci

preventivního programu nahrazuje tento přípravek jiný přípravek preventivně působící proti srdečním

dirofiláriím, je nutné jej aplikovat do jednoho měsíce po poslední dávce předchozího přípravku.

V oblastech, kde se srdeční dirofilarióza nevyskytuje, by psům nemělo hrozit onemocnění

dirofilariózou. Proto mohou být ošetřeni přípravkem bez zvláštních opatření.

Léčba napadení mikrofiláriemi (D. immitis)

Podávejte přípravek jednou za měsíc po dobu dvou po sobě následujících měsíců.

Léčba podkožní dirofilariózy (dospělá stádia Dirofilaria repens)

Podávejte přípravek jednou za měsíc po dobu šesti po sobě následujících měsíců.

Redukce mikrofilárií (D. repens)

Přípravek podávejte jednou za měsíc po dobu čtyř po sobě následujících měsíců. Nebyla prokázána

účinnost proti dospělcům. Dospělci mohou pokračovat v produkci mikrofilárií.

Léčba a prevence napadení Angiostrongylus vasorum

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního

lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

V oblastech výskytu zabrání pravidelná aplikace každé 4 týdny angiostrongylóze a patentní fázi

infekce Angiostrongylus vasorum.

Léčba napadení Crenosoma vulpis

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence spirocerkózy (Spirocerca lupi)

Přípravek podávejte jednou za měsíc.

Léčba napadení škrkavkami, měchovci a tenkohlavci (Toxocara canis, Ancylostoma caninum,

Uncinaria stenocephala

oxascaris leonina

Trichuris vulpis

V lokalitách s výskytem nákaz dirofiláriemi může měsíční ošetřování výrazně snížit riziko reinfekce

škrkavkami, měchovci a tenkohlavci. V lokalitách bez výskytu dirofilárií lze přípravek používat jako

součást sezónního preventivního programu proti blechám a gastrointestinálním nematodům.

Studie prokázaly, že pravidelné měsíční ošetřování předchází infekci Uncinaria stenocephala.

9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Pouze pro vnější použití. Vyjměte pipetu těsně před použitím.

Vyjměte pipetu z vnějšího obalu za pomocí nůžek nebo přehněte podél diagonální linie a odkryjte

vrub; roztrhněte obal v naznačené lince.

Držte pipetu svisle. Poklepejte na zúženou část pipety, abyste se ujistili, že obsah je uvnitř hlavní části

pipety. Otočte nebo odlomte hrot.

Pro psy do 25 kg:

Na stojícím psu rozhrňte srst mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Aplikujte kdekoli na

nepoškozenou kůži. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát silně stiskněte pipetu tak, aby se obsah

zcela a přímo vyprázdnil na kůži.

Pro psy nad 25 kg:

Pro snazší aplikaci by měl pes stát. Celý obsah pipety by měl být rovnoměrně aplikován na 3 až 4

místa podél zádové linie mezi kohoutkem a bází ocasu. Na každém místě rozhrňte srst tak, aby byla

viditelná kůže. Aplikujte kdekoli na nepoškozenou kůži. Přiložte hrot pipety na kůži a jemným

stlačením pipety vytlačte část obsahu přímo na kůži. Neaplikujte na jedno místo příliš mnoho roztoku,

aby nedošlo k stečení přípravku po boku zvířete.

10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce po

{EXP}.

12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:

Krátký kontakt zvířete s vodou jednou nebo dvakrát mezi měsíčními ošetřeními pravděpodobně

významně nesníží účinnost přípravku. Avšak časté šamponování nebo ponoření zvířete do vody po

ošetření může snížit účinnost přípravku.

Parazitární rezistence k jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném

používaní anthelmintika z téže skupiny. Proto použití tohoto přípravku by proto mělo být založeno na

posouzení každého jednotlivého případu a na místních epidemiologických informací o aktuální

citlivosti cílových druhů, aby se omezila možnost budoucí selekce rezistence. Použití přípravku by

mělo být založeno na potvrzení diagnózy současného výskytu smíšené infekce (nebo rizika infekce při

preventivním použití, viz také v části „INDIKACE“ a „DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH,

CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ“ této příbalové informace).

Účinnost proti dospělcům Dirofilaria repens nebyla v terénní studii testována.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:

Ošetření zvířat s hmotností nižší jak 1 kg by mělo být založeno na zhodnocení poměru terapeutického

prospěchu a rizika.

S použitím přípravku u nemocných a oslabených zvířat jsou omezené zkušeností, proto by měl být

přípravek používán u těchto zvířat na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

Je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu obsahu pipety nebo aplikované dávky s očima nebo

ústní dutinou ošetřovaného zvířete a/nebo jiného zvířete. Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se

vzájemně olizovala. Pokud je přípravek aplikován na 3-4 různá místa, je třeba věnovat zvláštní

pozornost tomu, aby se zabránilo zvířatům olizovat místa podání.

Tento přípravek obsahuje moxidektin (makrocyclický lakton), proto je třeba u kolií, bobtailů a u

příbuzných plemen nebo u jejich kříženců obzvláště dbát na správné podání přípravku, jak je popsáno

v části „POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ“; je třeba především zabránit, aby pacient a/nebo ostatní

zvířata, která jsou v úzkém kontaktu, pozřela přípravek.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je škodlivý pro vodní organizmy: moxidektin je

vysoce toxický pro vodní organizmy. Psi by neměli plavat ve vodě 4 dny po ošetření.

Bezpečnost přípravku byla v laboratorních studiích hodnocena pouze u psů se srdeční dirofilariózou

klasifikovanou jako třída 1 nebo 2 a u několika psů třídy 3 v terénní studii. Proto by mělo být použití u

psů se zřejmými nebo závažnými příznaky onemocnění založeno na pečlivém posouzení poměru

terapeutického prospěchu a rizika ošetřujícím veterinárním lékařem.

Ačkoli experimentální studie při předávkování ukázaly, že přípravek může být bezpečně podáván

psům infikovaným dospělci dirofilárií, nemá žádný terapeutický efekt proti dospělcům Dirofilaria

immitis. Proto se doporučuje, aby všichni psi starší 6 měsíců žijící v lokalitách s výskytem dirofilárií,

byli před aplikací přípravku vyšetřeni na přítomnost infekce dospělci dirofilárií. Podle uvážení

veterinárního lékaře by infikovaní psi měli být ošetřeni adulticidem

pro odstranění dospělých

srdečních červů. Nebyla stanovena bezpečnost přípravku při podávání ve stejný den jako adulticid.

Imidakloprid je toxický pro ptáky, zejména kanárky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:

Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a ústy.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití si důkladně umyjte ruce.

Po aplikaci nehlaďte ani nekartáčujte ošetřená zvířata, dokud místo aplikace nezaschne.

V případě náhodného potřísnění kůže ji ihned omyjte mýdlem a vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí na benzylalkohol, imidakloprid nebo moxidektin by měli podávat

přípravek obezřetně. Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit kožní přecitlivělost nebo

přechodné kožní reakce (např. necitlivost, podráždění nebo pocit pálení/brnění).

Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit u citlivých jedinců podráždění dýchacích cest.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou.

Pokud podráždění oka nebo kůže přetrvává nebo v případě náhodného požití, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Aby se zabránilo v přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v originálním obalu do

okamžiku použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace.

Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným

zvířatům spát s majiteli, zejména dětmi.

Rozpouštědlo v přípravku může vytvářet skvrny nebo zničit některé materiály včetně kůže, tkanin,

plastů a materiálů s povrchovou úpravou. Před tím, než zvířeti umožníte kontakt s takovými materiály,

vyčkejte, až místo aplikace zaschne.

Použití v průběhu březosti a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Laboratorní studie s imidaklopridem nebo moxidektinem na potkanech a králících neposkytly žádné

důkazy o teratogenních, fetotoxických nebo maternotoxických účincích. Používat pouze po zvážení

poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:

Během ošetření přípravkem by nemělo být aplikováno žádné další antiparazitikum ze skupiny

makrocyklických laktonů. Nebyly pozorovány žádné interakce mezi přípravkem a běžně používanými

veterinárními léčivými přípravky nebo léčebnými a chirurgickými zákroky.

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku při podávání ve stejný den jako adulticid pro odstranění

dospělců srdečních dirofilárií.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):

Bez nežádoucích účinků nebo nežádoucích klinických příznaků dospělí psi snášeli až 10násobek

doporučené dávky. Pětinásobek doporučené minimální dávky aplikované v týdenních intervalech po

dobu 17 týdnů byl testován u psů starších 6 měsíců a nebyly pozorovány nežádoucí účinky nebo

nežádoucí klinické příznaky.

Přípravek byl podáván štěňatům až v 5násobku doporučené dávky šestkrát každé dva týdny a

nebyly zjištěny žádné závažné změny týkající se bezpečnosti přípravku. Byla pozorována přechodná

mydriáza, slinění, zvracení a zrychlené dýchaní.

Při náhodném požití nebo předávkování se ve velmi vzácných případech mohou objevit neurologické

příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie, generalizované křeče, oční příznaky (dilatované

pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální dýchání, slinění a zvracení. Na ivermektin

citlivé kolie tolerovaly až 5násobek doporučené dávky opakovaně v měsíčních intervalech bez

nežádoucích účinků, ale bezpečnost aplikací v týdenních intervalech nebyla u kolií citlivých na

ivermektin zkoumána. Pokud bylo perorálně podáno 40 % jednorázové dávky, byly pozorovány vážné

neurologické příznaky. Perorální podání 10 % doporučené dávky nevyvolalo žádné nežádoucí účinky.

Psi infikováni dospělci srdečních dirofilárií tolerovali 5násobek doporučené dávky podané třikrát ve 2

týdenních intervalech bez nežádoucích účinků. V případě náhodného požití přípravku by měla být

zahájena symptomatická léčba. Není známo žádné specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může

být prospěšná.

13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem.

Tato opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Červenec 2019

15. DALŠÍ INFORMACE

Imidakloprid je účinný proti larválním stádiím blech a dospělým blechám. Larvy blech v prostředí

zvířete jsou usmrceny po kontaktu s ošetřeným zvířetem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

0,4 ml průhledná pipeta vyrobená z třívrstvého materiálu: polypropylen/COC, lakovaný laminát bez

obsahu rozpouštědel a kopolymer polyethylenu/EVOH/polyethylenu. Pipety jsou zataveny ve

čtyřvrstvém fóliovém sáčku složeném z LDPE/nylonu/hliníkové fólie/polyesterové fólie, odolném

proti otevření dětmi a vložené do krabičky.

Pipety jsou baleny v papírových krabičkách po 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 nebo 42 pipetách. Každá

pipeta je individuálně zatavená ve fóliovém sáčku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Distributor:

Samohýl, a.s.

Smetanova 1058

Lomnice Nad Popelkou 512 51

Česká republika

Tel: +420 481 653 111

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Moxiclear 40 mg + 10 mg roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro malé psy

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Každá 0,4 ml pipeta obsahuje:

Léčivé látky:

Imidaclopridum 40 mg

Moxidectinum

10 mg

Pomocné látky:

Butylhydroxytoluen (E 321) 0,4 mg

Benzylalkohol do 0,4 ml

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

LÉKOVÁ FORMA

Roztok pro nakapání na kůži – spot-on.

Čirý, bezbarvý až žlutý, lehce opaleskující roztok.

KLINICKÉ ÚDAJE

Cílové druhy zvířat

Psi.

Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat

Pro psy napadené nebo ohrožené smíšenými parazitárními infekcemi:

léčba a prevence napadení blechami (Ctenocephalides felis),

léčba napadení všenkami (Trichodectes canis),

léčba napadení ušními roztoči (Otodectes cynotis), léčba sarkoptového svrabu (způsobeného

Sarcoptes scabiei var. canis),

prevence srdeční dirofilariózy (larvální stádia L3 a L4 Dirofilaria immitis),

léčba napadení cirkulujícími mikrofiláriemi (Dirofilaria immitis),

léčba podkožní dirofilariózy (dospělá stádia Dirofilaria repens),

prevence podkožní dirofilariózy (larvální stádia L3 Dirofilaria repens),

redukce cirkulujících mikrofilárií (Dirofilaria repens),

prevence angiostrongylózy (larvální stádia L4 a juvenilní stádia Angiostrongylus vasorum),

léčba napadení Angiostrongylus vasorum a Crenosoma vulpis,

prevence spirocerkózy (Spirocerca lupi),

léčba gastrointestinálních nematodóz (larvální stádia L4, juvenilní stádia a dospělci Toxocara canis,

Ancylostoma caninum a Uncinaria stenocephala, dospělci Toxascaris leonina a Trichuris vulpis).

Přípravek může být použit jako součást strategie léčby bleší alergické dermatitidy (FAD).

Kontraindikace

Nepoužívat u štěňat mladších sedmi týdnů.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo některou z pomocných látek.

Nepoužívat u psů s onemocněním vyvolaným srdečními dirofilariemi klasifikovaným jako třída 4,

jelikož bezpečnost přípravku nebyla u této skupiny zvířat vyhodnocena.

Pro kočky musí být použit odpovídající přípravek „Moxiclear pro kočky“, který obsahuje 100 mg/ml

imidaklopridu a 10 mg/ml moxidektinu.

Pro fretky: nepoužívat Moxiclear pro psy. Musí být použit pouze „Moxiclear pro malé kočky a fretky“

(0,4 ml).

Nepoužívat u kanárků.

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Viz bod 4.5.

Krátký kontakt zvířete s vodou jednou nebo dvakrát mezi měsíčními ošetřeními pravděpodobně

významně nesníží účinnost přípravku. Avšak časté šamponování nebo ponoření zvířete do vody po

ošetření může snížit účinnost přípravku.

Parazitární rezistence k jakékoliv skupině anthelmintik může vzniknout po častém, opakovaném

používaní anthelmintika z téže skupiny. Proto by použití tohoto přípravku proto mělo být založeno na

posouzení každého jednotlivého případu a na místních epidemiologických informacích o aktuální

citlivosti cílových druhů, aby se omezila možnost budoucí selekce rezistence.

Použití přípravku by mělo být založeno na potvrzení diagnózy současného výskytu smíšené infekce

(nebo rizika infekce při preventivním použití, viz také body 4.2. a 4.9.).

U přípravku nebyl prokázán adulticidní účinek proti D. repens.

Zvláštní opatření pro použití

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Ošetření zvířat s hmotností nižší jak 1 kg by mělo být založeno na zhodnocení poměru terapeutického

prospěchu a rizika.

S použitím přípravku u nemocných a oslabených zvířat jsou omezené zkušeností, proto by měl být

přípravek používán u těchto zvířat na základě zhodnocení poměru terapeutického prospěchu a rizika.

Je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke kontaktu obsahu pipety nebo aplikované dávky s očima nebo

ústní dutinou ošetřovaného zvířete a/nebo jiného zvířete. Zabraňte právě ošetřeným zvířatům, aby se

vzájemně olizovala. Pokud je přípravek aplikován na 3-4 různá místa (viz bod 4.9), je třeba věnovat

zvláštní pozornost tomu, aby se zabránilo zvířatům olizovat místa podání.

Tento přípravek obsahuje moxidektin (makrocyclický lakton), proto je třeba u kolií, bobtailů a u

příbuzných plemen nebo u jejich kříženců obzvláště dbát na správné podání přípravku, jak je popsáno

v bodu 4.9., je třeba zabránit především, aby pacient nebo ostatní zvířata, která jsou v úzkém kontaktu,

nepozřela přípravek.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože je škodlivý pro vodní organizmy: moxidektin je

vysoce toxický pro vodní organizmy. Psi by neměli plavat ve vodě 4 dny po ošetření.

Bezpečnost přípravku byla v laboratorních studiích hodnocena pouze u psů se srdeční dirofilariózou

klasifikovanou jako třída 1 nebo 2 a u několika psů třídy 3 v terénní studii. Proto by mělo být použití u

psů se zřejmými nebo závažnými příznaky onemocnění založeno na pečlivém posouzení poměru

terapeutického prospěchu a rizika ošetřujícím veterinárním lékařem.

Ačkoli experimentální studie při předávkování ukázaly, že přípravek může být bezpečně podáván

psům infikovaným dospělci srdečních dirofilárií, nemá žádný terapeutický efekt proti dospělcům

Dirofilaria immitis. Proto se doporučuje, aby všichni psi starší 6 měsíců žijící v lokalitách s výskytem

dirofilárií, byli před aplikací přípravku vyšetřeni na přítomnost infekce dospělci srdečních dirofilárií.

Podle uvážení veterinárního lékaře by infikovaní psi měli být ošetřeni adulticidem pro odstranění

dospělců srdečních dirofilárií. Nebyla stanovena bezpečnost přípravku pro podání ve stejný den jako

adulticid.

Imidakloprid je toxický pro ptáky, zejména kanárky.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Zabraňte

kontaktu přípravku s

kůží, očima a ústy.

Během aplikace přípravku nejezte, nepijte a nekuřte. Po použití si důkladně umyjte ruce.

Po aplikaci nehlaďte ani nekartáčujte ošetřená zvířata, dokud místo aplikace nezaschne.

V případě náhodného potřísnění kůže ji ihned omyjte mýdlem a vodou.

Lidé se známou přecitlivělostí na benzylalkohol, imidakloprid nebo moxidektin by měli podávat

přípravek obezřetně. Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit kožní přecitlivělost nebo

přechodné kožní reakce (např. necitlivost, podráždění nebo pocit pálení/brnění).

Ve velmi vzácných případech může přípravek způsobit u citlivých jedinců podráždění dýchacích cest.

V případě náhodného zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou.

Pokud podráždění oka nebo kůže přetrvává nebo v případě náhodného požití, vyhledejte ihned

lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek nepožívejte. V případě náhodného požití vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte

příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Aby se zabránilo v přístupu dětí k pipetám, uchovávejte pipetu v originálním obalu do

okamžiku použití a použité pipety ihned zlikvidujte.

Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace.

Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer, a nedovolit čerstvě ošetřeným

zvířatům spát s majiteli, zejména dětmi.

Rozpouštědlo v

přípravku může vytv

ářet

skvrny nebo zničit některé materiály včetně kůže,

tkanin

plastů a

materiálů s

povrchovou úpravou

Před tím, než zvířeti umožníte kontakt s

takovými materiály,

vyčkejte, až místo aplikace zaschne.

Nežádoucí účinky (frekvence a závažnost)

Použití přípravku může u psů způsobit přechodné svědění. Ve vzácných případech se může

vyskytnout mastná srst, erytém a zvracení. Tyto příznaky vymizí bez nutnosti další léčby. Přípravek

může ve vzácných případech vyvolat místní alergické reakce. Olizuje-li si zvíře po ošetření místo

aplikace přípravku, mohou být ve velmi vzácných případech pozorovány neurologické příznaky (z

nichž většina je přechodná, viz bod. 4.10.).

Přípravek má hořkou chuť. Pokud zvíře bezprostředně po ošetření místo aplikace olíže, může se

objevit slinění. Což příznakem intoxikace a zmizí samo po několika minutách bez nutnosti léčby.

Správná aplikace minimalizuje riziko olízání místa ošetření. Přípravek může ve velmi vzácných

případech vyvolat lokální podráždění, což může mít za následek přechodné změny v chování jako

letargie, neklid a nechutenství.

Terénní studie ukázala, že u psů pozitivních na srdeční dirofilariózu s mikrofilarémií existuje riziko

závažných respiračních příznaků (kašel, zrychlené dýchání a dušnost), které mohou vyžadovat

okamžitou veterinární péči. V provedené studii byly tyto reakce časté (pozorovány u 2 ze 106 léčených

psů). Gastrointestinální příznaky (zvracení, průjem, nechutenství) a letargie jsou také časté nežádoucí

účinky po ošetření těchto psů.

Četnost výskytu nežádoucích účinků je definována podle následujících pravidel:

- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho

ošetření)

- časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat ze 100 ošetřených zvířat)

- méně časté (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 1 000 ošetřených zvířat)

- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 zvířat z 10 000 ošetřených zvířat)

- velmi vzácné (u méně než 1 zvířete z 10 000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých

hlášení).

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

Laboratorní studie s imidaklopridem nebo moxidektinem na potkanech a králících neposkytly žádné

důkazy o teratogenních, fetotoxických nebo maternotoxických účincích.

Použít pouze po zvážení poměru terapeutického prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Během ošetření přípravkem by nemělo být aplikováno žádné další antiparazitikum ze skupiny

makrocyklických laktonů. Nebyly pozorovány žádné interakce mezi přípravkem a běžně používanými

veterinárními léčivými přípravky nebo léčebnými a chirurgickými zákroky.

Nebyla stanovena bezpečnost přípravku při podávání ve stejný den jako adulticid pro odstranění

dospělců srdečních dirofilárií.

Podávané množství a způsob podání

Dávkovací schéma:

Minimální doporučená dávka je 10 mg imidaklopridu/kg ž. hm. a 2,5 mg moxidektinu/kg ž. hm., což

odpovídá 0,1 ml přípravku /kg ž. hm.

Léčebné schéma by mělo být založeno na individuální veterinární diagnóze a na místní

epidemiologické situaci.

Hmotnost psa

Použitá velikost

pipety

Objem

Imidakloprid

[mg/kg ž.hm.]

Moxidektin

[mg/kg ž.hm.]

≤ 4 kg

Moxiclear pro malé

0,4 ml

minimálně 10

minimálně 2,5

> 4≤ 10 kg

Moxiclear pro

střední psy

1,0 ml

10–25

2,5–6,25

> 10≤ 25 kg

Moxiclear pro velké

2,5 ml

10–25

2,5–6,25

> 25≤ 40 kg

Moxiclear pro obří

4,0 ml

10–16

2,5–4

> 40 kg

vhodná kombinace pipet

Léčba a prevence napadení blechami

enoce

Jedno ošetření zabrání napadení blechami po dobu 4 týdnů. Existující kukly blech v prostředí se

mohou vylíhnout za 6 týdnů nebo později po zahájení léčby, dle závislosti na klimatických

podmínkách. Proto může být nezbytné kombinovat léčbu přípravkem s ošetřením prostředí, aby se

přerušil vývojový cyklus blech v prostředí. Tato kombinace může urychlit redukci bleší populace v

domácnosti. Přípravek je třeba aplikovat v měsíčních intervalech, pokud je používán jako součást

léčby bleší alergické dermatitidy.

Léčba

napadení všenkami

Trichodectes canis

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního

lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

Léčba napadení

ušními roztoči

Podejte jednu dávku přípravku. Při každé aplikaci je třeba jemně odstranit uvolněný detritus z vnějšího

zvukovodu. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního lékaře, protože u

některých zvířat je třeba druhá aplikace. Neaplikujte přímo do zvukovodu.

Léčba sarkoptového svrabu

(způsobeného

Sarcoptes scabiei

var.

canis

Podejte jednu dávku přípravku, po 4 týdnech druhou.

Prevence srdeční dirofilariózy (

s) a

kožní dirofilariózy (

repens)

Psi žijící nebo kteří cestovali do míst s výskytem srdečních dirofilárií mohou být infikovánidospělci

dirofilárií. Proto je třeba mít před aplikací přípravku na zřeteli upozornění z bodu 4.5.

Pro prevenci srdeční a podkožní dirofilariózy je třeba aplikovat přípravek v pravidelných měsíčních

intervalech v průběhu období výskytu komárů (mezihostitel přenášející larvy D. immitis a D. repens).

Přípravek může být aplikován po celý rok nebo nejméně měsíc před prvním předpokládaným

kontaktem s komáry. Ošetření by mělo pokračovat v pravidelných měsíčních intervalech jednou za

měsíc až do doby 1 měsíce po posledním kontaktu s komáry. Pro zajištění pravidelného ošetření je

doporučeno aplikovat přípravek každý měsíc ve stejný den nebo v den stejného data. Pokud v rámci

preventivního programu nahrazuje tento přípravek jiný přípravek preventivně působící proti srdečním

dirofiláriím, je nutné jej aplikovat do jednoho měsíce po poslední dávce předchozího přípravku.

V oblastech, kde se srdeční

dirofilarióza nevyskytuje, by psům nemělo hrozit onemocnění

dirofilariózou. Proto mohou být ošetřeni přípravkem bez zvláštních opatření.

Léčba napadení mikrofilári

(D. immitis)

Podávejte přípravek jednou za měsíc po dobu dvou po sobě následujících měsíců.

Léčba

kožní dirofilariózy (dospělá stádia Dirofilaria repens)

Podávejte přípravek jednou za měsíc po dobu šesti po sobě následujících měsíců.

Redukce mikrofilárií (D. repens)

Přípravek podávejte jednou za měsíc po dobu čtyř po sobě následujících měsíců. Nebyla prokázána

účinnost proti dospělcům. Dospělci mohou pokračovat v produkci mikrofilárií.

Léčba a prevence napadení Angiostrongylus vasorum

Podejte jednu dávku přípravku. Po 30 dnech od aplikace je doporučena kontrola u veterinárního

lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace. V oblastech výskytu zabrání pravidelná

aplikace každé 4 týdny angiostrongylóze a patentní fázi infekce Angiostrongylus vasorum.

Léčba napadení Crenosoma vulpis

Podejte jednu dávku přípravku.

Prevence

napadení

Spirocerca lupi

Přípravek podávejte jednou za měsíc.

Léčba

napadení škrkavkami

, měchovci a tenkohlavci (

Toxocara canis, Ancylostoma caninum,

Uncinaria stenocephala

oxascaris leonina

Trichuris vulpis

V lokalitách s výskytem nákaz dirofiláriemi může měsíční ošetřování výrazně snížit riziko reinfekce

škrkavkami, měchovci a tenkohlavci. V lokalitách bez výskytu dirofilárií lze přípravek používat jako

součást sezónního preventivního programu proti blechám a gastrointestinálním nematodům.

Studie prokázaly, že pravidelné měsíční ošetřování předchází infekci Uncinaria stenocephala.

Způsob podání

Pouze pro vnější použití. Vyjměte pipetu těsně před použitím

Vyjměte pipetu z vnějšího obalu za pomocí nůžek nebo přehněte podél diagonální linie a odkryjte

vrub; roztrhněte obal v naznačené lince.

Držte pipetu svisle. Poklepejte na zúženou část pipety, abyste se ujistili, že obsah je uvnitř hlavní části

pipety. Otočte nebo odlomte hrot.

Pro psy do 25 kg:

Na stojícím psu rozhrňte srst mezi lopatkami tak, aby byla viditelná kůže. Aplikujte kdekoli na

nepoškozenou kůži. Přiložte hrot pipety na kůži a několikrát silně stiskněte pipetu tak, aby se obsah

zcela a přímo vyprázdnil na kůži.

Pro psy nad 25 kg:

Pro snazší aplikaci by měl pes stát. Celý obsah pipety by měl být rovnoměrně aplikován na 3 až 4

místa podél zádové linie mezi kohoutkem a bází ocasu. Na každém místě rozhrňte srst tak, aby byla

viditelná kůže. Aplikujte kdekoli na nepoškozenou kůži. Přiložte hrot pipety na kůži a jemným

stlačením pipety vytlačte část obsahu přímo na kůži. Neaplikujte na jedno místo příliš mnoho roztoku,

aby nedošlo k stečení přípravku po boku zvířete.

4.10

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Bez nežádoucích účinků nebo nežádoucích klinických příznaků dospělí psi snášeli až 10násobek

doporučené dávky. Pětinásobek doporučené minimální dávky podané v týdenních intervalech po dobu

17 týdnů byl zkoušen u psů staších 6 měsíců a byl tolerován bez projevů nežádoucích

účinků nebo nežádoucích klinických příznaků.

Přípravek byl podáván štěňatům až v 5násobku doporučené dávky, šestkrát každé dva týdny a

nebyly zjištěny žádné závažné změny týkající se bezpečnosti přípravku. Byla pozorována přechodná

mydriáza, slinění, zvracení a zrychlené dýchaní.

Při náhodném požití nebo předávkování se ve velmi vzácných případech mohou objevit neurologické

příznaky (z nichž většina je přechodná) jako ataxie, generalizované křeče, oční příznaky (dilatované

pupily, slabý pupilární reflex, nystagmus), abnormální dýchání, slinění a zvracení.

Na ivermektin citlivé kolie tolerovaly až 5násobek doporučené dávky opakovaně v měsíčních

intervalech bez nežádoucích účinků, ale bezpečnost aplikací v týdenních intervalech nebyla u kolií

citlivých na ivermektin zkoumána. Pokud bylo perorálně podáno 40 % jednorázové dávky, byly

pozorovány vážné neurologické příznaky. Perorální podání 10 % doporučené dávky nevyvolalo žádné

nežádoucí účinky.

Psi infikováni dospělci srdečních dirofilárií tolerovali 5násobek doporučené dávky podané třikrát ve 2

týdenních intervalech bez nežádoucích účinků.

V případě náhodného požití přípravku by měla být zahájena symptomatická léčba. Není známo žádné

specifické antidotum. Aplikace aktivního uhlí může být prospěšná.

4.11

Ochranná(é) lhůta(y)

Není určeno pro potravinová zvířata.

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

Farmakoterapeutická skupina: antiparazitika, insekticidy a repelenty, makrocyklické

laktony, milbemyciny.

ATCvet kód: QP54AB52.

Farmakodynamické vlastnosti

Imida

loprid,

1-(6-Chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitro-imidazolidin-2-ylideneamin je ektoparazitikum

patřící do chloronicotylové skupiny sloučenin. Přesnější chemický název je chloronicotinyl

nitroguanidine. Imidakloprid je účinný proti larválním stádiím blech a dospělým blechám. Larvy blech

v prostředí zvířete jsou usmrceny po kontaktu s ošetřeným zvířetem. Imidakloprid má vysokou afinitu

k nikotinovým acetylcholinovým receptorům v postsynaptické části centrálního nervového systému

(CNS) blechy. Následná inhibice cholinergního přenosu vzruchu způsobí paralýzu a úhyn hmyzu.

Imidakloprid nemá prakticky žádný účinek na CNS savců z důvodu slabé interakce s nikotinovými

receptory a je předpokládán slabý přechod látky přes hemoencefalitickou bariéru. Imidakloprid má u

savců minimální farmakologickou aktivitu.

Moxidektin, 23-(O-methyloxim)-F28249 alpha patří do druhé generace makrocyklických laktonů

ze skupiny milbemycinů. Jedná se o antiparazitikum účinné proti mnohým vnitřním i vnějším

parazitům. Moxidektin účinkuje proti larválním stádiím (L3, L4) Dirofilaria immitis. Působí i

proti gastrointestinálním nematodům. Moxidektin interaguje s GABA a chloridovými kanály řízenými

glutamátem. To vede k otevření chloridových kanálů na postsynaptické membráně, vstupu

chloridových

iontů a navození ireverzibilního klidového stavu. Výsledkem je paralýza parazitů následovaná jejich

úhynem a/nebo vypuzením parazita.

Farmakokinetické údaje

Po lokální aplikaci přípravku je imidakloprid rychle distribuován v kůži zvířete v průběhu jednoho dne

po aplikaci. Může být nalezen na povrchu těla po celou dobu léčby. Moxidektin se absorbuje kůží a

maximální koncentrace v plazmě dosahuje přibližně 4. až 9. den po ošetření psů. Po absorpci přes kůži

se moxidektin distribuuje do celého těla a je z plazmy pomalu eliminován,

což se projevuje

detekovatelnými koncentracemi moxidektinu v plazmě po dobu jednoho měsíce léčby.

Environmentální vlastnosti

Viz bod 4.5. a 6.6.

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

Seznam pomocných látek

Benzylalkohol

Butylhydroxytoluen (E 321)

Propylen-karbonát

Hlavní inkompatibility

Neuplatňuje se.

Doba použitelnosti

Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky.

Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Druh a složení vnitřního obalu

0,4 ml průhledná pipeta vyrobená z třívrstvého materiálu: polypropylen/COC, lakovaný laminát bez

obsahu rozpouštědel a kopolymer polyethylenu/EVOH/polyethylenu. Pipety jsou zataveny ve

čtyřvrstvém fóliovém sáčku složeném z LDPE/nylonu/hliníkové fólie/polyesterové fólie, odolném

proti otevření dětmi a vložené do krabičky.

Velikost balení:

Pipety jsou baleny v papírových krabičkách po 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 21 nebo 42 pipetách. Každá

pipeta je individuálně zatavená ve fóliovém sáčku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitého veterinárního léčivého přípravku nebo

odpadu, který pochází z tohoto přípravku

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní

organismy.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí

být likvidován podle místních právních předpisů.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/032/18-C

DATUM REGISTRACE/ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

11. 6. 2018

DATUM REVIZE TEXTU

Leden 2019

DALŠÍ INFORMACE

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace