Evoltra

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Koupit nyní

Aktivní složka:
klofarabin
Dostupné s:
Genzyme Europe BV
ATC kód:
L01BB06
INN (Mezinárodní Name):
clofarabine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Prekurzorová buněčná lymfoblastická leukémie-lymfom
Terapeutické indikace:
Léčba akutní lymfoblastické leukémie (ALL) u pediatrických pacientů, relabujících či refrakterních žáruvzdorné po obdržení minimálně dvou předchozích léčebných režimech a tam, kde neexistuje žádná jiná možnost léčby očekávat za následek trvalé odpovědi. Bezpečnost a účinnost byla hodnocena ve studiích pacientů ≤ 21 let při počáteční diagnóze.
Přehled produktů:
Revision: 31
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/000613
Datum autorizace:
2006-05-29
EMEA kód:
EMEA/H/C/000613

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele
bulharština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
bulharština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
bulharština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
španělština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
španělština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
španělština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
dánština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
dánština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
dánština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
němčina 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
němčina 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
němčina 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
estonština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
estonština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
estonština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
řečtina 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
řečtina 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
řečtina 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
angličtina 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
angličtina 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
angličtina 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
francouzština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
francouzština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
francouzština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
italština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
italština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
italština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
lotyština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
lotyština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
lotyština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
litevština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
litevština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
litevština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maďarština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maďarština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maďarština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
maltština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
maltština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
maltština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
nizozemština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
nizozemština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
nizozemština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
polština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
polština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
polština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
portugalština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
portugalština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
portugalština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
rumunština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
rumunština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
rumunština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovenština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovenština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovenština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
slovinština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
slovinština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
slovinština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
finština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
finština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
finština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
švédština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
švédština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
švédština 04-02-2016
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
norština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
norština 13-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
islandština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
islandština 13-07-2022
Informace pro uživatele Informace pro uživatele
chorvatština 13-07-2022
Charakteristika produktu Charakteristika produktu
chorvatština 13-07-2022
Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení
chorvatština 04-02-2016

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Evoltra 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

clofarabinum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz

bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Evoltra a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Evoltra používat

Jak se přípravek Evoltra používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Evoltra uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Evoltra a k čemu se používá

Evoltra obsahuje léčivou látku klofarabin. Klofarabin patří do skupiny léčiv, která se nazývají

protinádorové léky. Působí tak, že brání růstu těchto abnormálních bílých krvinek, a nakonec je

zahubí. Nejlépe účinkuje proti buňkám, které se rychle množí – jako jsou nádorové buňky.

Evoltra se používá u dětí (≥ 1 roku), dospívajících a mladých dospělých do 21 let s akutní

lymfoblastickou leukemií (ALL), pokud předchozí léčba neúčinkovala nebo přestala účinkovat.

Akutní lymfoblastická leukemie je způsobena abnormálním růstem některých typů bílých krvinek.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Evoltra používat

Nepoužívejte přípravek Evoltra

jestliže jste alergický(á)

na klofarabin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6);

jestliže kojíte

(pročtěte si prosím níže uvedený bod „Těhotenství a kojení“);

jestliže máte závažné problémy s ledvinami nebo játry.

Pokud se na Vás některý z výše uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře.

Pokud jste

rodič dítěte, které je léčeno přípravkem Evoltra, upozorněte lékaře,

pokud se některý z těchto stavů

týká Vašeho dítěte.

Upozornění a opatření

Pokud se na Vás některý z uvedených stavů vztahuje, upozorněte svého lékaře.

Přípravek Evoltra

pro Vás nemusí být vhodný:

jestliže se u Vás dříve po použití tohoto přípravku

vyskytla závažná reakce;

jestliže máte onemocnění ledvin

nebo jste je měl(a) v minulosti;

jestliže máte onemocnění jater

nebo jste ho měl(a) v minulosti;

jestliže máte onemocnění srdce

nebo jste ho měl(a) v minulosti.

Neprodleně upozorněte svého lékaře nebo pečovatele

, pokud se u Vás vyskytne některý

z následujících stavů, neboť může být nutné přerušit léčbu:

jestliže dostanete horečku nebo vysokou teplotu – protože klofarabin snižuje počet krvinek

produkovaných kostní dření, můžete být náchylnější k infekcím;

jestliže se u Vás vyskytnou dýchací obtíže, zrychlený dech nebo dušnost;

pokud pociťujete změny pulsu;

pokud trpíte závratěmi (točením hlavy) nebo mdlobami – ty mohou být příznakem nízkého

krevního tlaku;

pokud je Vám nevolno nebo máte průjem;

pokud máte tmavší moč než obvykle – je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak

se vyhnul(a) dehydrataci;

pokud se u Vás vyskytne vyrážka s puchýři nebo vředy v ústech,

pokud ztratíte chuť k jídlu, máte pocit na zvracení (nevolnost), zvracíte, máte průjem, tmavě

zbarvenou moč a světlou stolici, bolí Vás břicho, máte žloutenku (zežloutnutí kůže a očí), nebo

pokud se celkově necítíte dobře, mohly by to být příznaky zánětu jater (hepatitidy) nebo

poškození jater (jaterního selhání);

pokud močíte málo nebo přestanete močit úplně nebo se u Vás vyskytne ospalost, pocit na

zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti k jídlu a/nebo slabost (mohou to být příznaky akutního

ledvinného selhání /selhání ledvin).

Pokud jste rodič

dítěte, které je léčeno přípravkem Evoltra,

upozorněte lékaře,

pokud se některý

z výše uvedených stavů týká Vašeho dítěte.

V průběhu léčby přípravkem Evoltra

bude Váš lékař pravidelně provádět krevní a jiné testy, jejichž

pomocí se sleduje Váš zdravotní stav. Vzhledem ke svému způsobu působení má tento lék vliv na krev

a jiné orgány.

Proberte se svým lékařem otázky antikoncepce.

Mladí muži a mladé ženy musejí v průběhu léčby a

po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Podívejte se na níže uvedený bod „Těhotenství a

kojení“. Přípravek Evoltra může poškozovat mužské i ženské reprodukční orgány. Požádejte svého

lékaře, aby Vám vysvětlil, jak se můžete ochránit před početím, či naopak mít rodinu.

Další léčivé přípravky a Evoltra

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době užíval(a):

léky na nemoci srdce,

jakékoliv léky, které mění krevní tlak,

léky, které mají vliv na játra nebo ledviny,

jakékoliv další léky včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení

Klofarabin se nemá podávat v těhotenství, pokud to není nevyhnutelné.

Ženy, které mohou otěhotnět:

v průběhu léčby klofarabinem a 6 měsíců po jejím ukončení musíte

používat účinnou antikoncepci. Pokud klofarabin užívají těhotné ženy, může poškodit nenarozené dítě.

Pokud jste těhotná nebo otěhotníte během léčby klofarabinem,

neprodleně se poraďte s lékařem

Také muži musí používat účinnou antikoncepci a musí být upozorněni, aby během léčby klofarabinem

a 3 měsíce po jejím ukončení nepočali dítě.

Pokud kojíte, musíte před zahájením léčby kojení přerušit a v průběhu Vaší léčby a 3 měsíce po jejím

ukončení nesmíte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte nebo neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, pokud máte závratě, točí se Vám hlava nebo je

Vám na omdlení.

Přípravek Evoltra obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 72 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční

lahvičce. To odpovídá 3,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro

dospělého. Poraďte se se svým lékárníkem nebo lékařem, pokud Vám má být během Vašeho

léčebného cyklu podáno 5 nebo více injekčních lahviček denně po delší dobu, zejména pokud jste

byl(a) upozorněn(a), abyste dodržoval(a) dietu s nízkým obsahem soli (sodíku).

3.

Jak se přípravek Evoltra používá

Léčbu přípravkem Evoltra Vám předepsal kvalifikovaný lékař se zkušenostmi s léčbou leukemie.

Lékař Vám vypočte správnou dávku na základě

Vaší výšky, tělesné hmotnosti a zdravotního stavu

.

Než Vám bude přípravek Evoltra podán, bude naředěn v roztoku chloridu sodného (roztok soli a

vody). Upozorněte svého lékaře, pokud dodržujete dietu s nízkým obsahem sodíku, neboť toto může

ovlivnit způsob, jak Vám bude lék podáván.

Lékař Vám bude podávat přípravek Evoltra jednou denně po dobu 5 dní.

Přípravek budete

dostávat ve formě infuze podávané dlouhou tenkou hadičkou zavedenou do žíly („kapačkou“) nebo

pomocí malého lékařského zařízení, které se zavádí pod kůži (systém port-a-cath), pokud jej Vy nebo

Vaše dítě máte zavedený. Infuze se podává dvě hodiny. Pokud vážíte (pokud Vaše dítě váží) méně než

20 kg, může infuze trvat déle.

Lékař bude sledovat Váš zdravotní stav a může měnit Vaši dávku podle toho, jak budete na léčbu

reagovat. Je důležité, abyste pil(a) dostatečné množství vody, a tak předešel(předešla) dehydrataci.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Evoltra, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že Vám bylo podáno nadměrné množství léku, ihned na to upozorněte svého

lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Evoltra

Lékař Vám řekne, kdy máte dostat tento lék. Pokud se domníváte, že jste vynechal(a) dávku, ihned na

to svého lékaře upozorněte.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob):

úzkost, bolest hlavy, horečka, únava,

nevolnost a zvracení, průjem,

zrudnutí, svědivá a zanícená pokožka, záněty (vlhké) sliznice, jako např. sliznice dutiny ústní a

jiných částí,

můžete ve zvýšené míře trpět infekcemi, protože přípravek Evoltra může snižovat počty určitých

typů krvinek ve Vašem těle,

kožní vyrážky, které mohou být svědivé, zarudlé, bolestivé, může se při nich slupovat kůže,

včetně kůže dlaní a chodidel, nebo drobné načervenalé či nachové skvrny pod kůží.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob):

infekce krve, zápal plic, pásový opar, infekce v implantátu, infekce v ústech, jako je kandidóza a

opar,

změny v chemických hodnotách krve, změny počtu bílých krvinek,

alergické reakce,

pocit žízně a tvorba tmavší moči nebo menšího množství moči, než je obvyklé, snížená chuť

k jídlu či nechutenství, úbytek tělesné hmotnosti,

rozrušení, podrážděnost či neklid,

pocit necitlivosti nebo slabosti v končetinách, pocit necitlivosti kůže, ospalost, závrať, třes,

sluchové problémy,

hromadění vody v krajině srdeční, rychlý puls,

nízký krevní tlak, boule v důsledku špatné tvorby modřin,

prosakování z drobných cévek, zrychlený dech, krvácení z nosu, dechové potíže, dušnost, kašel,

zvracení krve, bolest břicha, bolest hýždí,

krvácení do hlavy, žaludku, střev či plic, z úst či z dásní, vředy v ústech, zánět sliznice dutiny

ústní,

zežloutnutí kůže a očí (zvané též žloutenka) nebo jiné poruchy jater,

modřiny, vypadávání vlasů, změna zabarvení kůže, zvýšené pocení, suchá kůže nebo jiné kožní

problémy,

bolest hrudní stěny nebo kostí, šíje či zad, bolest končetin, svalů nebo kloubů,

krev v moči,

orgánové selhání, bolest, zvýšené svalové napětí, zadržování vody a otoky v některých místech

těla, včetně rukou a nohou, změny duševního stavu, pocit horka, chladu nebo abnormální

pocity,

klofarabin může ovlivňovat hladiny některých látek v krvi. Lékař Vám bude pravidelně

provádět krevní testy, aby zjistil, zda Váš organismus pracuje správně,

poškození jater (jaterní selhání);

malé množství moči či nemočení, ospalost, pocit na zvracení, zvracení, dušnost, ztráta chuti

k jídlu a/nebo slabost (možné známy akutního ledvinného selhání nebo selhání ledvin).

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob):

zánět jater (hepatitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Evoltra uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Chraňte před mrazem.

Jakmile je přípravek Evoltra připraven a naředěn, má být použit ihned nebo do 24 hodin, pokud bude

uchováván v chladničce (2 °C – 8 °C).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s

přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Evoltra obsahuje

Léčivou látkou je clofarabinum. Jeden mililitr obsahuje clofarabinum 1 mg. Jedna 20ml injekční

lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg.

Pomocnými látkami jsou chlorid sodný a voda pro injekci.

Jak přípravek Evoltra vypadá a co obsahuje toto balení

Evoltra je koncentrát pro infuzní roztok. Je to čirý, téměř bezbarvý roztok, který se před použitím

připravuje a ředí. Dodává se ve 20ml skleněných injekčních lahvičkách. Injekční lahvičky obsahují

20 mg klofarabinu a jsou zabaleny v krabičce. Jedna krabička obsahuje 1, 3, 4, 10 nebo 20 injekčních

lahviček, ale na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Genzyme Europe B.V.

Paasheuvelweg 25

1105 BP Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36, avenue Gustave Eiffel

37100 Tours

Francie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

België/Belgique/Belgien/

Sanofi Belgium

Tél/Tel: + 32 2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB

Tel. +370 5 236 91 40

България

Swixx Biopharma EOOD

Tел: +359 (0) 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 2 710 54 00

(Belgique/Belgien)

Magyarország

sanofi-aventis Zrt

Tel: +36 1 505 0050

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275

Danmark

sanofi-aventis Denmark A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Nederland

Genzyme Europe B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel: 0800 04 36 996

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 70 13

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: + 47 67 10 71 00

Eesti

Swixx Biopharma OÜ

Tel. +372 640 10 30

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: + 43 1 80 185 - 0

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 1600

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Portugal

Sanofi – Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: +351 21 35 89 400

France

sanofi-aventis France

Tél : 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o.

Tel: +385 1 2078 500

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o.

Tel: +386 1 235 51 00

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 4035 600

Slovenská republika

Swixx Biopharma s.r.o.

Tel: +421 2 208 33 600

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: + 358 201 200 300

Italia

Sanofi S.r.l.

Tel: 800536389

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

Latvija

Swixx Biopharma SIA

Tel: +371 6 616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland)

Sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Tento léčivý přípravek byl registrován za „výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem

k vzácnosti tohoto onemocnění nebylo možné získat úplné informace o tomto přípravku. Evropská

agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí všechny nové informace týkající se tohoto

přípravku a tato příbalová informace bude podle potřeby aktualizována.

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury

pro léčivé přípravky: http://www.ema.europa.eu/ a na webových stránkách Státního ústavu pro

kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na další webové

stránky, týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Zvláštní opatření pro podávání

Přípravek Evoltra 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok se musí před podáním naředit. Koncentrát se

přefiltruje přes sterilní stříkačkový filtr o velikosti pórů 0,2 mikrometru a poté se naředí roztokem

chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) na intravenózní infuzi, čímž se získá celkový objem

podle příkladů uvedených v tabulce níže. Nicméně konečný objem roztoku se může lišit podle

klinického stavu pacienta a podle uvážení lékaře. (Pokud nelze použít stříkačkový filtr 0,2

mikrometru, koncentrát se přefiltruje pomocí filtru o velikosti pórů 5 mikrometrů, naředí se a poté se

podává přes in-line filtr o velikosti pórů 0,22 mikrometru.)

Rozpis navrhovaného ředění na základě doporučené dávky klofarabinu 52 mg/m

2

/den

Plocha tělesného povrchu

(m

2

)

Koncentrát (ml)*

Celkový naředěný objem

≤ 1,44

≤ 74,9

100 ml

1,45 až 2,40

75,4 až 124,8

150 ml

2,41 až 2,50

125,3 až 130,0

200 ml

*Jeden ml koncentrátu obsahuje 1 mg klofarabinu. Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 20 mg

klofarabinu. U pacientů, jejichž plocha tělesného povrchu je ≤ 0,38 m

, bude k vytvoření

doporučené denní dávky klofarabinu zapotřebí pouze část obsahu jedné injekční lahvičky. Ovšem u

pacientů, jejichž plocha tělesného povrchu je > 0,38 m

, bude k vytvoření doporučené denní dávky

klofarabinu zapotřebí obsahu 1 až 7 injekčních lahviček.

Naředěný koncentrát má být čirý, bezbarvý roztok. Před podáním vizuálně zkontrolujte, zda roztok

neobsahuje žádné částice a zda nedošlo k nežádoucímu zabarvení.

Naředěný koncentrát je chemicky a fyzikálně stabilní po dobu 3 dnů, pokud je uchováván při teplotě

od 2 °C do 8 °C a při pokojové teplotě (do 25 °C). Z mikrobiologického hlediska má být přípravek

použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku po otevření před

použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně nemá být doba delší než 24 hodin při 2 °C až 8 °C,

pokud ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. Chraňte před

mrazem.

Pokyny pro zacházení

Dodržujte postupy pro správné zacházení s cytostatiky. S cytotoxickými léčivými přípravky zacházejte

opatrně.

Při manipulaci s přípravkem Evoltra se doporučuje používat jednorázové rukavice a ochranný oděv.

Pokud přípravek přijde do styku s očima, kůží či sliznicí, ihned jej vypláchněte velkým množstvím

vody.

S přípravkem Evoltra nesmí manipulovat těhotné ženy.

Likvidace

Přípravek Evoltra je určen pouze k jednorázovému užití. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo

odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Evoltra 1 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden mililitr koncentrátu obsahuje clofarabinum 1 mg.

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje clofarabinum 20 mg.

Pomocná látka se známým účinkem:

Jedna 20ml injekční lahvička obsahuje 180 mg chloridu sodného, což odpovídá 3,6 mg sodíku na 1 ml

(0,2 mmol).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok.

Čirý, prakticky bezbarvý roztok s pH 4,5 až 7,5 a osmolaritou 270 až 310 mosm/l.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Léčba akutní lymfoblastické leukemie (ALL) u pediatrických pacientů, relabujících či refrakterních po

minimálně dvou předchozích léčebných režimech, kde se nepředpokládá přetrvávající odpověď na

žádnou jinou léčbu. Bezpečnost a účinnost byly posuzovány ve studiích u pacientů ≤ 21 let při

počáteční diagnóze (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu musí zahájit a kontrolovat lékař, který má zkušenosti s léčbou pacientů s akutními typy

leukemie.

Dávkování

Dospělí (včetně starších osob)

V současné době nejsou k dispozici dostačující údaje, aby bylo možno stanovit bezpečnost a účinnost

klofarabinu u dospělých pacientů (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Děti a dospívající (≥ 1 rok)

Doporučená dávka v monoterapii je 52 mg/m

plochy tělesného povrchu podávaných 5 po sobě

následujících dní intravenózní infuzí po dobu 2 hodin. Plochu tělesného povrchu je třeba vypočítat

pomocí aktuální výšky a tělesné hmotnosti pacienta, a to vždy před začátkem každého cyklu. Léčebné

cykly se po obnovení normálního stavu krvetvorby (tj. ANC ≥ 0,75 × 10

/l) a návratu k výchozímu

stavu orgánových funkcí mají opakovat jednou za 2 týdny až 6 týdnů (od prvního dne předchozího

cyklu). Významná toxicita (viz níže) je důvodem k tomu, aby byla dávka o 25 % snížena. Dosavadní

zkušenosti s pacienty, kteří absolvovali více než 3 léčebné cykly, jsou omezené (viz bod 4.4).

U většiny pacientů reagujících na klofarabin se projeví odpověď po 1 či 2 léčebných cyklech (viz bod

5.1). Je proto třeba, aby ošetřující lékař posoudil potenciální přínosy a rizika další léčby u pacientů,

kteří po 2 léčebných cyklech nevykazují hematologické a/nebo klinické zlepšení (viz bod 4.4).

Děti s tělesnou hmotností < 20 kg

Infuze se má podávat déle než 2 hodiny, aby se redukovaly příznaky úzkosti a podrážděnosti a aby

maximální koncentrace klofarabinu nebyly příliš vysoké (viz bod 5.2).

Děti ve věku < 1 rok

Nejsou k dispozici žádné údaje o farmakokinetice, bezpečnosti či účinnosti klofarabinu u kojenců.

Doporučené bezpečné a účinné dávky u pacientů do 1 roku proto zatím nebyly stanoveny.

Snížení dávek u pacientů, u nichž se vyskytne hematologická toxicita

Pokud se hodnota ANC neupraví do 6 týdnů od zahájení léčebného cyklu, je třeba provést odběr

kostní dřeně/biopsii, aby se stanovila případná refrakterní choroba. Pokud se neprokáže přetrvávající

leukemie, doporučuje se v příštím cyklu podávat dávku o 25 % nižší, než byla předchozí dávka

podávaná po úpravě hodnoty ANC na ≥ 0,75 × 10

/l. Pokud u pacienta hodnota ANC < 0,5 × 10

přetrvává déle než 4 týdny od zahájení posledního cyklu, pro příští cyklus se doporučuje dávku o 25 %

snížit.

Snížení dávek u pacientů, u nichž se vyskytne nehematologická toxicita

Infekce

Pokud se u pacienta rozvine klinicky významná infekce, lze léčbu klofarabinem přerušit do doby, než

bude infekce klinicky zvládnuta. Pak lze léčbu obnovit v plné dávce. Pokud dojde k další klinicky

významné infekci, je třeba léčbu klofarabinem přerušit až do doby, než bude tato infekce klinicky

zvládnuta, a v léčbě pak pokračovat s dávkou o 25 % nižší.

Neinfekční příhody

Pokud se u pacienta vyskytne jeden či více těžkých případů toxicity (toxicity stupně 3 podle kritérií

NCI-CTC - US National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, vyjma nauzey a zvracení), je

třeba léčbu odložit do doby, než se hodnoty vrátí k původním parametrům, nebo do doby, kdy již

nejsou závažné a potenciální přínos pokračující léčby klofarabinem převáží nad riziky takto

pokračující léčby. Poté se doporučuje podávat klofarabin v dávce snížené o 25 %.

Pokud se u pacienta podruhé projeví tatáž těžká toxicita, je třeba léčbu odložit až do doby, než se tato

toxicita upraví na výchozí parametry, nebo do doby, kdy již nebude závažná, a potenciální přínos

pokračující léčby klofarabinem převáží nad riziky takto pokračující léčby. Poté se doporučuje podávat

klofarabin v dávce snížené o dalších 25 %.

U každého pacienta, u něhož se těžká toxicita vyskytne potřetí, nebo u kterého se těžká toxicita

neupraví do 14 dnů (výjimky viz výše), nebo kterého toxicita ohrožuje na životě či mu způsobuje

invaliditu (toxicita stupně 4 podle kritérií NCI - CTC) (viz bod 4.4), je třeba podávání klofarabinu

ukončit.

Zvláštní populace

Porucha funkce ledvin

K dispozici jsou omezené údaje, ze kterých vyplývá, že se klofarabin může v těle pacientů se sníženou

clearance kreatininu akumulovat (viz body 4.4 a 5.2). Klofarabin je kontraindikován u pacientů

s těžkou renální insuficiencí (viz bod 4.3) a při jeho použití u pacientů s lehkou až středně těžkou

renální insuficiencí je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.4).

Pacientům se středně těžkou renální insuficiencí (clearance kreatininu 30 – <60 ml/min) je nutné

podávat poloviční dávky (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

S podáváním klofarabinu u pacientů s poruchou funkce jater (bilirubin v séru > 1,5násobek horního

limitu normálních hodnot (ULN) plus AST a ALT > pětinásobek ULN) nejsou žádné zkušenosti,

přičemž játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity. Klofarabin je proto kontraindikován u

pacientů s těžkou poruchou funkce jater (viz bod 4.3) a při jeho podávání pacientům s lehkou až

středně těžkou poruchou funkce jater je třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.4).

Způsob podání

Doporučená dávka se podává formou intravenózní infuze, ačkoliv v klinických hodnoceních se

přípravek podával pomocí centrálního žilního katétru. Evoltra se nesmí mísit s jinými léčivými

přípravky ani souběžně podávat s jinými léčivými přípravky stejným intravenózním setem (viz bod

6.2). Návod na filtraci a ředění léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv pomocnou látku tohoto přípravku uvedenou v

bodě 6.1.

Použití u pacientů s těžkou renální insuficiencí nebo těžkou poruchou funkce jater.

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Evoltra je silné cytostatikum s potenciálně významnými nežádoucími účinky hematologické i

nehematologické povahy (viz bod 4.8).

U pacientů léčených klofarabinem je nutné pečlivě sledovat následující parametry:

V pravidelných intervalech je třeba zjišťovat kompletní krevní obraz, častěji pak u pacientů, u

nichž dojde ke vzniku cytopenie.

Funkce ledvin a jater před zahájením, během aktivní léčby a po jejím ukončení. Podávání

klofarabinu je třeba neprodleně přerušit, pokud dojde k významnému zvýšení hodnot kreatininu,

jaterních enzymů a/nebo bilirubinu.

Respirační funkce, krevní tlak, bilance tekutin a tělesnou hmotnost během pětidenního období

podávání klofarabinu a těsně po jeho skončení.

Poruchy krve a lymfatického systému

Očekává se útlum kostní dřeně. Ten je obvykle reverzibilní a závisí na dávce. U pacientů léčených

klofarabinem byl pozorován těžký útlum kostní dřeně, včetně neutropenie, anémie a trombocytopenie.

Bylo hlášeno krvácení, které může být fatální a které zahrnovalo cerebrální, gastrointestinální a

pulmonální krvácení. Ve většině případů bylo krvácení spojeno s trombocytopenií (viz bod 4.8).

Navíc se při zahájení léčby u většiny pacientů v klinických studiích vyskytly hematologické poruchy

jako projev leukemie. Z důvodu již existující snížené imunity u těchto pacientů a přetrvávající

neutropenie, která může být důsledkem léčby klofarabinem, jsou pacienti vystaveni zvýšenému riziku

těžkých oportunních infekcí, včetně těžké sepse s potenciálně fatálními následky. Pacienti mají být

sledováni, zda se u nich neobjevují známky a příznaky infekce, a okamžitě léčeni.

Během léčby klofarabinem byl hlášen výskyt enterokolitidy, včetně neutropenické kolitidy, zánětu

céka a kolitidy vyvolané

C. difficile

. Častěji k jejich výskytu docházelo během prvních 30 dnů léčby a

v kombinaci s chemoterapií. Enterokolitida může vést ke komplikacím ve formě nekrózy, perforace

nebo sepse a může být spojena s fatálními následky (viz bod 4.8). U pacientů je třeba sledovat známky

a příznaky enterokolitidy.

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Byl hlášen Stevensův-Johnsonův syndrom (SJS) a toxická epidermální nekrolýza (TEN) včetně

fatálních případů (viz bod 4.8). Podávání klofarabinu se musí přerušit v případě výskytu exfoliativní

nebo bulózní vyrážky nebo v případě podezření na SJS nebo TEN.

Novotvary benigní a maligní (zahrnující cysty a polypy) a poruchy imunitního systému

Podání klofarabinu má za následek rychlý úbytek periferních leukemických buněk. U pacientů

léčených klofarabinem je třeba vyhodnocovat a sledovat známky a symptomy syndromu nádorového

rozpadu a uvolňování cytokinů (např. tachypnoe, tachykardie, hypotenze, plicní edém), které by

mohly vyústit v syndrom systémové zánětlivé odpovědi (systemic inflammatory response syndrome,

SIRS), syndrom kapilárního úniku (capillary leak) a/nebo orgánovou dysfunkci (viz bod 4.8).

Je třeba zvážit profylaktické podání alopurinolu, pokud se očekává hyperurikemie (rozpad

nádoru).

Během pětidenního podávání klofarabinu mají být pacientům podávány tekutiny intravenózně, aby

se snížil účinek rozpadu nádoru a jiné nežádoucí účinky.

Profylaktické použití steroidů (např. 100 mg/m

hydrokortizonu 1. až 3. den) může přispět

k prevenci známek či symptomů SIRS nebo kapilárního úniku.

Pokud pacienti vykazují časné známky či symptomy SIRS, kapilárního úniku nebo závažné orgánové

dysfunkce, je třeba podávání klofarabinu neprodleně přerušit a zavést příslušná podpůrná opatření.

Podávání klofarabinu má být přerušeno též, pokud se u pacienta z jakéhokoli důvodu během

pětidenního podávání rozvine hypotenze. Pokud jsou pacienti stabilizováni a orgánové funkce se

vrátily k původním hodnotám, lze uvažovat o další léčbě klofarabinem, a to v nižších dávkách.

U většiny pacientů reagujících na klofarabin je odpovědi na léčbu dosaženo po 1 či 2 léčebných

cyklech (viz bod 5.1). Je proto třeba, aby ošetřující lékař posoudil potenciální přínosy a rizika další

léčby u pacientů, kteří nevykazují hematologické a/nebo klinické zlepšení po 2 léčebných cyklech.

Srdeční poruchy

Pacienty s onemocněním srdce a pacienty užívající léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají vliv na

krevní tlak nebo činnost srdce, je třeba po dobu léčby klofarabinem bedlivě sledovat (viz body 4.5

a 4.8).

Poruchy ledvin a močových cest

Podávání klofarabinu pediatrickým pacientům s renální insuficiencí (v klinických studiích

definovanou takto: kreatinin v séru ≥ dvojnásobek horního limitu normálních hodnot (ULN) daného

věku) nebylo zkoumáno žádnou klinickou studií, přičemž klofarabin se vylučuje především ledvinami.

Farmakokinetická data ukazují, že klofarabin se může akumulovat u pacientů se sníženou clearance

kreatininu (viz bod 5.2). Při podávání klofarabinu pacientům s lehkou až středně těžkou renální

insuficiencí je tedy třeba dbát opatrnosti (viz bod 4.2 úprava dávkování). U pacientů s těžkou

poruchou funkce ledvin nebo s náhradou funkce ledvin nebyl stanoven bezpečnostní profil klofarabinu

(viz bod 4.3). Zejména během pětidenního podávání klofarabinu se nemají podávat souběžně léčivé

přípravky, které mají souvislost s renální toxicitou, a přípravky, které jsou vylučovány tubulární

sekrecí, jako jsou NSAID, amfotericin B, methotrexát, aminosidy, organoplatina, foskarnet,

pentamidin, cyklosporin, takrolimus, aciklovir a valganciklovir; měly by být upřednostňovány takové

léčivé přípravky, u kterých není známa nefrotoxicita (viz body 4.5 a 4.8). Selhání ledvin nebo akutní

ledvinné selhání bylo pozorováno jako důsledek infekce, sepse a syndromu nádorového rozpadu (viz

bod 4.8). Pacienti mají být sledováni s ohledem na renální toxicitu a v případě potřeby má být

podávání klofarabinu ukončeno.

Bylo zjištěno, že frekvence a závažnost nežádoucích účinků, zejména infekce, myelosuprese

(neuropenie) a hepatotoxicita se zvyšují, pokud je klofarabin používán v kombinaci. Jestliže je

klofarabin používán v kombinaci s dalšími léky, mají být pacienti v této souvislosti pečlivě sledováni.

U pacientů, kteří jsou léčeni klofarabinem, se může vyskytnout zvracení a průjem. Mají být proto

poučeni o příslušných opatřeních proti dehydrataci. Pacienti mají být poučeni, aby vyhledali lékařskou

pomoc, pokud se u nich vyskytnou příznaky jako závratě, omdlévání nebo snížené vylučování moči.

Má být zváženo profylaktické podání antiemetik.

Poruchy jater a žlučových cest

S podáváním klofarabinu u pacientů s poruchou funkce jater (bilirubin v séru > 1,5násobek ULN plus

AST a ALT > pětinásobek ULN) nejsou žádné zkušenosti, přičemž játra jsou potenciálním cílovým

orgánem toxicity. Při podávání klofarabinu pacientům s lehkou až středně těžkou poruchou funkce

jater je tedy třeba dbát opatrnosti (viz body 4.2 a 4.3). Pokud je to možné, je třeba se vyvarovat

souběžného podávání léčivých přípravků, které bývají spojovány s hepatální toxicitou (viz body 4.5

a 4.8).

Pokud se u pacienta vyskytne hematologická toxicita neutropenie stupně 4 (ANC

0,5 x 10

/l) trvající

4 týdny a déle, pak má být v příštím cyklu dávka snížena o 25 %.

U každého pacienta, u něhož se buď vyskytne závažná nehematologická toxicita potřetí (toxicita

stupně 3 podle kritérií NCI-CTC), nebo u něhož závažná toxicita neustoupí do 14 dnů (s výjimkou

nauzey/zvracení), nebo jej neinfekční nehematologická toxicita ohrožuje na životě či mu způsobuje

invaliditu (toxicita stupně 4 podle kritérií NCI-CTC), je třeba léčbu klofarabinem ukončit (viz

bod 4.2).

Pacienti, kteří dříve obdrželi transplantáty hematopoetických kmenových buněk (HSCT) mohou být

vystaveni vyššímu riziku hepatotoxicity naznačujícímu venookluzivní onemocnění (VOD) po léčbě

klofarabinem (40 mg/m

) podávaným v kombinaci s etoposidem (100 mg/m

) a cyklofosfamidem (440

mg/m

). Po uvedení přípravku na trh byly u pediatrických i dospělých pacientů po léčbě klofarabinem

hlášeny závažné hepatotoxické nežádoucí účinky venookluzivního onemocnění (VOD) s fatálními

následky. Během léčby klofarabinem byly hlášeny případy hepatitidy a jaterního selhání, včetně

fatálních případů (viz bod 4.8).

Většina pacientů dostávala přípravný režim zahrnující busulfan, melfalan a/nebo kombinaci

cyklofosfamidu a celkového ozařování. Závažné hepatotoxické příhody byly hlášeny ve studii fáze 1/2

kombinované léčby s klofarabinem u pediatrických pacientů s relabující nebo refrakterní akutní

leukemií.

V současné době jsou k dispozici omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti klofarabinu podávaného po

více než 3 léčebné cykly.

Přípravek Evoltra obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 72 mg sodíku v jedné injekční lahvičce, což odpovídá 3,6 %

doporučeného maximálního denního příjmu sodíku podle WHO. Maximální denní dávka tohoto

léčivého přípravku odpovídá 23,4 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku podle WHO.

Přípravek Evoltra je považován za přípravek s vysokým obsahem sodíku. To musí být bráno v úvahu

zvláště u osob na dietě s nízkým obsahem sodíku.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Doposud nebyly provedeny žádné studie interakcí. Nejsou známy žádné klinicky významné interakce

s jinými léčivými přípravky či laboratorními testy.

Klofarabin není detekovatelně metabolizován enzymatickým systémem cytochromu P450 (CYP). Je

tedy nepravděpodobné, že by došlo k interakci s léčivými látkami, které inhibují nebo indukují

enzymy cytochromu P450. Kromě toho je nepravděpodobné, že by klofarabin inhiboval některý

z 5 hlavních lidských izoforem CYP (1A2, 2C9, 2C19, 2D6 a 3A4) nebo že by indukoval 2 z těchto

izoforem (1A2 a 3A4) v plazmatických koncentracích, kterých je dosahováno intravenózní infuzí

52 mg/m

/den. Proto se nepředpokládá, že by ovlivnil metabolismus léčivých látek, které jsou

známými substráty těchto enzymů.

Klofarabin se vylučuje především ledvinami. Proto je třeba zabránit souběžnému podávání léčivých

přípravků, které mají souvislost s renální toxicitou, a přípravků, které jsou vylučovány tubulární

sekrecí, jako jsou NSAID, amfotericin B, methotrexát, aminosidy, organoplatina, foskarnet,

pentamidin, cyklosporin, takrolimus, aciklovir a valganciklovir, a to především v průběhu pětidenního

podávání klofarabinu (viz body 4.4, 4.8 a 5.2).

Játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity. Proto je třeba, pokud je to možné, také zabránit

souběžnému podávání léčivých přípravků, které jsou spojovány s hepatální toxicitou (viz body 4.4

a 4.8).

Pacienty užívající léčivé přípravky, o nichž je známo, že mají vliv na krevní tlak nebo činnost srdce, je

třeba po dobu léčby klofarabinem bedlivě sledovat (viz body 4.4 a 4.8).

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Antikoncepce u mužů a žen

Vzhledem ke genotoxickému riziku klofarabinu (viz bod 5.3) musí ženy ve fertilním věku během

léčby klofarabinem a 6 měsíců po jejím ukončení používat účinné antikoncepční metody.

Muži musí používat účinné antikoncepční metody a musí být upozorněni, aby během léčby

klofarabinem a 3 měsíce po jejím ukončení nepočali dítě.

Těhotenství

Nejsou k dispozici žádné údaje o podávání klofarabinu těhotným ženám. Studie na zvířatech prokázaly

reprodukční toxicitu, včetně teratogenity (viz bod 5.3). Klofarabin podávaný během těhotenství může

způsobit závažné vrozené vady. Přípravek Evoltra proto nemá být během těhotenství podáván, zvláště

ne v průběhu prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné (tj. pouze tehdy, pokud možný přínos

pro matku převáží nad riziky pro plod). Pokud pacientka otěhotní během léčby klofarabinem, má být

informována o možném nebezpečí pro plod.

Kojení

Není známo, zda se klofarabin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka.

Vylučování klofarabinu do mléka nebylo u zvířat studováno. Vzhledem k možnému vzniku závažných

nežádoucích účinků u kojených dětí je však před zahájením léčby přípravkem Evoltra, během léčby a

po jejím ukončení třeba přerušit kojení (viz bod 4.3).

Fertilita

Toxicita pro samčí reprodukční orgány v závislosti na dávce byla pozorována u myší, potkanů a psů a

toxicita pro samičí reprodukční orgány byla pozorována u myší (viz bod 5.3). Vzhledem k tomu, že

vliv léčby klofarabinem na fertilitu u člověka není znám, je třeba s pacienty náležitě probrat otázky

plánovaného rodičovství.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Studie hodnotící účinky klofarabinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Nicméně je třeba pacienty upozornit, že se u nich mohou v průběhu léčby vyskytnout nežádoucí

účinky, jako jsou závratě, pocity na omdlení nebo mdloby, a varovat je, aby za takovýchto okolností

neřídili ani neobsluhovali stroje.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

U téměř všech pacientů (98 %) se vyskytl alespoň jeden účinek, který zkoušející považoval za

nežádoucí účinek související s klofarabinem. Mezi nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly:

nauzea (61 % pacientů), zvracení (59 %), febrilní neutropenie (35 %), bolest hlavy (24 %), vyrážka

(21 %), průjem (20 %), pruritus (20 %), pyrexie (19 %), syndrom palmoplantární erytrodysestezie (15

%), únava (14 %), pocit úzkosti (12 %), zánět sliznic (11 %) a zrudnutí (11 %). U šedesáti osmi

pacientů (59 %) se vyskytl alespoň jeden závažný nežádoucí účinek související s klofarabinem. Jeden

pacient přerušil léčbu po podání dávky klofarabinu 52 mg/m

/den z důvodu hyperbilirubinemie stupně

4, která byla přičítána klofarabinu, 3 pacienti zemřeli v důsledku nežádoucích účinků, které zkoušející

považoval za související s léčbou klofarabinem: jeden pacient zemřel na respirační tíseň,

hepatocelulární poškození a syndrom kapilárního úniku; jeden pacient podlehl VRE sepsi a

multiorgánovému selhání; a jeden pacient zemřel na septický šok a multiorgánové selhání.

Souhrn nežádoucích účinků v tabulce

Uváděné informace vycházejí z dat získaných z klinických studií, v nichž 115 pacientům (ve věku > 1

a ≤ 21 let) s ALL nebo s akutní myeloidní leukemií (AML) byla podána alespoň jedna dávka

klofarabinu v doporučené dávce 52 mg/m

/den x 5.

Nežádoucí účinky jsou v tabulce uvedené níže řazeny podle tříd orgánových systémů a podle

frekvence výskytu (velmi časté (≥ 1/10); časté (≥ 1/100 až < 1/10); méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100);

vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000); velmi vzácné (< 1/10 000)). Nežádoucí účinky hlášené po uvedení

přípravku na trh jsou také v níže uvedené tabulce uvedeny, a to v kategorii četnosti označené jako

„není známo“ (z dostupných údajů nelze určit). V rámci každé kategorie četností jsou nežádoucí

účinky řazeny sestupně podle závažnosti.

Pacienti s ALL nebo AML v pokročilém stadiu mohou trpět složitými zdravotními problémy, které

mohou ztěžovat vyhodnocení kauzality nežádoucích účinků vzhledem ke značnému množství příznaků

souvisejících se základním onemocněním, s progresí tohoto onemocnění a se souběžným podáváním

mnoha léčivých přípravků.

Nežádoucí účinky, u nichž se předpokládá souvislost s klofarabinem,

hlášené s četností ≥ 1/1 000 (tj. u > 1/115 pacientů) v klinických studiích

a po uvedení přípravku na trh

Infekce a infestace

Časté:

septický šok*, sepse, bakteriemie, pneumonie,

herpes zoster, herpes simplex, orální kandidóza

Četnost není známá:

kolitida

C. difficile

Novotvary benigní a maligní (zahrnující

cysty a polypy)

Časté:

syndrom nádorového rozpadu*

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté:

febrilní neutropenie

Časté:

neutropenie

Poruchy imunitního systému

Časté:

hypersenzitivita

Poruchy metabolismu a výživy

Časté:

anorexie, snížená chuť k jídlu, dehydratace

Četnost není známá:

hyponatremie

Psychiatrické poruchy

Velmi časté:

pocit úzkosti

Časté:

agitovanost, neklid, změna mentálního stavu

Poruchy nervového systému

Velmi časté:

bolest hlavy

Časté:

somnolence, periferní neuropatie, parestezie,

závrať, tremor

Poruchy ucha a labyrintu

Časté:

hypakuze

Srdeční poruchy

Časté:

perikardiální výpotek*, tachykardie*

Cévní poruchy

Velmi časté:

zrudnutí*

Časté:

hypotenze*, syndrom kapilárního úniku,

hematom

Respirační, hrudní a mediastinální

poruchy

Časté:

respirační tíseň, epistaxe, dyspnoe, tachypnoe,

kašel

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté:

zvracení, nauzea, průjem

Časté:

krvácení v ústech, krvácení z dásně, hematemeze,

bolest břicha, stomatitida, bolest v epigastriu, proktalgie,

vřed v ústech

Četnost není známá:

zvýšené hodnoty (odpovídající

hodnotám při pankreatitidě) sérové amylázy a lipázy,

enterokolitida, neutropenická kolitida, zánět céka

Poruchy jater a žlučových cest

Časté:

hyperbilirubinemie, žloutenka, venookluzivní

onemocnění, zvýšená hladina alaninaminotransferázy

(ALT)* a aspartátaminotransferázy (AST)*, jaterní

selhání

Méně časté:

hepatitida

Celkové poruchy a reakce v místě

aplikace

Velmi časté:

únava, pyrexie, zánět sliznice

Časté:

multiorgánové selhání, syndrom systémové

zánětlivé odpovědi*, bolest, zimnice, podrážděnost,

edém, periferní edém, pocit horka, abnormální pocit

Poruchy kůže a podkožní tkáně

Velmi časté:

syndrom palmoplantární erytrodysestezie,

pruritus

Časté:

makulopapulózní vyrážka, petechie, erytém,

svědící vyrážka, kožní exfoliace, generalizovaná

vyrážka, alopecie, kožní hyperpigmentace,

generalizovaný erytém, erytematózní vyrážka, suchá

kůže, hyperhidróza

Četnost není známá:

Stevensův-Johnsonův syndrom

(SJS), toxická epidermální nekrolýza (TEN)

Poruchy svalové a kosterní soustavy a

pojivové tkáně

Časté:

bolest v končetině, myalgie, bolest kostí, bolest

hrudní stěny, artralgie, bolest krku a zad

Poruchy ledvin a močových cest

Časté:

hematurie*, selhání ledvin, akutní selhání ledvin

Vyšetření

Časté:

úbytek tělesné hmotnosti

Poranění, otravy a procedurální

komplikace

Časté:

kontuze

* = viz níže

** V této tabulce jsou uvedeny všechny nežádoucí účinky, které se vyskytly alespoň dvakrát (tj.

2 nebo více událostí (1,7 %)).

Popis vybraných nežádoucích účinků

Poruchy krve a lymfatického systému

Nejčastěji pozorované hematologické abnormality nalezené při laboratorním vyšetření u pacientů

léčených klofarabinem byly: anémie (83,3 %; 95/114); leukopenie (87,7 %; 100/114); lymfopenie

(82,3 %; 93/113), neutropenie (63,7 %; 72/113) a trombocytopenie (80,7 %; 92/114). Většina těchto

zjištěných abnormálních nálezů dosahovala stupně

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny prolongované cytopenie (trombocytopenie, anémie,

neutropenie a leukopenie) a porucha kostní dřeně. Při nástupu trombocytopenie byly pozorovány

krvácivé příhody. Bylo hlášeno krvácení, které může být fatální, a které zahrnovalo cerebrální,

gastrointestinální a pulmonální krvácení (viz bod 4.4).

Cévní poruchy

U 64 pacientů ze 115 (55,7 %) se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie

cévních poruch. U 23 pacientů ze 115, u kterých se vyskytl nežádoucí účinek spadající do kategorie

cévní poruchy, byl tento účinek dáván do souvislosti s podáváním klofarabinu. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími účinky bylo zrudnutí (13 nežádoucích účinků, nezávažné) a hypotenze (5 nežádoucích

účinků, všechny byly považovány za závažné; viz bod 4.4). Nicméně většina těchto případů hypotenze

byla hlášena u pacientů s komplikujícími závažnými infekcemi.

Srdeční poruchy

U 50 % pacientů se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie srdečních poruch.

11 případů u 115 pacientů bylo považováno za případy související s klofarabinem; žádný nebyl

závažný. Nejčastější hlášenou srdeční poruchou byla tachykardie (35 %) (viz bod 4.4); 6,1 % (7/115)

tachykardií u pacientů bylo považováno za související s klofarabinem. Většina srdečních nežádoucích

účinků byla hlášena během prvních dvou cyklů.

Perikardiální výpotek a perikarditida byly hlášeny jako nežádoucí účinky u 9 % pacientů (10/115).

Tři z těchto účinků byly následně vyhodnoceny jako související s klofarabinem: perikardiální výpotek

(2 nežádoucí účinky, z nichž jeden byl závažný) a perikarditida (1 nežádoucí účinek, nebyl závažný).

Při echokardiografickém vyšetření byly perikardiální výpotek a perikarditida u většiny pacientů (8/10)

považovány za asymptomatické a klinicky nevýznamné či málo významné. Nicméně perikardiální

výpotek byl klinicky významný u 2 pacientů, kdy byl spojen s hemodynamickou poruchou.

Infekce a infestace

Před zahájením léčby klofarabinem trpělo 48 % pacientů jednou probíhající infekcí nebo několika

probíhajícími infekcemi zároveň. Celkem u 83 % pacientů se po podání klofarabinu vyskytla

minimálně jedna infekce, včetně mykotické, virové a bakteriální infekce (viz bod 4.4). 21 (18,3 %)

nežádoucích účinků bylo považováno za související s klofarabinem, z nich za závažné byly

považovány infekce související s katetrem (1 nežádoucí účinek), sepse (2 nežádoucí účinky) a septický

šok (2 nežádoucí účinky; jeden pacient zemřel – viz výše).

Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny bakteriální, mykotické a virové infekce, které mohou být

fatální. Tyto infekce mohou vést k septickému šoku, k selhání dýchacího systému, k selhání ledvin

a/nebo k multiorgánovému selhání.

Poruchy ledvin a močových cest

U 41 pacientů ze 115 (35,7 %) se vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie

poruch ledvin a močových cest. Nejčastěji vyskytující se ledvinovou toxicitou u pediatrických

pacientů byla zvýšená hladina kreatininu. Zvýšená hladina kreatininu stupně 3 a 4 se vyskytla u 8 %

pacientů. K ledvinové toxicitě mohou přispět nefrotoxické léčivé přípravky, rozpad nádoru a rozpad

nádoru s hyperurikemií (viz body 4.3 a 4.4). Hematurie byla pozorována u 13 % pacientů z celkového

počtu. Čtyři ledvinové nežádoucí účinky u 115 pacientů byly dávány do souvislosti s podáváním

klofarabinu; žádný nebyl závažný; jednalo se o hematurii (3 nežádoucí účinky) a akutní selhání ledvin

(1 nežádoucí účinek) (viz body 4.3 a 4.4).

Poruchy jater a žlučových cest

Játra jsou potenciálním cílovým orgánem toxicity vyvolané klofarabinem a u 25,2 % pacientů se

vyskytl alespoň jeden nežádoucí účinek spadající do kategorie poruch jater a žlučových cest (viz body

4.3 a 4.4). Šest nežádoucích účinků bylo považováno za účinky související s klofarabinem. Z nich za

závažné byly považovány tyto: cholecystitida (1 nežádoucí účinek), cholelitiáza (1 nežádoucí účinek),

hepatocelulární poškození (1 nežádoucí účinek, pacient zemřel – viz výše) a hyperbilirubinemie (1

nežádoucí účinek, pacient přerušil léčbu – viz výše). Dvě hlášení venookluzivní nemoci (VOD) u

pediatrických pacientů (1,7 %) byla dávána do souvislosti se studovaným lékem.

Případy VOD hlášené po uvedení přípravku na trh u pediatrických a dospělých pacientů byly spojeny

s fatálními následky (viz bod 4.4).

Kromě toho se u 50/113 pacientů léčených klofarabinem vyskytla alespoň velmi vysoká hladina ALT

(minimálně stupeň 3 podle kritérií NCI-CTC), u 36/100 zvýšená hladina AST a u 15/114 zvýšená

hladina bilirubinu. Ve většině případů došlo při podávání klofarabinu ke zvýšení hladiny ALT a AST

do deseti dnů a k navrácení na stupeň 2 nebo pod něj došlo během 15 dní. Tam, kde jsou dostupné

následné údaje ze sledování, se zvýšené hodnoty bilirubinu vrátily na stupeň 2 nebo pod něj během 10

dní.

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/818330/2015

EMEA/H/C/000613

Souhrn zprávy EPAR určený pro veřejnost

Evoltra

clofarabinum

Tento dokument je souhrnem Evropské veřejné zprávy o hodnocení (European Public Assessment

Report, EPAR) pro přípravek Evoltra. Objasňuje, jakým způsobem Výbor pro humánní léčivé přípravky

(CHMP) vyhodnotil tento přípravek, aby mohl vypracovat své stanovisko k vydání rozhodnutí o

registraci a doporučení ohledně podmínek používání přípravku Evoltra.

Co je Evoltra?

Evoltra je protinádorový léčivý přípravek, který obsahuje léčivou látku klofarabin. Je k dispozici

ve formě koncentrátu pro přípravu infuzního roztoku (kapání do žíly).

K čemu se přípravek Evoltra používá?

Přípravek Evoltra se používá k léčbě dětí a dospělých mladších 21 let, kteří trpí akutní lymfoblastickou

leukemií, což je rakovina lymfocytů (typu bílých krvinek). Používá se v případě, že onemocnění

nereagovalo nebo se vrátilo po absolvování nejméně dvou různých typů léčby, a rovněž v případech,

kdy nelze předpokládat, že by jiná léčba byla úspěšná.

Jelikož počet pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií je nízký, toto onemocnění se považuje za

zřídka se vyskytující a přípravek Evoltra byl dne 5. února 2002 označen jako „léčivý přípravek pro

vzácná onemocnění”.

Výdej tohoto léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis

Jak se přípravek Evoltra používá?

Léčba přípravkem Evoltra by měla být zahájena lékařem, který má zkušenosti s léčbou pacientů s

akutní leukemií, a probíhat pod jeho dohledem. Doporučená dávka činí 52 mg na metr čtvereční

povrchu těla (vypočteného na základě tělesné výšky a hmotnosti pacienta). Podává se infuzí trvající

dvě hodiny každý den po dobu pěti dní. Léčbu je třeba vždy po dvou až šesti týdnech opakovat. U

Evoltra

EMA/818330/2015

strana 2/3

většiny pacientů, kteří na léčbu reagují, dochází k projevu této reakce po jednom až dvou léčebných

cyklech.

Podrobné informace jsou uvedeny v příbalové informaci.

Jak přípravek Evoltra působí?

Léčivá látka v přípravku Evoltra, klofarabin, je cytotoxikum (lék, který zabíjí dělící se buňky, například

nádorové buňky). Patří do skupiny protinádorových léčivých přípravků nazývaných „antimetabolity“.

Klofarabin je „analog“ adeninu, který je součástí základního genetického materiálu buněk (DNA a

RNA). To znamená, že klofarabin v lidském těle zaujímá místo adeninu a brání působení enzymů

účastnících se tvorby genetického materiálu označovaného jako „DNA polymeráza“ a „RNA reduktáza“.

Tím buňkám brání ve vytváření nové DNA a RNA a zpomaluje růst nádorových buněk.

Jak byl přípravek Evoltra zkoumán?

Přípravek Evoltra byl zkoumán v jedné studii, do které bylo zařazeno 61 pacientů s akutní

lymfoblastickou leukemií mladších 21 let. Všichni pacienti předtím podstoupili alespoň dva jiné druhy

léčby, ale pro žádnou jinou léčbu nebyli způsobilí. Průměrný věk léčených pacientů byl 12 let. Hlavním

měřítkem účinnosti byl počet pacientů, u nichž došlo k „remisi“ (vymizení leukemie z kostní dřeně a k

úplnému nebo částečnému navrácení počtu krvinek k běžným hodnotám). Studie nesrovnávala

přípravek Evoltra s žádnou jinou léčbou.

Jaký přínos přípravku Evoltra byl prokázán v průběhu studií?

V hlavní studii bylo remise dosaženo u 20 % pacientů (12 z 61). Celkově pacienti zařazení do studie

přežívali v průměru po dobu 66 týdnů.

Po absolvování léčby přípravkem Evoltra bylo 10 pacientů schopno podstoupit transplantaci kmenových

buněk. To je složitá procedura, při které pacient obdrží kmenové buňky od vhodného dárce s cílem

podpořit obnovení kostní dřeně. Kmenové buňky jsou buňky, ze kterých se mohou vyvinout různé typy

buněk.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Evoltra?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Evoltra (zaznamenanými u více než 1 pacienta z 10) byly

febrilní neutropenie (nízký počet bílých krvinek provázený horečkou), úzkost, bolest hlavy, návaly

(zrudnutí v obličeji), zvracení, průjem, nauzea (pocit nevolnosti), syndrom palmoplantární

erytrodysestezie (vyrážka na dlaních a chodidlech nebo jejich znecitlivění), pruritus (svědění), pyrexie

(horečka), zánět sliznic (např. sliznice dutiny ústní) a únava. Úplný seznam nežádoucích účinků

hlášených v souvislosti s přípravkem Evoltra je uveden v příbalové informaci.

Přípravek Evoltra nesmí být podáván pacientům se závažným onemocněním ledvin nebo jater. Před

léčbou, v jejím průběhu a po jejím ukončení je třeba přerušit kojení. Úplný seznam omezení je uveden

v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Evoltra schválen?

Pacienti s akutní lymfoblastickou leukemií, kteří nereagovali na alespoň dva léčebné postupy nebo u

kterých se onemocnění znovu objevilo po absolvování alespoň dvou druhů léčby, mají velmi malou

šanci na přežití. Výbor CHMP dospěl k závěru, že léčba přípravkem Evoltra může představovat způsob

Evoltra

EMA/818330/2015

strana 3/3

dosažení remise a může usnadnit transplantaci kmenových buněk. Výbor CHMP rozhodl, že přínosy

přípravku Evoltra převyšují jeho rizika, a proto doporučil, aby mu bylo uděleno rozhodnutí o registraci.

Přípravek Evoltra byl registrován „za výjimečných okolností“. Znamená to, že vzhledem ke vzácné

povaze tohoto onemocnění nebylo možné o přípravku Evoltra získat úplné informace. Evropská

agentura pro léčivé přípravky každoročně vyhodnotí jakékoli nové informace a tento souhrn bude podle

potřeby aktualizován.

Jaké informace o přípravku Evoltra nebyly dosud předloženy?

Výrobce přípravku Evoltra zřídí registr za účelem monitorování nežádoucích účinků tohoto léčivého

přípravku.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Evoltra?

K zajištění co nejbezpečnějšího používání přípravku Evoltra byl vypracován plán řízení rizik. Na základě

tohoto plánu byly do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace přípravku Evoltra zahrnuty

informace o bezpečnosti, včetně příslušných opatření, která by měli dodržovat zdravotničtí pracovníci i

pacienti.

Další informace o přípravku Evoltra

Evropská komise udělila rozhodnutí o registraci přípravku Evoltra platné v celé Evropské unii dne

29. května 2006.

Plné znění zprávy EPAR pro přípravek Evoltra je k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Další

informace o léčbě přípravkem Evoltra naleznete v příbalové informaci (rovněž součástí zprávy EPAR)

nebo se obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Shrnutí stanoviska k přípravku Evoltra vydaného Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

je k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese ema.europa.eu/Find medicine/Human

medicines/Rare Disease Designations.

Tento souhrn byl naposledy aktualizován v 12-2015.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace