Ecomectin 10.0 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Ecomectin 10.0 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 10.0mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Ecomectin 10.0 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Avermektiny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9938916 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/092/00-C
 • Datum autorizace:
 • 29-12-2000
 • Poslední aktualizace:
 • 11-04-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

ECO Animal Health Europe Limited

Floor, South Bank House

Barrow Street

Dublin 4, D04 TR29

Irsko

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Divasa-Farmavic S.A.

Ctra. Sant Hipòlit, km 71, 08503 GURB-VIC (Barcelona)

Španĕlsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ECOMECTIN 10 mg/ml injekční roztok

Ivermectinum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 ml:

Léčivá látka:

Ivermectinum

10 mg

Pomocné látky: Propylenglykol, Etanol, Benzylalkohol, Voda na injekci

4.

INDIKACE

Léčba a prevence parazitárních invazí gastrointestinálních nematodů, plicních červů, očních parazitů,

zákožek svrabových, střečků (larvální stádium) a vší.

Skot:

Gastrointestinální nematodi (dospělci a 4. larvální stádium):

Ostertagia ostertagi (včetně inhibitovaných larválních stádií), Ostertagia lyrata, Haemonchus placei,

Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata,

Buonostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum, Strongyloides pappilosus (dospělci),

Nematodirus helvetianus (dospělci, Nematodirus spathiger (dospělci) a Trichuris spp.(dospělci).

Plicní červi (dospělci a 4. larvální stádium):

Dictyocaulus viviparie.

Oční parazité:

Thelazia spp

Zákožky (parazitární stádium):

Hypoderma bovis a Hypoderma lineatum.

Střečci:

Psoroptes bovis, Sarcoptes scarbiei var. bovis,

Vši:

Linognathus vituli, Haematopinus euristernus, Solenoptes capillatus

Ovce:

Gastrointestinální nematodi (dospělí paraziti a 4. larvální stádium):

Ostertagia circumcinta, Ostertagia trifucata, Haemonchus contortus, Trichostrongylus axei (dospělí

paraziti), Trichostrongylus colubriformis, Trichostrongylus vitrinus, Cooperia curticei,

Oesophagostomum venulosum, Oesophagostomum colubianum, Nematodirus filicollis, Chabertia

ovina, Trichuris ovis (dospělí paraziti)

Plicní červi (dospělí paraziti a 4. larvální stádium):

Dictiocaulus filaria (dospělí paraziti), Protostrongylus rufescens (dospělí paraziti).

Oční parazité:

Střečci:

Psoroptes ovis.

Nosní larva střečka:

Oestrus ovis (všechna larvální stádia).

Prasata:

Gastrointestinální nematodi (dospělci a 4. larvální stádium):

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransoni (somatická

larvální stádia).

Plicní červi (dospělci a 4. larvální stádium):

Metastrongylus spp. (dospělci).

Střečci:

Sarcoptes scabiei, var. suis.

Vši:

Haematopinus suis

5.

KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u dojnic v laktaci a 60 dní před otelením.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Přípravek má nízkou toxicitu. Při výskytu příznaků toxicity, okamžitě přerušte aplikaci přípravku.

Mohou se vyskytnout lokální reakce.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, ovce, prasata

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Skot:

Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 1 ml / 50 kg ž.hm. (200

g ivermektinu/ kg ž.hm.)

Ovce:

Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 0,5 ml / 25 kg ž.hm. (200

g ivermektinu/ kg ž.hm.),

u jehňat do 12 kg ž.hm. je dávka 0,1 ml / 5 kg ž.hm. podkožně.

Prasata:

Přípravek se aplikuje podkožně v dávce 1 ml / 33 kg ž.hm. (300

g ivermektinu/ kg ž.hm.), u selat do

16 kg ž.hm. je dávka 0,1 ml / 3 kg ž.hm.

U skotu paseného na potenciálně infikované pastvě lze aplikací přípravku Ecomectin 10 mg/ml

injekční roztok navodit preventivně ochranu před invazí Haemonchus placei, Cooperia spp. a

Trichstrongylus po dobu 14 dní po aplikaci, proti Ostertagia ostertagi a Oesophagostomum radiatum

3 týdny a Dictyocaulus viviparus 28 dní po aplikaci.

Pro optimální využití persistentní aktivity přípravku po aplikaci, doporučuje se vždy celému turnusu

telat a mladého skot při první pastvě aplikovat přípravek 3, 8 a 13 týdnů po přesunu, což může

navodit

prevenci před invazí gastrointestinálních a plicních parazitů po dobu celé pastevní sezóny.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává subkutánně.

Přípravek není určen pro intravenózní nebo intramuskulární podání.

Přípravek nepodávat současně s antibiotiky.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso skotu 49 dní

Maso ovcí 42 dní

Maso prasat 28 dní

Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

Nepoužívat u skotu méně než 60 dní před otelením.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před světlem.

Uchovávat mimo dosah dětí.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

U ovcí se nedoporučuje pouze jediná aplikace přípravku Ecomectin 10 mg/ml injekční roztok

k prevenci Psoroptes ovis, poněvadž přes klinický úspěch, nedochází k eliminaci všech zákožek. Dále

je nutno zajistit, aby byl podán přípravek všem ovcím, které byly v kontaktu s infikovanými.

Je rovněž nutno zamezit kontakt mezi ovcemi s invazí Psoroptes ovis, kterým byl podán přípravek a

ovcemi, které jsou bez invaze a bez aplikace přípravku, a to po dobu nejméně 7 dnů po poslední

aplikaci.

Během manipulace s přípravkem nekuřte, nejezte a nepijte.

Po použití si umyjte ruce.

V případě náhodného samopodání injekčně aplikovaným přípravkem vyhledejte ihned lékařskou

pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Přípravek je toxický pro ryby a vodní organismy.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

Léčivé přípravky se nesmí likvidovat prostřednictvím odpadní vody či domovního odpadu.

O možnostech likvidace nepotřebných léčivých přípravků se poraďte s vaším veterinárním lékařem. Tato

opatření napomáhají chránit životní prostředí.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Březen 2019

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Injekční lahvičky s obsahem 50 ml, 200 ml a 500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Registrační číslo: 96/092/00-C

Pokud potřebuje informace o tomto přípravku, kontaktujte místního zástupce držitele rozhodnutí o

registraci:

Cymedica, s.r.o., Pod Nádražím 853, 268 01 Hořovice,

Phone: +420311 545 011, Fax: +4203 11 513 611