CUNIPRAVAC - RHD

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CUNIPRAVAC - RHD Injekční emulze
 • Léková forma:
 • Injekční emulze
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CUNIPRAVAC - RHD Injekční emulze
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • králíci, od stáří 2 měsíců
 • Terapeutické oblasti:
 • Inaktivované virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936019 - 10 x 20 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/197/96-C
 • Datum autorizace:
 • 27-03-1996
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CUNIPRAVAC – RHD, injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti septicaemia haemorrhagica cuniculi.

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

Avda. la Selva, 135

17170 AMER (GIRONA) Španělsko

Tel. (972) 430660 - Fax (972) 430661

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CUNIPRAVAC – RHD, injekční emulze

Inaktivovaná vakcína proti septicaemia haemorrhagica cuniculi.

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Virus septicaemiae haemorrhagicae cuniculi inactivatum.1PD

Oleum petrolei, Polysorbatum 80, Thiomersalum, Sorbitani oleas.

4.

INDIKACE

Prevence - septicaemia haemorrhagica cuniculi ( moru králíků).

5.

KONTRAINDIKACE

Není popisována.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou popisovány.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Králíci.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecná dávka: 0,5 ml s.c.

Způsob podání: Subkutánně v krajině za lopatku.

Vakcinace je doporučována u užitkových, chovných a k chovu určených králíků od

stáři 2 měsíců s revakcinací po 12 měsících. V endemicky problémových oblastech

se doporučuje vakcinovat v 6 týdnech stáří s revakcinací za 4 týdny. Další

revakcinace za 12 měsíců.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

V případě sporadické anafylaktické reakce u senzibilizovaných zvířat je nutné použít

epinefrin nebo jiné účinné látky.

Vakcinovat zdravá zvířata.

Před použitím krátce uložit do pokojové teploty + 15 až + 25 °C.

Před použitím protřepat.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Bez ochranných lhůt.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Při teplotě +2 až +8 °C, nesmí zmrznout.

Vakcínu použít ihned po otevření.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Pro uživatele:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. Náhodná injekce/náhodné sebepoškození

injekčně aplikovaným přípravkem může způsobit silné bolesti a otok, zvláště po

injekčním podání do kloubu nebo prstu, a ve vzácných případech může vést k ztrátě

postiženého prstu, pokud není poskytnuta rychlá lékařská péče.

Pokud u vás došlo k náhodné injekci přípravku, vyhledejte lékařskou pomoc, i když

šlo jen o malé množství, a vezměte příbalovou informaci s sebou.

Pokud bolest přetrvává více než 12 hodin po lékařské prohlídce, obraťte se na lékaře

znovu.

Pro lékaře:

Tento přípravek obsahuje minerální olej. I když bylo injekčně aplikované malé

množství, náhodná

injekce tohoto přípravku může vyvolat intenzivní otok, který může např. končit

ischemickou nekrózu a dokonce i ztrátu prstu. Odborná, RYCHLÁ chirurgická péče

je nutná a může vyžadovat včasné chirurgické otevření a výplach místa, kam byla

injekce podána, zvláště tam, kde je zasažena pulpa prstu nebo šlacha.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto

přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Srpen 2011

15.

DALŠÍ INFORMACE

Balení:

40 dávek (20 ml)