CESTAL PLUS flavour

Základní informace

 • Název přípravku:
 • CESTAL PLUS flavour Tableta
 • Léková forma:
 • Tableta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • CESTAL PLUS flavour Tableta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Benzimidazoles a související látky
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936735 - 2 x 5 tableta - blistr

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1204/97-C
 • Datum autorizace:
 • 08-12-1997
 • Poslední aktualizace:
 • 31-01-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A

DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ

ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

LAVET Pharmaceuticals Ltd., 2143 Kistarcsa, Bathyany u. 4/b, Maďarsko

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

CESTAL PLUS flavour 50 mg / 144 mg / 200 mg tablety pro psy

Praziquantelum, Pyranteli embonas, Fenbendazolum

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Léčivé látky: Praziquantelum 50 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Fenbendazolum 200,0 mg

v 1 tabletě.

Světle šedo-hnědé, neobalené, ploché tablety s půlící rýhou.

4.

INDIKACE

Cestal Plus flavour je určen na léčbu a prevenci infestací všemi druhy tasemnic a oblých

červů u psů a štěňat:

- askaridy: Toxocara canis, Toxascaris leonina (dospělci a vývojová stadia)

- ankylostomy: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (dospělci)

- trichuridy: Trichuris vulpis (dospělci)

- tasemnice: Echinococcus species, Taenia spp., Dipylidium caninum (dospělci a vývojová

stadia)

5.

KONTRAINDIKACE

Věnujte zvýšenou pozornost při podávání léku zvířatům ve špatném výživném stavu.

Nepoužívejte při známé přecitlivělosti na některou z léčivých nebo pomocných látek.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Akutní toxicita léku je >2000 mg/kg ž. hm. Díky nízké toxicitě má Cestal Plus flavour vysoký

index bezpečnosti. Při podání pětinásobku doporučené dávky během bezpečnostních testů

nebyly zaznamenány žádné nepříznivé klinické, hematologické nebo biochemické reakce.

Také klinické studie nevykázaly žádné nežádoucí účinky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Způsob podání: perorálně

Jedna tableta na 10 kg ž. hm., což odpovídá následující dávce účinných látek na 1 kg ž. hm.:

praziquantelum 5 mg, pyranteli embonas 14,4 mg, fenbendazolum 20 mg.

Štěňata a malá plemena:

¼ tablety na méně než 2 kg ž. hm.

½ tablety na 2 – 5 kg ž. hm.

1 tableta na 5 – 10 kg ž. hm.

Střední plemena:

2 tablety na 10 – 20 kg. ž. hm.

3 tablety na 20 – 30 kg ž. hm.

Velká plemena:

4 tablety na 30 – 40 kg ž. hm.

5 tablet na 40 – 50 kg ž. hm.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Tablety se mohou podávat přímo nebo přimíchané do krmiva. Doporučuje se podávat před

krmením.

V případě masivní invaze je nutno aplikaci opakovat za 14 dní.

Preventivní podávání se doporučuje každého čtvrt roku.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným

podáním léku.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a stripu po EXP.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout po častém,

opakovaném použití anthelmintik stejné skupiny.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně s piperazinem, který může zamezit působení pyrantelu. Nepodávejte

s organofosfátovými insekticidy a dietylkarbamazinem. Kvůli podobnému mechanismu

působení se nedoporučuje podávat s morantelem a levamisolem. Žádné jiné interakce nejsou

známy. Po dobu léčby se nevyžaduje hladovka ani speciální dietetické opatření.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné

Předávkování přípravkem Cestal Plus flavour je ojedinělé díky vynikající snášenlivosti u

cílového druhu. Ani při podání pětinásobné dávky nebyly prokázané žádné toxické účinky

přípravku. Pokud se v případě extrémního předávkování vyskytnou toxické reakce je nutno

provést běžná opatření při intoxikaci.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

Po použití přípravku si umyjte ruce.

V případě náhodného požití vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo

etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na prazikvantel, pyrantel-embonát

nebo fenbendazol by neměli přicházet do kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH

PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2014

15.

DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Bez předpisu veterinárního lékaře.

Velikost balení:

10 (2 x 5) tablet v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.

200 (100 x 2) tablety v laminovaných aluminiových stripech vložených do papírové krabičky.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.