Biocan DHPPi

Základní informace

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Biocan DHPPi Lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Živé virové vakcíny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9936013 - 5 x 1 dávka - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 97/098/98-C
 • Datum autorizace:
 • 24-08-1998
 • Poslední aktualizace:
 • 11-05-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Biocan DHPPi lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Vakcína proti psince (CDV), infekční hepatitidě (CAV-1), infekční laryngotracheitidě (CAV-2),

parvoviróze (CPV) a parainfluenze (CPIV-2) psů živá

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Česká republika

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan DHPPi lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi

Vakcína proti psince (CDV), infekční hepatitidě (CAV-1), infekční laryngotracheitidě (CAV-2),

parvoviróze (CPV) a parainfluenze (CPIV-2) psů živá

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

a) lyofilizát

Virus febris contagiosae canis

min. 10

TCID

max.10

TCID

Virus laryngotracheitidis contagiosae canis

min. 10

TCID

max.10

TCID

Parvovirus enteritidis canis

min. 10

TCID

max.10

TCID

Virus parainfluensis canis

min. 10

TCID

max.10

TCID

lyofilizační médium

ad 1 ml

b) rozpouštědlo

voda na injekci

1 ml

4.

INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze

a parainfluenze.

5.

KONTRAINDIKACE

Celkové horečnaté onemocnění.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ

Subkutánně, nejlépe v krajině za lopatkou, dávka - 1 ml, bez ohledu

na stáří, hmotnost a plemeno

jedince, nejdříve však v šestém týdnu stáří.

Interakce s dalšími veterinárními přípravky a další formy interakce: Vakcínu Biocan DHPPi je

možné použít samostatně, simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami Biocan dle doporučeného

vakcinačního schématu.

Doporučené vakcinační schéma Biocan

stáří

štěněte

nákazová situace

příznivá

nepříznivá

parvoviróza

nepříznivá

psinka

5 - 6 týdnů

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

7 - 8 týdnů

Puppy (P) + C

Puppy (DP, DHPPi) + C

8 - 10 týdnů

DHPPi + L

DHPPi + L

DHPPi + L

12 - 16 týdnů

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Každoroční

revakcinace

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

DHPPi + LR (R)

Poznámka:

Vakcína v závorce (P, R, DP, DHPPi) znamená možnost uplatnění alternativní vakcíny řady Biocan.

Vakcíny označené +C, +L, +LR lze aplikovat simultánně nebo sdruženě s jinými vakcínami.

Další možné vakcinace:

Biocan M plus – vakcína proti Microsporum canis psů k použití od 8. týdne stáří,

Biocan B – vakcína proti Lymské borelióze psů k použití od 12. týdne stáří

Biocan T – vakcína proti tetanu pro psy k použití od 12. týdne stáří

Vakcinační schéma určuje veterinární lékař v závislosti na nákazové situaci a úrovni pasivní

chráněnosti vakcinovaných jedinců kolostrálními protilátkami. Udržení trvalé imunity se doporučuje

každoroční revakcinace.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Vakcinovat jen klinicky zdravé jedince v řádném výživném stavu. Případná antiparazitární léčba by

měla předcházet vakcinaci nejméně o deset dnů. Týden po vakcinaci

nedoporučujeme provádět u

imunizovaných zvířat namáhavé výkony. Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

V suchu a temnu při teplotě 2 - 8

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Vakcínu je nutné spotřebovat ihned po naředění.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Neuplatňuje se.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Prosinec 2017

15.

DALŠÍ INFORMACE

Imunologické vlastnosti: Antigeny ve vakcíně jsou po aplikaci do těla vakcinovaného jedince

rozpoznány jako cizí a je aktivována celá řada obranných mechanismů v organismu (makrofágy,

opsoniny, interleukiny, B lymfocyty atd.), v jejímž důsledku dojde k tvorbě specifických protilátek

proti antigenním determinantám obsaženým ve vakcíně. Tyto mechanismy mají zabránit následnému

rozvinutí infekce při nakažení.

Druh obalu a velikost balení

A/ plastová krabička s víčkem s 10 jamkami:

5 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 5 x 1 ml rozpouštědla

B/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

10 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 10 x 1 ml rozpouštědla

C/ plastová krabička s víčkem se 100 jamkami:

50 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi + 50 x 1 ml rozpouštědla

D/ plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml vakcíny Biocan DHPPi

plastová krabička s víčkem s 20 jamkami:

20 x 1 ml rozpouštědla

V případě balení 20 x 1 ml není rozpouštědlo součástí balení. Rozpouštědlo je baleno samostatně a

dodáváno společně s lyofilizovanou vakcínou.

Příbalová informace je součástí každého balení.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.