Bavencio

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
avelumab
Dostupné s:
Merck Europe B.V.
ATC kód:
L01XC31
INN (Mezinárodní Name):
avelumab
Terapeutické skupiny:
Jiná cytostatika, Monoklonální protilátky
Terapeutické oblasti:
Neuroendokrinní nádory
Terapeutické indikace:
Bavencio je indikován jako monoterapie k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím Merkel cell karcinom (MCC). Bavencio v kombinaci s axitinib je indikován k první linii léčby dospělých pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC). Bavencio is indicated as monotherapy for the first‑line maintenance treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC) who are progression-free following platinum‑based chemotherapy.
Přehled produktů:
Revision: 8
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/004338
Datum autorizace:
2017-09-18
EMEA kód:
EMEA/H/C/004338

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-08-2020

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

11-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

11-02-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

11-02-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

11-02-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

31-08-2020

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Bavencio 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

avelumabum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně

postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Bavencio a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bavencio používat

Jak se přípravek Bavencio používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Bavencio uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Bavencio a k čemu se používá

Přípravek Bavencio obsahuje léčivou látku avelumab, což je monoklonální protilátka (typ bílkoviny),

která se v organismu váže na určité cílové molekuly zvané PD-L1.

Molekuly PD-L1 se nacházejí na povrchu některých nádorových buněk a chrání je před imunitním

systémem (přirozenou ochranou organismu). Přípravek Bavencio se váže na PD-L1 a tento ochranný

účinek blokuje; tím tedy umožňuje imunitnímu systému napadat nádorové buňky.

Přípravek Bavencio se používá u dospělých k léčbě:

karcinomu z Merkelových buněk (MCC), vzácného typu rakoviny kůže, pokud dochází ke

vzniku metastáz (rakovina se šíří do jiných částí těla),

uroteliálního karcinomu (UC), rakoviny, která vzniká v močovém traktu, pokud je

v pokročilém stadiu nebo dochází k tvorbě metastáz (rakovina se šíří mimo močový měchýř

nebo do jiných částí těla). Přípravek Bavencio se používá jako udržovací léčba, pokud nádor

nerostl po tzv. chemoterapii na bázi platiny jako první léčby,

renálního karcinomu (RCC), typu rakoviny ledvin, pokud je v pokročilém stadiu (rakovina se

šíří mimo ledviny nebo do jiných částí těla).

U rakoviny ledvin se má přípravek Bavencio používat v kombinaci s axitinibem.

Je důležité, abyste si přečetl(a) také příbalovou informaci léčivého přípravku obsahujícího axitinib.

Máte-li jakékoli otázky týkající se axitinibu, poraďte se se svým lékařem.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Bavencio používat

Nepoužívejte přípravek Bavencio

jestliže jste alergický(á) na avelumab nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou

v bodě 6).

Upozornění a opatření

Vyšetření krve a kontrola tělesné hmotnosti:

Lékař Vám bude před léčbou a během léčby přípravkem Bavencio kontrolovat Váš celkový zdravotní

stav.

Během léčby podstoupíte vyšetření krve a lékař bude sledovat Vaši tělesnou hmotnost před léčbou

i během léčby.

Před použitím přípravku Bavencio se poraďte se svým lékařem:

Přípravek může způsobit nežádoucí účinky (viz bod 4). Mějte na paměti, že příznaky mohou být

v určitých případech opožděné a mohou se rozvinout až po poslední dávce. Pokud se u Vás objeví

jakýkoli z těchto příznaků, ihned vyhledejte lékařskou pomoc:

reakce spojená s infuzí,

problémy, k nimž došlo v důsledku zánětu plic (pneumonitidy),

zánět jater (hepatitida) nebo jiné problémy s játry,

zánět střev (kolitida), průjem (vodnatá, řídká nebo měkká stolice) nebo častější vyprazdňování

než obvykle,

zánět slinivky břišní (pankreatitida),

zánět srdce (myokarditida),

problémy se žlázami, v nichž se tvoří hormony (štítná žláza, nadledviny a podvěsek mozkový),

které mohou mít vliv na funkci těchto žláz,

diabetes (cukrovka) 1. typu, včetně přítomnosti kyseliny v krvi vznikající v důsledku diabetu

(diabetická ketoacidóza),

problémy s ledvinami,

zánět svalů (myozitida).

Pokud se u Vás při používání přípravku Bavencio objeví některé z těchto příznaků, nezkoušejte je

sám(sama) léčit pomocí dalších léků. Lékař Vám může

dát další léky, aby se zabránilo komplikacím a omezily se příznaky,

nepodat další dávku přípravku Bavencio,

léčbu přípravkem Bavencio úplně ukončit.

Než Vám bude přípravek Bavencio podán, poraďte se se svým lékařem nebo zdravotní sestrou, pokud:

máte autoimunitní onemocnění (stav, kdy tělo napadá své vlastní buňky),

máte infekci virem HIV (virus lidské imunodeficience) nebo pokud máte syndrom získané

imunodeficience (AIDS),

máte nebo jste někdy měl(a) chronickou virovou infekci jater, včetně hepatitidy (žloutenky)

typu B (HBV) nebo hepatitidy C (HCV),

užíváte léky na potlačení imunitního systému,

jste podstoupil(a) transplantaci orgánu.

Děti a dospívající

Přípravek Bavencio nebyl hodnocen u dětí a dospívajících do 18 let věku.

Další léčivé přípravky a přípravek Bavencio

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Těhotenství

Přípravek Bavencio může Vašemu nenarozenému dítěti ublížit. Pokud jste těhotná, domníváte se, že

můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento

přípravek používat.

Pokud jste těhotná, nesmíte přípravek Bavencio používat, pokud Vám to lékař výslovně nedoporučí.

Pokud jste žena, která by mohla otěhotnět, musíte během léčby přípravkem Bavencio a nejméně

1 měsíc po poslední dávce používat účinnou antikoncepci.

Kojení

Informujte svého lékaře, pokud kojíte.

Během léčby přípravkem Bavencio a nejméně 1 měsíc po poslední dávce přípravku nesmíte kojit.

Není známo, zda přípravek Bavencio přechází do mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze

vyloučit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Bavencio neřiďte ani neobsluhujte stroje, pokud se necítíte dostatečně dobře.

Únava je velmi častý nežádoucí účinek přípravku Bavencio, který může ovlivnit Vaši schopnost řídit

nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Bavencio má nízký obsah sodíku

Přípravek Bavencio obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Bavencio používá

Přípravek Bavencio Vám bude podán v nemocnici nebo na klinice pod dohledem zkušeného lékaře.

Jaké množství přípravku Bavencio dostanete

Doporučená dávka avelumabu je 800 mg každé 2 týdny. Lékař rozhodne, kolik infuzí budete

potřebovat.

Jak Vám bude přípravek Bavencio podán

Přípravek Bavencio Vám bude podáván v infuzi (kapačkou) do žíly (nitrožilně) po dobu 1 hodiny.

Přípravek Bavencio bude před použitím přidán do infuzního vaku obsahujícího roztok chloridu

sodného.

Než Vám bude přípravek Bavencio podán

Před podáním nejméně prvních 4 infuzí přípravku Bavencio dostanete paracetamol

a antihistaminikum, které mají zabránit možným nežádoucím účinkům souvisejícím s podáním infuze.

Podle toho, jak Vaše tělo na léčbu odpoví, se může lékař rozhodnout, že Vám bude podávat tyto léky

před každou infuzí přípravku Bavencio.

Pokud vynecháte dávku přípravku Bavencio

Je velmi důležité, abyste se dostavil(a) na všechny návštěvy pro podání přípravku Bavencio. Pokud

návštěvu vynecháte, požádejte lékaře o naplánování další dávky.

Jestliže jste přestal(a) dostávat přípravek Bavencio

Neukončujte léčbu přípravkem Bavencio, pokud jste se neporadil(a) se svým lékařem. Ukončení

léčby může vést k zastavení účinku tohoto přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého. Některé nežádoucí účinky se mohou projevit týdny nebo měsíce po poslední

dávce.

Přípravek Bavencio působí na imunitní systém a může vyvolat zánět v určitých částech těla (viz

bod 2). Zánět může způsobit závažné poškození těla; některá zánětlivá onemocnění mohou vést

k úmrtí a vyžadují vlastní léčbu nebo vysazení přípravku Bavencio.

Vyhledejte neodkladně lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví zánět v jakékoli části těla nebo

pokud se u Vás objeví některé z následujících známek nebo příznaků nebo pokud dojde k jejich

zhoršení.

Známky reakce spojené s infuzí, jako je dušnost nebo sípání, zimnice nebo třes, vyrážka

v podobě hrbolků nebo pupínky na kůži, návaly horka, nízký krevní tlak (závratě, únava,

pocit na zvracení), horečka, bolest zad a bolest břicha. Tyto reakce jsou velmi časté.

Známky zánětu žláz produkujících hormony (což může ovlivnit funkci žláz) mohou zahrnovat

extrémní únavu, rychlé bušení srdce, zvýšené pocení, změny nálady nebo chování, jako je

podrážděnost nebo zapomnětlivost, pocit chladu, velmi nízký krevní tlak (mdloby, závratě,

únava, pocit na zvracení), změnu tělesné hmotnosti nebo bolest hlavy. Tyto reakce jsou časté

u štítné žlázy, časté u nadledvin a méně časté u podvěsku mozkového (hypofýzy).

Známkami zánětu plic (pneumonitidy) mohou být problémy s dýcháním nebo kašel. Tyto

reakce jsou časté.

Známky zánětu střev (kolitidy) mohou zahrnovat průjem (řídká stolice) nebo častější

vyprazdňování než obvykle, krev ve stolici nebo tmavou, dehtovitou, lepkavou stolici,

silnou bolest nebo citlivost břicha. Tyto reakce jsou časté.

Známky problémů s játry, včetně zánětu jater (hepatitidy), mohou zahrnovat zežloutnutí kůže

(žloutenka) nebo bělma očí, silný pocit na zvracení nebo zvracení, bolest vpravo od

žaludeční oblasti (břicha), ospalost, tmavou moč (barvy čaje), krvácení nebo tvorbu

podlitin, ke kterým dochází snáze než obvykle, menší pocit hladu než obvykle, únava nebo

abnormální funkční jaterní testy. Tyto reakce jsou časté.

Známky zánětu slinivky břišní (pankreatitidy) mohou zahrnovat bolest břicha, pocit na

zvracení a zvracení. Tyto reakce jsou méně časté.

Známky zánětu srdce (myokarditidy) mohou zahrnovat problémy s dýcháním, závratě nebo

mdloby, horečku, bolest na hrudi a pocit svírání na hrudníku nebo příznaky podobné

chřipce. Tyto reakce jsou méně časté.

Známky diabetu (cukrovky) 1. typu, které mohou zahrnovat větší pocit hladu nebo žízně než

obvykle, častější potřebu močení, úbytek tělesné hmotnosti a pocit únavy. Tyto reakce jsou

méně časté.

Známky zánětu ledvin mohou zahrnovat abnormální funkční testy ledvin, potřebu močit

méně než obvykle, krev v moči nebo otok kotníků. Tyto reakce jsou méně časté.

Známky zánětu svalů (myozitidy) mohou zahrnovat bolest svalů nebo slabost. Tyto reakce jsou

méně časté.

Nezkoušejte se léčit sám(sama) jinými léky.

Další nežádoucí účinky

Některé nežádoucí účinky nemusí mít příznaky a mohou být zjištěny pouze vyšetřením krve.

V klinických studiích s avelumabem samotným byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Snížení počtu červených krvinek

Pocit na zvracení, řídká stolice, zácpa, zvracení

Bolest břicha, bolest zad, bolest kloubů

Kašel, dušnost

Pocit únavy nebo slabosti

Horečka

Otok rukou, chodidel nebo nohou

Snížení tělesné hmotnosti, menší pocit hladu

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Snížení počtu určitého druhu bílých krvinek (lymfocytů)

Snížení počtu krevních destiček v krvi

Zvýšení krevního tlaku

Nízká hladina sodíku

Bolest hlavy, závratě

Pocit chladu

Sucho v ústech

Zvýšení hladiny jaterních enzymů v krvi

Zvýšená hladina enzymů slinivky břišní v krvi

Kožní vyrážka, svědění

Bolest svalů

Onemocnění podobné chřipce (zahrnuje příznaky jako pocit horečky, bolest svalů)

Pocit znecitlivění, brnění, slabosti a pálení v rukou nebo nohou

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Zrudnutí kůže

Neprůchodnost střev

Zarudlé, svědící, šupinaté skvrny na kůži, suchá kůže

Snížení krevního tlaku

Zvýšená hladina svalových enzymů v krvi

Zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilů)

Zánět kloubů (revmatoidní artritida)

Myasthenia gravis, myastenický syndrom (onemocnění, které může způsobit slabost svalů)

V klinických hodnoceních, kde byl avelumab podáván v kombinaci s axitinibem, byly hlášeny

následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob)

Řídká stolice, pocit na zvracení, zácpa, zvracení

Zvýšení krevního tlaku

Pocit únavy nebo slabosti

Chrapot, kašel, dušnost

Menší pocit hladu, snížení tělesné hmotnosti

Bolest hlavy, závratě

Bolest kloubů, bolest zad, bolest břicha, bolest svalů

Zvýšení jaterních enzymů v krvi

Pocit chladu

Kožní vyrážka, svědění

Horečka

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob)

Zarudlé, svědící, šupinaté skvrny na kůži, vyrážka podobná akné

Otok rukou, chodidel nebo nohou

Sucho v ústech

Zvýšená hladina enzymů slinivky břišní v krvi

Snížená činnost ledvin

Snížení počtu červených krvinek

Snížení krevního tlaku

Zvýšení hladiny glukózy v krvi

Onemocnění podobné chřipce (zahrnuje příznaky jako pocit horečky, bolest svalů)

Zvýšená hladina svalových enzymů v krvi

Snížení počtu krevních destiček v krvi

Pocit znecitlivění, brnění, slabosti a pálení v rukou nebo nohou

Zrudnutí kůže

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob)

Snížení počtu určitého druhu bílých krvinek (lymfocytů)

Zvýšení počtu určitého druhu bílých krvinek (eozinofilů)

Neprůchodnost střev

Myasthenia gravis, myastenický syndrom (onemocnění, které může způsobit slabost svalů)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte

v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí

účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků

uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací

o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Bavencio uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce za „Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného

měsíce.

Uchovávejte v chladničce (2 °C až 8 °C).

Chraňte před mrazem.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Neuchovávejte žádnou nepoužitou část koncentrátu nebo naředěného roztoku pro opakované použití.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Bavencio obsahuje

Léčivou látkou je avelumabum.

Jedna injekční lahvička s 10 ml roztoku obsahuje avelumabum 200 mg. Jeden ml koncentrátu

obsahuje avelumabum 20 mg.

Dalšími složkami jsou mannitol, ledová kyselina octová, polysorbát 20, hydroxid sodný, voda pro

injekci (viz bod 2, „Přípravek Bavencio má nízký obsah sodíku“).

Jak přípravek Bavencio vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Bavencio je čirý, bezbarvý až slabě žlutý koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Balení obsahuje 1 skleněnou injekční lahvičku v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Europe B.V.

Gustav Mahlerplein 102

1082 MA Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Merck Serono S.p.A.

Via Delle Magnolie 15 (loc. frazione Zona Industriale)

70026 - Modugno (BA)

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Instrukce pro přípravu

Příprava a podání

Pro přípravu infuzního roztoku je třeba použít aseptickou techniku.

Zkontrolujte, zda se v injekční lahvičce nenacházejí částice a zda nedošlo ke změně barvy.

Přípravek Bavencio je čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok. Pokud je roztok zakalený, má

změněnou barvu nebo obsahuje částice, je třeba injekční lahvičku zlikvidovat.

Má se použít infuzní vak o vhodné velikosti (přednostně 250 ml) obsahující buď injekční roztok

chloridu sodného o koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekční roztok chloridu sodného o

koncentraci 4,5 mg/ml (0,45 %). Požadovaný objem přípravku Bavencio se má natáhnout

z injekční lahvičky (injekčních lahviček) a přenést do infuzního vaku. Veškeré částečně použité

nebo prázdné injekční lahvičky musí být zlikvidovány.

Naředěný roztok se má jemně promíchat otočením vaku, aby nedošlo k tvorbě pěny nebo

nadměrnému tření roztoku.

Roztok je třeba zkontrolovat, zda je čirý, bezbarvý a bez viditelných částic. Naředěný roztok se

má použít okamžitě po přípravě.

Nepodávejte jiné léčivé přípravky současně pomocí stejné intravenózní linky. Infuzní roztok

podávejte pomocí sterilního, apyrogenního in-line nebo add-on filtru o velikosti pórů

0,2 mikrometru s nízkou schopností vázat bílkoviny.

Po podání přípravku Bavencio se má linka propláchnout buď injekčním roztokem chloridu sodného o

koncentraci 9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 4,5 mg/ml

(0,45 %).

Naředěný roztok chraňte před mrazem a neprotřepávejte jej. Pokud je naředěný roztok

v intravenózních vacích uložen v chladničce, je třeba před použitím počkat, dokud nedosáhne

pokojové teploty.

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

PŘÍLOHA IV

ZÁVĚRY ŽÁDOSTI O JEDNOLETOU OCHRANU UVÁDĚNÍ PŘÍPRAVKU NA TRH

PŘEDLOŽENÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací

o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Bavencio 20 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml koncentrátu obsahuje avelumabum 20 mg.

Jedna injekční lahvička s 10 ml roztoku obsahuje avelumabum 200 mg.

Avelumab je humánní monoklonální protilátka třídy IgG1 namířená proti imunomodulačnímu

proteinovému ligandu PD-L1 na povrchu buňky; tato protilátka se získává z buněk ovarií křečíka

čínského technologií rekombinantní DNA.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Koncentrát pro infuzní roztok (sterilní koncentrát).

Čirý, bezbarvý až slabě žlutý roztok. pH roztoku je v rozmezí 5,0–5,6 a osmolalita je mezi 270

a 330 mosm/kg.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Bavencio je indikován v monoterapii k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím

karcinomem z Merkelových buněk (MCC).

Přípravek Bavencio je indikován v monoterapii k udržovací léčbě první linie dospělých pacientů

s lokálně pokročilým nebo metastazujícím uroteliálním karcinomem (UC), kteří jsou bez progrese po

chemoterapii na bázi platiny.

Přípravek Bavencio je v kombinaci s axitinibem indikován k první linii léčby dospělých pacientů

s pokročilým renálním karcinomem (renal cell carcinoma, RCC) (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu má zahájit a sledovat lékař, který má zkušenosti s léčbou maligních nádorových onemocnění.

Dávkování

Doporučená dávka přípravku Bavencio v monoterapii je 800 mg podávaných intravenózně v průběhu

60 minut každé 2 týdny.

Přípravek Bavencio se má podávat podle doporučeného plánu až do progrese onemocnění nebo

nepřijatelné toxicity.

Doporučená dávka přípravku Bavencio v kombinaci s axitinibem je 800 mg podávaných intravenózně

v průběhu 60 minut každé 2 týdny a dávka axitinibu 5 mg užívaná perorálně dvakrát denně (v rozmezí

12 hodin) s jídlem nebo bez jídla až do progrese onemocnění nebo nepřijatelné toxicity.

Informace o dávkování axitinibu naleznete v informacích o přípravku obsahujícím axitinib.

Premedikace

Pacienti musí být před prvními 4 infuzemi přípravku Bavencio premedikováni pomocí antihistaminika

a paracetamolu. Pokud čtvrtá infuze proběhne bez reakce spojené s infuzí, má být premedikace

u následujících dávek podána podle rozhodnutí lékaře.

Úpravy léčby

Eskalace dávky nebo snížení dávky se nedoporučuje. Odložení či přerušení dávky může být

vyžadováno na základě individuálních aspektů bezpečnosti a tolerance; viz tabulka 1.

Podrobné pokyny pro léčbu nežádoucích účinků souvisejících s imunitou jsou popsány v bodě 4.4.

Tabulka 1: Pokyny pro přerušení a ukončení léčby přípravkem Bavencio

Nežádoucí účinky

související s léčbou

Závažnost*

Úprava léčby

Reakce spojené s infuzí

Reakce spojené s infuzí stupně 1

Snížit rychlost infuze o 50 %

Reakce spojené s infuzí stupně 2

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0-1; infuzi znovu

zahájit o 50 % nižší rychlostí

Reakce spojené s infuzí stupně 3 nebo 4

Trvale ukončit léčbu

Pneumonitida

Pneumonitida stupně 2

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

Pneumonitida stupně 3 nebo 4 nebo

recidivující pneumonitida stupně 2

Trvale ukončit léčbu

Hepatitida

Přípravek Bavencio při

podávání v kombinaci

s axitinibem, viz níže

Aspartátaminotransferáza (AST) nebo

alaninaminotransferáza (ALT) vyšší než 3

a až 5násobek horní hranice normálních

hodnot (ULN) nebo celkový bilirubin vyšší

než 1,5 a až 3násobek ULN

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

AST nebo ALT vyšší než 5násobek ULN

nebo celkový bilirubin vyšší než 3násobek

Trvale ukončit léčbu

Kolitida

Kolitida nebo průjem stupně 2 nebo 3

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

Kolitida stupně 4 nebo průjem či

recidivující kolitida stupně 3

Trvale ukončit léčbu

Pankreatitida

Suspektní pankreatitida

Přerušit léčbu

Potvrzená pankreatitida

Trvale ukončit léčbu

Myokarditida

Suspektní myokarditida

Přerušit léčbu

Potvrzená myokarditida

Trvale ukončit léčbu

Endokrinopatie

(hypotyreóza, hypertyreóza,

adrenální insuficience,

hyperglykemie)

Endokrinopatie stupně 3 nebo 4

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

Nežádoucí účinky

související s léčbou

Závažnost*

Úprava léčby

Nefritida a renální

dysfunkce

Sérový kreatinin vyšší než 1,5 a až

6násobek ULN

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

Sérový kreatinin vyšší než 6násobek ULN Trvale ukončit léčbu

Kožní reakce

Vyrážka stupně 3

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0-1

Vyrážka stupně 4 nebo recidivující vyrážka

stupně 3 nebo potvrzený Stevensův-

Johnsonův syndrom (SJS) nebo toxická

epidermální nekrolýza (TEN)

Trvale ukončit léčbu

Další nežádoucí účinky

související s imunitou

(včetně myozitidy,

hypopituitarismu, uveitidy,

myasthenia gravis,

myastenického syndromu,

syndromu Guillain-Barré)

V kterékoli z následujících situací:

Klinické známky nebo příznaky

nežádoucího účinku souvisejícího s

imunitou stupně 2 nebo 3 neuvedené

výše

Přerušit léčbu, dokud se

nežádoucí účinky nezlepší na

stupeň 0–1

V případě kterékoli z následujících situací:

Život ohrožující nebo nežádoucí

účinek stupně 4 (kromě

endokrinopatií kontrolovaných

hormonální substituční léčbou)

Recidivující nežádoucí účinek

související s imunitou stupně 3

Při léčbě prednisonem nebo jeho

ekvivalentem v dávce 10 mg denně

nebo vyšší po dobu delší než

12 týdnů

Přetrvávající imunitně

zprostředkované nežádoucí účinky

stupně 2 nebo 3 trvající 12 týdnů

nebo déle

Trvale ukončit léčbu

* Toxicita byla hodnocena v souladu s kritérii nežádoucích účinků podle Národního institutu pro rakovinu verze

4.0 - NCI-CTCAE v4.03 (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events

Version 4.0)

Úprava léčby při podávání přípravku Bavencio v kombinaci s axitinibem

Je-li hodnota ALT nebo AST ≥ 3násobek ULN, avšak < 5násobek ULN, nebo hodnota celkového

bilirubinu ≥ 1,5násobek ULN, avšak < 3násobek ULN, je třeba léčbu přípravkem Bavencio

i axitinibem přerušit, dokud se tyto nežádoucí účinky nezlepší na stupeň 0–1. Pokud nežádoucí účinky

přetrvávají (déle než 5 dní), je třeba zvážit léčbu kortikosteroidy (prednisonem nebo jeho

ekvivalentem) následovanou postupným snižováním dávky kortikosteroidů. Po odeznění je třeba

zvážit rechallenge (opětovné nasazení) přípravkem Bavencio či axitinibem nebo sekvenční rechallenge

jak přípravkem Bavencio, tak axitinibem. Při provádění rechallenge pomocí axitinibu se má vzít

v potaz snížení dávky uvedené v informacích o přípravku s axitinibem.

Je-li hodnota ALT nebo AST ≥ 5násobek ULN, > 3násobek ULN se současnou hodnotou celkového

bilirubinu ≥ 2násobek ULN nebo hodnota celkového bilirubinu ≥ 3násobek ULN, je třeba léčbu jak

přípravkem Bavencio, tak axitinibem trvale ukončit a zvážit léčbu kortikosteroidy.

Doporučení k úpravě dávky axitinibu při podávání s přípravkem Bavencio

Je-li přípravek Bavencio podáván v kombinaci s axitinibem, věnujte pozornost doporučením týkajícím

se úpravy dávky axitinibu uvedeným v informacích o přípravku obsahujícím axitinib.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

U starších pacientů (≥ 65 let) není nutno dávku upravovat (viz body 5.1 a 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Bavencio u dětí a dospívajících ve věku do 18 let nebyla stanovena.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin není nutná žádná úprava dávkování (viz

bod 5.2). U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nejsou k dispozici dostatečné údaje pro

doporučení dávkování.

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou poruchou funkce jater není nutná žádná úprava dávkování (viz bod 5.2).

U pacientů se středně těžkou nebo těžkou poruchou funkce jater nejsou k dispozici dostatečné údaje

pro doporučení dávkování.

Způsob podání

Přípravek Bavencio je určen pouze pro intravenózní infuzi. Nesmí se podávat jako nitrožilní bolus

nebo bolusová injekce.

Přípravek Bavencio musí být naředěn buď injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci

9 mg/ml (0,9 %) nebo injekčním roztokem chloridu sodného o koncentraci 4,5 mg/ml (0,45 %).

Podává se formou intravenózní infuze po dobu 60 minut za použití sterilního, apyrogenního in-line

nebo add-on filtru o velikosti pórů 0,2 mikrometru s nízkou schopností vázat bílkoviny.

Návod na přípravu a podání léčivého přípravku je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název

podaného přípravku a číslo šarže.

Reakce spojené s infuzí

U pacientů, jimž byl podáván avelumab, byly hlášeny reakce spojené s infuzí, které mohou být

závažné (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky reakcí spojených s infuzí, včetně

pyrexie, zimnice, návalů horka, hypotenze, dyspnoe, sípání, bolesti zad, bolesti břicha a kopřivky.

U reakcí spojených s infuzí stupně 3 nebo 4 má být infuze zastavena a podávání avelumabu má být

trvale ukončeno (viz bod 4.2).

U reakcí spojených s infuzí stupně 1 se má rychlost aktuální infuze snížit o 50 %. U pacientů

s reakcemi spojenými s infuzí stupně 2 se má infuze dočasně ukončit, dokud se reakce nezmírní na

stupeň 1 nebo dokud neodezní. Následně lze infuzi opět zahájit rychlostí o 50 % nižší (viz bod 4.2).

V případě recidivy reakce spojené s infuzí stupně 1 nebo 2 může pacient pokračovat v léčbě

avelumabem pod pečlivým dohledem a po odpovídající úpravě rychlosti infuze a premedikaci

paracetamolem a antihistaminikem (viz bod 4.2).

V klinických studiích se u 98,6 % pacientů (433 ze 439) první reakce spojená s infuzí dostavila během

prvních 4 infuzí; 2,7 % (12 ze 439) z těchto reakcí bylo stupně ≥ 3. U zbývajících 1,4 % (6 ze 439)

pacientů se reakce spojené s infuzí dostavily po prvních 4 infuzích a všechny byly stupně 1 nebo 2.

Nežádoucí účinky související s imunitou

Většina nežádoucích účinků souvisejících s imunitou byla u avelumabu reverzibilní a odezněla po

dočasném nebo trvalém ukončení léčby avelumabem, podání kortikosteroidů a/nebo podpůrné léčbě.

Při podezření na nežádoucí účinky související s imunitou se má provést odpovídající vyšetření, aby se

potvrdila etiologie nebo aby se vyloučily dalších příčiny. Podle závažnosti nežádoucího účinku se má

léčba avelumabem přerušit a mají se podávat kortikosteroidy. Pokud se k léčbě nežádoucího účinku

používají kortikosteroidy, má po úpravě nežádoucího účinku dojít ke snížení jejich dávky v průběhu

nejméně 1 měsíce.

U pacientů, u nichž není možné nežádoucí účinky související s imunitou kontrolovat pomocí

kortikosteroidů, může být zváženo podávání dalších systémových imunosupresiv.

Imunitně podmíněná pneumonitida

U pacientů léčených avelumabem se objevila imunitně podmíněná pneumonitida. U pacientů léčených

avelumabem byl hlášen jeden fatální případ (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky imunitně podmíněné pneumonitidy a

příčiny jiné, než je imunitně podmíněná pneumonitida, se mají vyloučit. Podezření na pneumonitidu

má být potvrzeno radiograficky.

U příhod stupně ≥ 2 se mají podat kortikosteroidy (prednison nebo jeho ekvivalent v úvodní dávce 1

až 2 mg/kg/den s následným snižováním dávky kortikosteroidu).

U imunitně podmíněné pneumonitidy stupně 2 má být podávání avelumabu přerušeno až do odeznění

tohoto onemocnění, u stupně 3, 4 a recidivující imunitně podmíněné pneumonitidy stupně 2 se má

léčba avelumabem trvale ukončit (viz bod 4.2).

Imunitně podmíněná hepatitida

U pacientů léčených avelumabem se objevila imunitně podmíněná hepatitida. U pacientů léčených

avelumabem byly hlášeny dva fatální případy (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na změny funkce jater a symptomy související s imunitně

podmíněnou hepatitidou a příčiny jiné, než je imunitně podmíněná hepatitida, mají být vyloučeny.

U příhod stupně ≥ 2 se mají podat kortikosteroidy (prednison nebo jeho ekvivalent v úvodní dávce 1

až 2 mg/kg/den s následným snižováním dávky kortikosteroidu).

Léčba avelumabem se má přerušit u imunitně podmíněné hepatitidy stupně 2 až do odeznění

onemocnění a trvale ukončit u imunitně podmíněné hepatitidy stupně 3 nebo 4 (viz bod 4.2).

Imunitně podmíněná kolitida

U pacientů léčených avelumabem byla hlášena imunitně podmíněná kolitida (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky související s imunitně podmíněnou

kolitidou a příčiny jiné, než je imunitně podmíněná kolitida, mají být vyloučeny. U příhod stupně ≥ 2

se mají podat kortikosteroidy (prednison nebo jeho ekvivalent v úvodní dávce 1 až 2 mg/kg/den

s následným snižováním dávky kortikosteroidu).

U imunitně podmíněné kolitidy stupně 2 nebo 3 se má léčba avelumabem přerušit až do odeznění

onemocnění a trvale ukončit u kolitidy stupně 4 nebo recidivující imunitně podmíněné kolitidy

stupně 3 (viz bod 4.2).

Imunitně podmíněná pankreatitida

U pacientů léčených avelumabem byla hlášena imunitně podmíněná pankreatitida. U pacientů

léčených avelumabem v kombinaci s axitinibem byly hlášeny dva fatální případy (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky související s imunitně podmíněnou

pankreatitidou. U symptomatických pacientů je třeba zajistit konzultaci s gastroenterologem

a laboratorní vyšetření (včetně zobrazovacích metod), aby mohla být odpovídající opatření zahájena

v časné fázi. U imunitně podmíněné pankreatitidy se mají podat kortikosteroidy (prednison nebo jeho

ekvivalent v úvodní dávce 1 až 2 mg/kg/den s následným snižováním dávky kortikosteroidu).

U podezření na imunitně podmíněnou pankreatitidu se má léčba avelumabem přerušit. Je-li imunitně

podmíněná pankreatitida potvrzena, má se léčba avelumabem trvale ukončit (viz bod 4.2).

Imunitně podmíněná myokarditida

U pacientů léčených avelumabem byla hlášena imunitně podmíněná myokarditida. U pacientů

léčených avelumabem v kombinaci s axitinibem byly hlášeny dva fatální případy (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky související s imunitně podmíněnou

myokarditidou. U symptomatických pacientů je třeba zajistit konzultaci s kardiologem a laboratorní

vyšetření, aby mohla být odpovídající opatření zahájena v časné fázi. U imunitně podmíněné

myokarditidy se mají podat kortikosteroidy (prednison nebo jeho ekvivalent v úvodní dávce 1 až

2 mg/kg/den s následným snižováním dávky kortikosteroidu). Pokud během 24 hodin podávání

kortikosteroidů nedojde ke zlepšení, je třeba zvážit dodatečnou imunosupresi (např. mykofenolát,

infliximab, antithymocytový globulin).

U podezření na imunitně podmíněnou myokarditidu se má léčba avelumabem přerušit. Je-li imunitně

podmíněná myokarditida potvrzena, má se léčba avelumabem trvale ukončit (viz bod 4.2).

Endokrinopatie související s imunitou

U pacientů léčených avelumabem byly hlášeny poruchy štítné žlázy související s imunitou, adrenální

insuficience související s imunitou a diabetes mellitus 1. typu (viz bod 4.8). Pacienti mají být

monitorováni s ohledem na klinické známky a příznaky související s endokrinopatií. U endokrinopatií

stupně 3 nebo 4 má být léčba avelumabem přerušena až do odeznění onemocnění (viz bod 4.2).

Poruchy štítné žlázy (hypotyreóza/hypertyreóza)

Poruchy štítné žlázy se mohou objevit kdykoli během léčby (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na změny funkce štítné žlázy (na začátku léčby, pravidelně

během léčby a podle potřeby na základě klinického vyhodnocení) a s ohledem na klinické známky

a příznaky poruch štítné žlázy. Hypotyreózu je třeba léčit substituční terapií a hypertyreózu pomocí

tyreostatik dle potřeby.

Léčba avelumabem má být přerušena u poruch štítné žlázy stupně 3 nebo 4 (viz bod 4.2).

Adrenální insuficience

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na známky a příznaky související s adrenální insuficiencí

během léčby a po léčbě. U adrenální insuficience stupně ≥ 3 mají být podávány kortikosteroidy

v dávce odpovídající 1 až 2 mg/kg/den prednisonu intravenózně nebo jeho ekvivalentu perorálně

s následným snižováním dávky, dokud nebude dosaženo úrovně ≤ 10 mg/den.

U symptomatické adrenální insuficience stupně 3 nebo 4 má být léčba avelumabem přerušena (viz

bod 4.2).

Diabetes mellitus 1. typu

Avelumab může vyvolat diabetes mellitus 1. typu, včetně diabetické ketoacidózy (viz bod 4.8).

Pacienti mají být monitorováni s ohledem na hyperglykemii nebo jiné známky a příznaky související

s diabetem. U diabetes mellitus 1. typu je třeba zahájit léčbu inzulinem. Podávání avelumabu

u pacientů s hyperglykemií stupně ≥ 3 má být přerušeno a zároveň mají být podávána antidiabetika. Po

dosažení metabolické kontroly na substituční léčbě inzulinem má být léčba avelumabem opět

zahájena.

Imunitně podmíněná nefritida a renální dysfunkce

Avelumab může způsobit imunitně podmíněnou nefritidu (viz bod 4.8).

Před léčbou a pravidelně během léčby má být u pacientů monitorována hladina kreatininu v séru.

U nefritidy stupně ≥ 2 má být zahájena léčba kortikosteroidy v dávce odpovídající 1 až 2 mg/kg/den

prednisonu nebo jeho ekvivalentu s následným snižováním dávky kortikosteroidu. Podávání

avelumabu má být přerušeno u nefritidy stupně 2 nebo 3 až do doby zlepšení na stupeň ≤ 1 a trvale

ukončeno u nefritidy stupně 4.

Další nežádoucí účinky související s imunitou

Mezi další klinicky významné nežádoucí účinky související s imunitou, které byly hlášeny u méně než

1 % pacientů, patří: myozitida, hypopituitarismus, uveitida, myasthenia gravis, myastenický syndrom

a Guillainův-Barréův syndrom (viz bod 4.8).

U podezření na nežádoucí účinky související s imunitou je třeba provést odpovídající vyšetření, aby se

potvrdila etiologie nebo aby se vyloučily další příčiny. Podle závažnosti nežádoucího účinku se má

léčba avelumabem přerušit a mají se podávat kortikosteroidy. Podávání avelumabu má být obnoveno,

pokud nežádoucí účinek související s imunitou znovu dosáhne stupně 1 nebo nižší a je následováno

snižováním dávky kortikosteroidů. Léčba avelumabem má být trvale ukončena při výskytu

jakéhokoliv nežádoucího účinku spojeného s imunitou stupně 3, který se opakuje, a při výskytu

nežádoucího účinku spojeného s imunitou stupně 4 (viz bod 4.2).

Hepatotoxicita (u kombinace s axitinibem)

U pacientů léčených avelumabem v kombinaci s axitinibem se ve srovnání s avelumabem samotným

objevovala hepatotoxicita, projevující se zvýšením hodnoty ALT a AST stupně 3 a stupně 4, s vyšší

frekvencí, než se očekávalo (viz bod 4.8).

U pacientů je třeba oproti situaci, kdy se avelumab používá v monoterapii, častěji monitorovat změny

jaterních funkcí a příznaky.

U hepatotoxicity stupně 2 se má léčba avelumabem přerušit až do odeznění onemocnění

a u hepatotoxicity stupně 3 nebo stupně 4 trvale ukončit. U příhod stupně ≥ 2 je třeba zvážit podávání

kortikosteroidů (viz bod 4.2).

Pacienti vyřazení z klinických studií

Z klinických studií byli vyřazeni pacienti s těmito stavy: aktivní metastáza v centrálním nervovém

systému (CNS), aktivní nebo prodělané autoimunitní onemocnění, jiné malignity během posledních

5 let v anamnéze, transplantace orgánu, stavy vyžadující imunosupresivní léčbu nebo aktivní infekce

HIV či hepatitida B nebo C.

Obsah sodíku

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je

v podstatě „bez sodíku“.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

S avelumabem nebyly provedeny žádné studie interakcí.

Avelumab je primárně metabolizován katabolickými procesy, a proto se neočekává, že u něj dojde

k farmakokinetickým lékovým interakcím s jinými léčivými přípravky.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku/antikoncepce

Ženy ve fertilním věku mají být informovány, že při podávání avelumabu nemají otěhotnět a mají

používat účinnou antikoncepci během léčby avelumabem a nejméně 1 měsíc po poslední dávce

avelumabu.

Těhotenství

Údaje o podávání avelumabu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici.

S avelumabem se neprováděly studie hodnotící vliv na reprodukci zvířat. Nicméně při testech na

březích myších byla prokázána blokáda signalizace PD-L1, která narušila toleranci vůči plodu a vedla

ke zvýšeným ztrátám plodu (viz bod 5.3). Tyto výsledky ukazují na možné riziko vycházející

z mechanismu účinku avelumabu, že podávání avelumabu během gravidity by mohlo vést k poškození

plodu a zvýšit riziko potratu a porodu mrtvého plodu.

Je známo, že humánní imunoglobuliny třídy IgG1 procházejí placentární bariérou. Proto avelumab

potenciálně může přecházet z matky na vyvíjející se plod. Podávání avelumabu v těhotenství se

nedoporučuje, pokud klinický stav ženy léčbu avelumabem nevyžaduje.

Kojení

Není známo, zda se avelumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Protože je známo, že protilátky

mohou být vylučovány do lidského mateřského mléka, nelze riziko pro novorozence/kojence vyloučit.

Kojícím ženám má být doporučeno, aby nekojily během léčby a po dobu nejméně 1 měsíce po

poslední dávce v důsledku možných závažných nežádoucích účinků na kojence.

Fertilita

Účinek avelumabu na fertilitu mužů a žen není znám.

Ačkoli studie hodnotící účinek avelumabu na fertilitu nebyly provedeny, během 1měsíční a 3měsíční

studie toxicity po opakovaném podávání se neukázaly žádné významné účinky na samičí reprodukční

orgány opic (viz bod 5.3).

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Avelumab má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Po podání avelumabu byla

hlášena únava (viz bod 4.8). Pacienti mají být upozorněni, aby řídili nebo obsluhovali stroje

s opatrností, dokud si nebudou jisti, že na ně avelumab nemá nepříznivý vliv.

4.8

Nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profilu

Na avelumab se vztahují nežádoucí účinky související s imunitou. Většina z nich, včetně závažných

účinků, odezněla po zahájení příslušné léčby nebo po ukončení léčby avelumabem (viz „Popis

vybraných nežádoucích účinků“ níže).

Nejčastějšími nežádoucími účinky avelumabu byly únava (30,0 %), nauzea (23,6 %), průjem (18,5 %),

zácpa (18,1 %), snížená chuť k jídlu (17,6 %), reakce spojené s infuzí (15,9 %), zvracení (15,6 %) a

snížení tělesné hmotnosti (14,5 %).

Nejčastější nežádoucí účinky stupně ≥ 3 byly anemie (5,6 %), hypertenze (3,9 %), hyponatremie

(3,6 %), dyspnoe (3,5 %) a bolest břicha (2,6 %). Závažnými nežádoucími účinky byly nežádoucí

reakce související s imunitou a reakce spojené s infuzí (viz bod 4.4).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Bezpečnost avelumabu v monoterapii byla hodnocena u 2 082 pacientů se solidními nádory

zahrnujícími metastazující MCC nebo lokálně pokročilý nebo metastazující UC, kteří v klinických

studiích dostávali avelumab v dávce 10 mg/kg každé 2 týdny (viz tabulka 2).

Tyto účinky jsou uvedeny podle třídy orgánového systému a frekvence. Frekvence jsou definovány

jako: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥

1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000). V rámci každé skupiny frekvence jsou nežádoucí

účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Tabulka 2: Nežádoucí účinky u pacientů léčených avelumabem v monoterapii

Frekvence

Nežádoucí účinky

Poruchy krve a lymfatického systému

Velmi časté

Anemie

Časté

Lymfopenie, trombocytopenie

Méně časté

Eozinofilie

Poruchy imunitního systému

Méně časté

Hypersenzitivita, hypersenzitivita na lék

Vzácné

Anafylaktická reakce, hypersenzitivita typu I

Endokrinní poruchy

Časté

Hypotyreóza*, hypertyreóza*

Méně časté

Adrenální insuficience*, autoimunitní tyreoiditida*, tyreoiditida*, autoimunitní

hypotyreóza*

Vzácné

Akutní adrenokortikální insuficience*, hypopituitarismus*

Poruchy metabolismu a výživy

Velmi časté

Snížená chuť k jídlu

Časté

Hyponatremie

Méně časté

Hyperglykémie*

Vzácné

Diabetes mellitus*, diabetes mellitus 1. typu*

Poruchy nervového systému

Časté

Bolest hlavy, závrať, periferní neuropatie

Méně časté

Myasthenia gravis

, myastenický syndrom

Vzácné

Guillainův-Barréův syndrom*, Millerův-Fisherův syndrom*

Porucha oka

Vzácné

Uveitida*

Srdeční poruchy

Vzácné

Myokarditida*

Cévní poruchy

Časté

Hypertenze

Méně časté

Hypotenze, návaly horka

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy

Velmi časté

Kašel, dyspnoe

Časté

Pneumonitida*

Vzácné

Intersticiální plicní onemocnění*

Gastrointestinální poruchy

Velmi časté

Nauzea, průjem, zácpa, zvracení, bolest břicha

Časté

Sucho v ústech

Méně časté

Ileus, kolitida*

Vzácné

Pankreatitida*, autoimunitní kolitida*, enterokolitida*, autoimunitní

pankreatitida*, enteritida*, proktitida*

Poruchy jater a žlučových cest

Méně časté

Autoimunitní hepatitida*

Vzácné

Akutní selhání jater*, selhání jater*, hepatitida*, hepatotoxicita*

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/423228/2020

EMEA/H/C/004338

Bavencio (avelumabum)

Přehled pro přípravek Bavencio a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Bavencio a k čemu se používá?

Bavencio je protinádorový léčivý přípravek používaný k léčbě dospělých s karcinomem z Merkelových

buněk (typem nádorového onemocnění kůže), pokud se rozšířil do jiných částí těla.

Přípravek Bavencio se používá také v kombinaci s jiným protinádorovým léčivem, axitinibem, a to

k počáteční léčbě pacientů s pokročilým renálním karcinomem (nádorovým onemocněním ledvin).

Přípravek Bavencio obsahuje léčivou látku avelumab.

Jak se přípravek Bavencio používá?

Výdej přípravku Bavencio je vázán na lékařský předpis. Léčbu by měl zahájit a sledovat lékař, který

má zkušenosti s léčbou nádorových onemocnění.

Přípravek Bavencio se podává v dávce 800 mg jednou za dva týdny ve formě infuze (kapání) do žíly

trvající přibližně 1 hodinu. Léčba by měla pokračovat tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná nebo

dokud se u něj neobjeví nepřijatelné nežádoucí účinky.

Před podáním prvních čtyř infuzí přípravku Bavencio pacient užívá antihistaminikum a paracetamol za

účelem prevence reakcí spojených s infuzí, jako jsou zarudnutí kůže, zimnice, horečka, bolest zad nebo

břicha, alergické reakce a potíže s dýcháním. Pokud se při podání prvních čtyř infuzí nevyskytnou

žádné nežádoucí reakce, může ošetřující lékař přestat podávat tyto léčivé přípravky před dalšími

infuzemi. Při výskytu určitých nežádoucích účinků může být nutné léčbu odložit či ukončit.

Více informací o používání přípravku Bavencio naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na

svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Bavencio působí?

Léčivá látka v přípravku Bavencio, avelumab, je monoklonální protilátka, což je druh bílkoviny, která

byla vyvinuta tak, aby rozpoznala bílkovinu zvanou „ligand programované buněčné smrti 1“ (PD-L1),

která se nachází na povrchu mnoha nádorových buněk, a navázala se na ni. PD-L1 se obvykle váže na

buňky imunitního (obranného) systému zvané T-buňky a zabraňuje jim, aby napadaly nádorové buňky.

Bavencio (avelumabum)

EMA/423228/2020

strana 2/3

Navázáním se na PD-L1 přípravek Bavencio zabraňuje nádorovým buňkám v blokování T-buněk, čímž

zlepšuje schopnost T-buněk nádorové buňky hubit.

Jaké přínosy přípravku Bavencio byly prokázány v průběhu studií?

Přínosy přípravku Bavencio byly prokázány v hlavní studii, která u pacientů s karcinomem

z Merkelových buněk prokázala zmenšení karcinomu, a v další hlavní studii, ze které vyplynulo, že

pacienti s renálním karcinomem žili déle, než se jejich onemocnění zhoršilo. Ačkoli v těchto studiích

byla dávka přípravku Bavencio založena na tělesné hmotnosti pacientů, společnost předložila také

podpůrné údaje k doložení toho, že přípravek Bavencio lze podávat ve standardní dávce bez ohledu na

tělesnou hmotnost.

Karcinom z Merkelových buněk

V hlavní studii došlo po léčbě přípravkem Bavencio u přibližně 33 % (29 z 88) pacientů s karcinomem

z Merkelových buněk, kteří byli v minulosti léčeni, ke zmenšení nádoru nebo k jeho úplnému vymizení.

U většiny těchto pacientů odpověď přetrvávala po dobu nejméně 6 měsíců.

Výsledky stejné studie zahrnující 116 pacientů s metastazujícím karcinomem z Merkelových buněk,

kteří v předchozích 6 měsících nepodstoupili chemoterapii, prokázaly celkovou míru odpovědi na léčbu

40 %.

Renální karcinom

V jedné hlavní studii, která zahrnovala 886 pacientů s pokročilým renálním karcinomem, kteří nebyli

v minulosti léčeni, byl přípravek Bavencio podávaný ve formě infuze v kombinaci s axitinibem

podávaným ústy porovnáván se standardní léčbou sunitinibem, jiným protinádorovým léčivem.

Pacienti, kterým byl podáván přípravek Bavencio a axitinib, žili do zhoršení onemocnění v průměru

přibližně 13 měsíců, zatímco pacienti užívající sunitinib 8 měsíců. K vyvození spolehlivého závěru, jak

dlouhá je celková doba přežití pacientů užívajících přípravek Bavencio a axitinib, je zapotřebí

dlouhodobějšího sledování.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Bavencio?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Bavencio (které mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

jsou únava, nauzea (pocit na zvracení), průjem, snížená chuť k jídlu, zácpa, reakce spojené s infuzí,

snížení tělesné hmotnosti a zvracení. Závažnými nežádoucími účinky jsou reakce související s imunitou

a reakce spojené s infuzí, anémie (nízký počet červených krvinek), potíže s dýcháním a bolest břicha.

Při užívání přípravku Bavencio v kombinaci s axitinibem jsou nejčastějšími nežádoucími účinky, které

mohou postihnout více než 1 osobu z 5, průjem, vysoký krevní tlak, únava, nauzea, dysfonie

(ochraptělost), snížená chuť k jídlu, hypotyreóza (snížená funkce štítné žlázy), kašel, bolest hlavy,

potíže s dýcháním a artralgie (bolest kloubů).

Úplný seznam nežádoucích účinků a omezení přípravku Bavencio je uveden v příbalové informaci.

Na základě čeho byl přípravek Bavencio registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Bavencio převyšují jeho rizika, a

může tak být registrován k použití v EU.

Pacienti s karcinomem z Merkelových buněk, který se rozšířil do jiných částí těla nebo se vrátil po

počáteční léčbě chemoterapií, mají velmi omezené možnosti léčby. Ačkoliv míra odpovědi na přípravek

Bavencio (avelumabum)

EMA/423228/2020

strana 3/3

Bavencio není vynikající, vzhledem k tomu, že odpovědi zaznamenané v souvislosti s chemoterapií

bývají kratší, je její délka (minimálně 6 měsíců) u těchto pacientů významná. Data z této studie navíc

ukazují, že někteří pacienti, kteří nebyli v minulosti léčeni chemoterapií, na léčbu přípravkem Bavencio

rovněž odpovídají, a to s podobnou délkou trvání odpovědi.

Pokud jsou zavedena další opatření, bezpečnost přípravku Bavencio pro toto použití se považuje za

přijatelnou a nežádoucí účinky za zvládnutelné.

U pacientů s pokročilým renálním karcinomem bylo prokázáno, že přípravek Bavencio podávaný

v kombinaci s axitinibem prodlužuje v porovnání se sunitinibem dobu, po kterou pacienti přežívají, než

se jejich onemocnění zhorší. Je však stále zapotřebí prokázat, jak dlouhá je celková doba přežití

pacientů. Nežádoucí účinky kombinace přípravku Bavencio a axitinibu odpovídaly očekáváním a

vzhledem k charakteru léčeného onemocnění byly považovány za přijatelné.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Bavencio?

Společnost, která přípravek Bavencio dodává na trh, vydá edukační materiály pro pacienty, které

budou obsahovat důležité informace o možných nežádoucích účincích přípravku Bavencio, zejména o

reakcích souvisejících s imunitou a o tom, jak tyto reakce zvládat.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Bavencio, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Bavencio průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Bavencio jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Bavencio

Přípravku Bavencio bylo uděleno podmíněné rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 18. září 2017.

To bylo změněno na běžné rozhodnutí o registraci dne 19. srpna 2020.

Další informace o přípravku Bavencio jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na adrese

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/bavencio

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 08-2020.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace