BANMINTH 21, 61 mg/ g

Základní informace

 • Název přípravku:
 • BANMINTH 21, 61 mg/ g Perorální pasta
 • Dávkování:
 • 21.61mg/ g
 • Léková forma:
 • Perorální pasta
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • BANMINTH 21,61 mg/g Perorální pasta
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • psi
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetrahydropyrimidines
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9902244 - 1 x 10 g - aplikátor; 9935451 - 10 x 1 g - aplikátor

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/1193/94-C
 • Datum autorizace:
 • 23-11-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 11-02-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Banminth 21,62 mg/g perorální pasta pro psy

1.

JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE

POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE

NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Zoetis Belgium SA, Rue Laid Burniat 1,1348 Louvain-la-Neuve, Belgie

2.

NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Banminth 21,62 mg/g perorální pasta pro psy

Pyranteli embonas

3.

OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1 gram světležluté, neprůhledné perorální pasty obsahuje

Léčivá(é) látka(y):

Pyranteli embonas 21,62 mg

(odpovídá 7,5 mg Pyrantelum báze)

Pomocné látky:

Metylparaben (E218)

1,8 mg

Propylparaben (E216)

0,2 mg

4.

INDIKACE

Prevence a léčba infekcí u psů způsobených oblými červy nacházejícími se v lumen střeva: Toxocara

canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma ssp. a Uncinaria stenocephala.

5.

KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

6.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nejsou známy.

7.

CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

8.

DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Dávka: 14,5 mg pyrantel pamoátu odpovídá 5 mg pyrantel báze na kg.

1 dílek na stupnici aplikátoru na 2 kg živé hmotnosti. Obsah 16 g celého aplikátoru postačuje k

odčervení psa o hmotnosti 24 kg.

2 cm z tuby (dle měřítka na krabičce) na 1 kg živé hmotnosti. Obsah 24 g tuby postačuje k odčervení

psa o hmotnosti 36 kg, obsah 10 g tuby postačuje na 15 kg ž.hm.

Přípravek se aplikuje perorálně přímo nebo zamíchaný do jídla.

Antihelmintický program:

1. Štěňata do 8 týdnů věku: První aplikace ve věku 2 týdnů a následovně ve 4., 6. a 8. týdnu.

2. Štěňata od 8. týdne věku: 1krát měsíčně, t.j. 3., 4., 5. a 6. měsíc věku.

3. Feny: 1krát v době připuštění, týden před porodem. Kojící feny: ve 2, 4, 6, a 8 týdnech a po odstavu

společně se štěňaty.

4. Dospělí psi: doporučuje se pravidelně dvakrát ročně od stáří 6 měsíců.

Začervení oblými červy nebo měchovci:

Pokud jsou zjevné klinické příznaky začervení, nebo je stanovena přítomnost oblých červů nebo

měchovců koprologicky, doporučuje se přípravek aplikovat dvakrát v odstupu dvou týdnů.

9.

POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Přípravek se podává perorálně přímo nebo zamíchaný do jídla.

10.

OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

11.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25

Chraňte před chladem a mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

12.

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Po použití umýt ruce a ostatní části těla, které přišly do styku s přípravkem.

13.

ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ

NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být

likvidován podle místních právních předpisů.

14.

DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

15.

DALŠÍ INFORMACE

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Nepodávat současně piperazin.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Registrované velikosti balení: 10 g, 16 g, 24 g

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím

příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Zoetis Česká republika, s.r.o.

Náměstí 14. října 642/17, 150 00 Praha 5

Česká republika

Tel: +420 257 101 111

E-mail: infovet.cz@zoetis.com