Azacitidine Accord

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
azacitidin
Dostupné s:
Accord Healthcare S.L.U.
ATC kód:
L01BC07
INN (Mezinárodní Name):
azacitidine
Terapeutické skupiny:
Cytostatika,
Terapeutické oblasti:
Myelodysplastic Syndromes; Leukemia, Myelomonocytic, Chronic; Leukemia, Myeloid, Acute
Terapeutické indikace:
Azacitidin Accord je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro transplantaci hematopoetických kmenových buněk (HSCT) s:- intermediate-2 a vysokým rizikem myelodysplastických syndromů (MDS) podle Mezinárodní Prognostický Skórovací Systém (IPSS),- chronická myelomonocytární leukemie (CMML) s 10-29 % dřeně blastů bez myeloproliferativní onemocnění,- akutní myeloidní leukémie (AML) s 20-30 % blastů a multi-lineage dysplazie, podle Světové Zdravotnické Organizace (WHO) klasifikace,- AML s >30% dřeně blastů podle WHO klasifikace.
Přehled produktů:
Revision: 2
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/005147
Datum autorizace:
2020-02-13
EMEA kód:
EMEA/H/C/005147

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

01-01-1970

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

29-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

29-07-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

29-07-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

29-07-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

01-01-1970

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro uživatele

Azacitidine Accord 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

azacitidinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou

uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Azacitidine Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azacitidine Accord používat

Jak se přípravek Azacitidine Accord používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Azacitidine Accord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Azacitidine Accord a k čemu se používá

Co je přípravek Azacitidine Accord

Přípravek Azacitidine Accord je přípravek k léčbě rakoviny, který patří do skupiny léků zvaných

antimetabolity. Přípravek Azacitidine Accord obsahuje léčivou látku azacitidin.

K čemu se přípravek Azacitidine Accord používá

Azacitidine Accord se používá u dospělých, kteří nemohou podstoupit transplantaci kmenových

buněk, k léčbě:

-

myelodysplastických syndromů (MDS) s vyšším rizikem.

-

chronické myelomonocytární leukemie (CMML).

-

akutní myeloidní leukemie (AML).

Jsou to onemocnění, která postihují kostní dřeň a mohou způsobit problémy s normální

tvorbou krvinek.

Jak přípravek Azacitidine Accord působí

Přípravek Azacitidine Accord působí tak, že zamezuje růstu rakovinných buněk. Azacitidin se

vestavuje do genetického materiálu buněk (kyselina ribonukleová (RNA) a deoxyribonukleová

(DNA)). Pravděpodobně působí tak, že mění způsob, jakým buňka zapíná a vypíná geny, a také tím,

že narušuje tvorbu nové RNA a DNA. Zdá se, že tímto působením napravuje problémy se zráním a

růstem mladých krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastické poruchy, a zabíjí rakovinné

buňky při leukemii.

Informujte se u svého lékaře nebo zdravotní sestry, pokud máte jakékoliv otázky týkající se působení

přípravku Azacitidine Accord nebo toho, proč Vám byl tento přípravek předepsán.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek

Azacitidine Accord používat

Nepoužívejte přípravek Azacitidine Accord

-

jestliže jste alergický(á) na azacitidin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6).

-

jestliže máte pokročilou rakovinu jater.

-

jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Azacitidine Accord se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní

sestrou:

jestliže máte snížený počet krevních destiček, červených nebo bílých krvinek.

jestliže máte onemocnění ledvin.

jestliže máte onemocnění jater.

jestliže jste někdy měl(a) onemocnění srdce nebo srdeční příhodu (infarkt), anebo jste měl(a)

plicní onemocnění.

Krevní testy

Před zahájením léčby přípravkem Azacitidine Accord a na začátku každé léčebné periody (nazývané

„cyklus“) Vám budou provedeny krevní testy. Tím se kontroluje, zda máte dostatek krvinek a zda

Vaše játra a ledviny správně fungují.

Děti a dospívající

Přípravek Azacitidine Accord se nedoporučuje pro použití u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Azacitidine Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Azacitidine Accord může ovlivňovat účinek

jiných léků. Některé léky mohou také ovlivnit účinek přípravku Azacitidine Accord.

Těhotenství, kojení a plodnost

Těhotenství

Přípravek Azacitidine Accord se nemá používat během těhotenství, protože může být škodlivý pro

dítě.

Během léčby přípravkem Azacitidine Accord a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou

antikoncepci.

Okamžitě informujte svého lékaře, pokud během léčby přípravkem Azacitidine Accord otěhotníte.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Kojení

Přípravek Azacitidine Accord nesmíte používat, jestliže kojíte. Není známo, zda se tento přípravek

vylučuje do lidského mateřského mléka.

Plodnost

Muži po dobu léčby přípravkem Azacitidine Accord nesmí počít dítě. Během léčby tímto přípravkem

a ještě 3 měsíce po jejím ukončení používejte účinnou antikoncepci.

Ppřed zahájením této léčby se informujte u svého lékaře na možnost uchování spermatu.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Neřiďte ani nepoužívejte nástroje nebo stroje, pokud pocítíte nežádoucí účinky, jako je únava.

3.

Jak se přípravek

Azacitidine Accord

používá

Před podáním přípravku Azacitidine Accord Vám lékař na začátku každého léčebného cyklu podá

další lék, aby zabránil pocitu na zvracení a zvracení.

-

Doporučená dávka přípravku je 75 mg na m

plochy povrchu těla. Lékař určí dávku tohoto

přípravku v závislosti na Vašem celkovém stavu, tělesné výšce a hmotnosti. Lékař bude

sledovat Váš vývoj a podle potřeby může dávku upravit.

-

Azacitidine Accord se podává každý den po dobu jednoho týdne, potom následuje

období 3 týdnů bez podávání přípravku. Tento „léčebný cyklus“ se opakuje každé 4 týdny.

Obvykle podstoupíte nejméně 6 léčebných cyklů.

Tento přípravek Vám podá lékař nebo zdravotní sestra jako injekci pod kůži (subkutánně). Injekce

může být podána do stehna, do břicha nebo do horní části paže.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka

nebo zdravotní sestry.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Informujte ihned svého lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích

účinků:

-

Ospalost, třes, žloutenka, nadýmání a snadná tvorba podlitin.

Mohou to být příznaky

selhání jater a mohou ohrožovat život.

-

Otoky nohou a chodidel, bolest zad, snížené močení, zvýšená žízeň, rychlý puls, závrať a

pocit na zvracení, zvracení nebo snížená chuť k jídlu a pocity zmatenosti, neklidu nebo

vyčerpání.

Mohou to být příznaky selhání ledvin a mohou ohrožovat život.

-

Horečka

. Ta může být způsobena infekcí v důsledku sníženého počtu bílých krvinek, což může

ohrožovat život.

-

Bolest na hrudi nebo dušnost, což může být doprovázeno horečkou.

Může to být způsobeno

plicní infekcí, označovanou jako „pneumonie“, a může ohrožovat život.

-

Krvácení.

Například krev ve stolici z důvodu krvácení v žaludku nebo ve střevech nebo

krvácení v hlavě. Mohou to být příznaky nízkého počtu krevních destiček.

-

Dýchací potíže, otok rtů, svědění nebo vyrážka.

Může to být způsobeno alergickou

(hypersenzitivní) reakcí.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10)

-

Snížený počet červených krvinek (anémie). Můžete se cítit unavený(á) a slabý(á).

-

Snížený počet bílých krvinek. Může to být doprovázeno horečkou. Jste také více náchylný(á) k

infekci.

-

Nízký počet krevních destiček (trombocytopenie). Jste více náchylný(á) ke krvácení a tvorbě

podlitin.

-

Zácpa, průjem, pocit na zvracení, zvracení.

-

Pneumonie (zápal plic).

-

Bolest na hrudi, dušnost.

-

Únava (vyčerpanost).

-

Reakce v místě vpichu injekce včetně zarudnutí, bolesti nebo kožní reakce.

-

Ztráta chuti k jídlu.

-

Bolest kloubů.

-

Podlitiny.

-

Vyrážka.

-

Červené nebo nachové skvrny pod kůží.

-

Bolest břicha.

-

Svědění.

-

Horečka.

-

Podráždění nosu nebo hrdla.

-

Závrať.

-

Bolest hlavy.

-

Potíže se spaním (nespavost).

-

Krvácení z nosu.

-

Bolest svalů.

-

Slabost (astenie).

-

Ztráta tělesné hmotnosti.

-

Nízká hladina draslíku v krvi.

Časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 10)

-

Krvácení v hlavě.

-

Infekce krve způsobená bakteriemi (sepse). To může být způsobeno nízkou hladinou bílých

krvinek v krvi.

-

Selhání kostní dřeně. To může způsobit nízké hladiny červených a bílých krvinek a krevních

destiček.

-

Typ anémie (chudokrevnosti), kdy je snížen počet červených a bílých krvinek a krevních

destiček.

-

Infekce v moči.

-

Virová infekce způsobující tvorbu oparů (herpes).

-

Krvácení z dásní, krvácení v žaludku nebo ve střevech, krvácení z konečníku způsobené

hemoroidy (hemoroidální krvácení), krvácení do oka, podkožní krvácení nebo krvácení do kůže

(modřiny).

-

Krev v moči.

-

Vředy v ústech a na jazyku.

-

Změny kůže v místě vpichu injekce. To může zahrnovat otok, zatvrdlinu, podlitinu, krvácení do

kůže (modřina), vyrážku, svědění a změny v barvě kůže.

-

Zarudnutí kůže.

-

Infekce kůže (infekční celulitida-flegmóna).

-

Infekce v nosu a krku nebo bolest v hrdle.

-

Bolest nebo výtok z nosu nebo dutin (zánět vedlejších nosních dutin).

-

Vysoký nebo nízký krevní tlak (hypertenze nebo hypotenze).

-

Dušnost při pohybu (námahová dušnost).

-

Bolest v krku a oblasti hlasivek.

-

Špatné trávení.

-

Letargie.

-

Pocit celkové nevolnosti.

-

Úzkost.

-

Zmatenost.

-

Ztráta vlasů.

-

Selhání ledvin.

-

Dehydratace (ztráta a nedostatek vody v těle).

-

Bílý povlak pokrývající jazyk, vnitřní stranu tváře a někdy patro, dásně a mandle (plísňová

infekce v dutině ústní).

-

Mdloby.

-

Pokles krevního tlaku při poloze vstoje (ortostatická hypotenze) vedoucí k závrati při vstávání

nebo sedání.

-

Ospalost, spavost (somnolence).

-

Krvácení v souvislosti se zavedeným katetrem.

-

Onemocnění postihující střeva, které může vést k horečce, zvracení a bolesti břicha (zánět

střevních výchlipek).

-

Tekutina kolem plic (pleurální výpotek).

-

Třesavka (zimnice).

-

Svalové křeče.

-

Vyvýšená svědivá vyrážka na kůži (kopřivka).

-

Hromadění tekutiny kolem srdce (výpotek v osrdečníku).

Méně časté nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby ze 100)

-

Alergická (hypersenzitivní) reakce.

-

Třes.

-

Selhání jater.

-

Velké, švestkově zbarvené, vystouplé, bolestivé skvrny na kůži doprovázené horečkou.

-

Bolestivé vředy na kůži (pyoderma gangrenosum)

-

Zánětlivé onemocnění osrdečníku (perikarditida).

Vzácné nežádoucí účinky

(mohou se vyskytnout až u 1 osoby z 1 000)

-

Suchý kašel.

-

Bezbolestné otoky konečků prstů (paličkovité prsty).

-

Syndrom nádorového rozpadu – metabolické komplikace, které se mohou objevit v průběhu

léčby zhoubného onemocnění a někdy i bez léčby. Tyto komplikace jsou způsobené produktem

odumírajících nádorových buněk a mohou zahrnovat následující: změny chemického složení

krve; zvýšené hodnoty draslíku, fosforu, kyseliny močové a snížené hodnoty vápníku v krvi,

což vede ke změnám funkce ledvin, srdečního rytmu, epileptickým záchvatům/křečím a někdy k

úmrtí.

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit četnost výskytu)

-

Infekce hlubších vrstev kůže, která se rychle šíří, přičemž dochází k poškození kůže a tkáně, a

může ohrozit život (nekrotizující fasciitida).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo

zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního

systému hlášení nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Azacitidine Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku injekční lahvičky a na

krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Za uchovávání přípravku Azacitidine Accord je zodpovědný lékař, lékárník nebo zdravotní sestra.

Zodpovídají také za přípravu a správnou likvidaci nespotřebovaného přípravku Azacitidine Accord.

Neotevřené injekční lahvičky tohoto přípravku – nevyžadují žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Při okamžitém použití

Jakmile je suspenze připravena, musí být podána do 60 minut.

Při pozdějším použití

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidine Accord připravena za použití nechlazené vody pro injekci,

musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do chladničky (2 °C – 8 °C). Zde je možné ji

uchovávat maximálně 8 hodin.

Jestliže je suspenze přípravku Azacitidine Accord připravena za použití vody pro injekci, která byla

uchovávaná v chladničce (2 °C – 8 °C), musí se suspenze okamžitě po připravení umístit do

chladničky (2 °C – 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 22 hodin.

Před podáním se má suspenze nechat po dobu až 30 minut, aby dosáhla pokojové teploty

(20 ºC – 25 ºC).

Jsou-li v suspenzi přítomné velké částice, je nutné suspenzi zlikvidovat.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Azacitidine Accord obsahuje

-

Léčivou látkou je azacitidinum. Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg. Po

rekonstituci ve 4 ml vody pro injekci obsahuje rekonstituovaná suspenze azacitidinum

25 mg/ml.

-

Pomocnou látkou je mannitol (E 421).

Jak přípravek Azacitidine Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Azacitidine Accord je bílý prášek pro injekční suspenzi a dodává se ve skleněné injekční lahvičce,

která obsahuje 100 mg azacitidinu. Balení obsahuje jednu injekční lahvičku přípravku Azacitidine

Accord.

Držitel rozhodnutí o registraci

Accord Healthcare S.L.U.

World Trade Center,

Moll de Barcelona, s/n,

Edifici Est 6ª planta,

08039 Barcelona, Španělsko

Výrobce

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Velká Británie

nebo

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.

ul. Lutomierska 50,

95-200 Pabianice

Polsko

nebo

Laboratori Fundació Dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind.

Zona Franca, Barcelona, 08040,

Španělsko

nebo

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nizozemsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována

{MM/RRRR}.

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

agentury pro léčivé přípravky http://www.ema.europa.eu

. Na těchto stránkách naleznete též odkazy na

další webové stránky týkající se vzácných onemocnění a jejich léčby.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Doporučení pro bezpečné zacházení

Přípravek Azacitidine Accord je cytotoxický léčivý přípravek a jako u jiných potenciálně toxických

látek je třeba při manipulaci a přípravě azacitidinové suspenze postupovat opatrně. Musí být

aplikovány postupy ke správné manipulaci a likvidaci protinádorových léčivých přípravků.

Jestliže se rekonstituovaný azacitidin dostane do kontaktu s kůží, okamžitě postižené místo pečlivě

omyjte mýdlem a vodou. Pokud přijde do kontaktu se sliznicemi, opláchněte je pečlivě vodou.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou

uvedeny níže (viz „Postup rekonstituce“).

Postup rekonstituce

Přípravek Azacitidine Accord je nutno rekonstituovat vodou pro injekci. Dobu použitelnosti

rekonstituovaného léčivého přípravku je možné prodloužit rekonstitucí chlazenou (2 °C až 8 °C)

vodou pro injekci. Podrobnosti o uchovávání rekonstituovaného přípravku jsou uvedeny níže.

Je třeba si připravit následující pomůcky:

injekční lahvičku (lahvičky) azacitidinu, injekční lahvičku (lahvičky) s vodou pro injekci,

nesterilní chirurgické rukavice, alkoholové tampony, 5ml injekční stříkačku (stříkačky) s jehlou

(jehlami).

Natáhněte 4 ml vody pro injekci do stříkačky, ujistěte se, že jste nenasáli žádný vzduch.

Vsuňte jehlu stříkačky obsahující 4 ml vody pro injekci skrz pryžový uzávěr injekční lahvičky s

azacitidinem a vstříkněte vodu pro injekci do injekční lahvičky.

Vyjměte stříkačku a jehlu. Injekční lahvičku je třeba rázně protřepat, až se utvoří rovnoměrná

kalná suspenze. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze 25 mg azacitidinu (100 mg/4 ml).

Rekonstituovaný přípravek je homogenní, kalná suspenze, bez sraženin. Pokud suspenze

obsahuje velké částice nebo sraženiny, musí se zlikvidovat. Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte,

mohlo by dojít k odstranění léčivé látky. Je potřeba vzít v úvahu, že v některých adaptérech,

jehlách a uzavřených systémech jsou obsaženy filtry; proto se tyto systémy nesmí používat pro

podání léčivého přípravku po rekonstituci.

Očistěte pryžový uzávěr a vsuňte do injekční lahvičky novou stříkačku s jehlou. Injekční

lahvičku je třeba otočit dnem vzhůru. Ujistěte se, že špička jehly je pod hladinou kapaliny.

Natáhněte píst zpět a odeberte množství léčivého přípravku potřebné pro jednu dávku. Ujistěte

se, že jste nenasáli do stříkačky žádný vzduch. Vytáhněte jehlu se stříkačkou z injekční lahvičky

a jehlu zlikvidujte.

Pevně připojte novou subkutánní jehlu (doporučuje se velikost 25 G) ke stříkačce. Do jehly se

před injekcí nemá nasát žádná suspenze, aby se snížil výskyt lokálních reakcí v místě aplikace.

Pokud je třeba více než jedna injekční lahvička, zopakujte všechny výše uvedené kroky pro

přípravu suspenze. U dávek vyžadujících více než jednu injekční lahvičku se má dávka

rovnoměrně rozdělit, např. dávka 150 mg = 6 ml, 2 stříkačky, každá se 3 ml. Vzhledem

k retenci v injekční lahvičce a v jehle nemusí být možné nasát veškerou suspenzi

z injekční lahvičky.

Obsah stříkačky s dávkou se musí těsně před podáním resuspendovat. Teplota suspenze v době

podání injekce má být přibližně 20 ºC-25 ºC. Při resuspendaci otáčejte rázně stříkačku mezi

dlaněmi, až vznikne kalná suspenze. Pokud suspenze obsahuje velké částice nebo sraženiny,

musí se zlikvidovat.

Uchovávání rekonstituovaného přípravku

K okamžitému použití

Suspenzi přípravku Azacitidine Accord je možné připravit těsně před použitím, ale rekonstituovaná

suspenze se musí aplikovat během 60 minut. Pokud je uplynulá doba delší než 60 minut,

rekonstituovaná suspenze se musí vhodně zlikvidovat a připravit nová.

Pro pozdější použití

Jestliže je k rekonstituci použita nechlazená voda pro injekci, musí se rekonstituovaná suspenze

okamžitě dát do chladničky (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 8 hodin. Pokud je

uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 8 hodin, suspenze se musí vhodně zlikvidovat a

připravit nová.

Jestliže je k rekonstituci použita chlazená (2 °C až 8 °C) voda pro injekci, musí se rekonstituovaná

suspenze okamžitě dát do chladničky (2 °C až 8 °C). Zde je možné ji uchovávat maximálně 22 hodin.

Pokud je uplynulá doba uchovávání v chladničce delší než 22 hodin, suspenze se musí vhodně

zlikvidovat a připravit nová.

Před podáním se má stříkačka naplněná rekonstituovanou suspenzí nechat po dobu až 30 minut , aby

dosáhla teplotu přibližně 20 ºC-25 ºC. Pokud je uplynulá doba delší než 30 minut, suspenze se musí

vhodně zlikvidovat a připravit nová.

Výpočet jednotlivé dávky

Celková dávka podle plochy povrchu těla (

body surface area

, BSA) se vypočte následujícím

způsobem:

Celková dávka (mg) = dávka (mg/m

) x BSA (m

Následující tabulka je uvedena pouze jako příklad výpočtu jednotlivé dávky azacitidinu na základě

průměrné hodnoty BSA 1,8 m

Dávka mg/m

(% doporučené

počáteční dávky)

Celková dávka

vycházející z

BSA 1,8 m

Potřebný počet

injekčních lahviček

Celkové potřebné

množství

rekonstituované

suspenze

75 mg/m

(100 %)

135 mg

2 injekční lahvičky

5,4 ml

37,5 mg/m

(50 %)

67,5 mg

1 injekční lahvička

2,7 ml

25 mg/m

(33 %)

45 mg

1 injekční lahvička

1,8 ml

Způsob podání

Po rekonstituci suspenzi nefiltrujte.

Rekonstituovaný přípravek Azacitidine Accord se podává subkutánní injekcí (jehlu vsunout pod

úhlem 45-90°), za použití jehly o velikosti 25 G, do horní části paže, do stehna nebo do břicha.

Dávky větší než 4 ml se mají aplikovat do dvou různých míst.

Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat nejméně 2,5 cm od předchozího

místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo zatvrdlého místa.

Likvidace

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními

požadavky.

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Azacitidine Accord 25 mg/ml prášek pro injekční suspenzi

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna injekční lahvička obsahuje azacitidinum 100 mg. Po rekonstituci obsahuje jeden ml suspenze

azacitidinum 25 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro injekční suspenzi.

Bílý lyofilizovaný prášek nebo koláč.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Azacitidine Accord je indikován k léčbě dospělých pacientů, kteří nejsou způsobilí pro

transplantaci hematopoetických kmenových buněk (

haematopoietic stem cell transplantation

, HSCT),

myelodysplastickými syndromy (MDS) intermediárního rizika 2. stupně a vysokého rizika

podle Mezinárodního prognostického skórovacího systému (

International Prognostic Scoring

System

, IPSS),

chronickou myelomonocytární leukemií (CMML) s 10-29 % blastů v kostní dřeni bez

myeloproliferativního onemocnění,

akutní myeloidní leukemií (AML) s 20-30 % blastů a dysplazií ve více buněčných liniích, podle

klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO),

AML s > 30 % blastů v kostní dřeni podle klasifikace WHO.

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčba přípravkem Azacitidine Accord má být zahájena a sledována lékařem zkušeným v používání

chemoterapeutických látek. Pacienti musí být předléčeni antiemetiky kvůli nauzee a zvracení.

Dávkování

Doporučená počáteční dávka pro první léčebný cyklus pro všechny pacienty bez ohledu na výchozí

hematologické laboratorní hodnoty je 75 mg/m

plochy povrchu těla, podávaná denně subkutánní

injekcí po dobu 7 dnů, po kterých následuje období 21 dnů bez podávání přípravku (28denní léčebný

cyklus).

Doporučuje se, aby byli pacienti léčeni minimálně 6 cykly. Léčba má trvat tak dlouho, dokud je

přínosem pro pacienta, nebo do progrese onemocnění.

Pacienty je třeba sledovat ohledně hematologické odpovědi/toxicity a renální toxicity (viz bod 4.4).

Může být třeba odložit zahájení dalšího cyklu nebo snížit dávku, jak je popsáno níže.

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má vyšetřit před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem.

Úprava dávky z důvodu hematologické toxicity

Hematologická toxicita je definována jako nejnižší krevní obraz dosažený (nadir) za daný cyklus,

jestliže je počet trombocytů ≤ 50,0 x 10

/l a/nebo absolutní počet neutrofilů (

absolute neutrophil

count

, ANC) ≤ 1 x 10

Úprava počtu je definována jako zvýšení počtu v buněčné linii (buněčných liniích), ve které (kterých)

byla pozorována hematologická toxicita, o nejméně polovinu absolutního rozdílu mezi hodnotou nadir

a výchozím počtem plus hodnota nadir (tj. krevní obraz při úpravě ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí

hodnota – hodnota nadir]).

Pacienti bez snížených výchozích hodnot krevního obrazu (tj. počet leukocytů ≥ 3,0 x 10

9

/l a

ANC ≥ 1,5 x 10

9

/l a počet trombocytů ≥ 75,0 x 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidine Accord pozorována hematologická toxicita, má být

následující cyklus léčby odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC. Jestliže je

úprava dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla dosažena do 14 dnů,

musí být dávka snížena podle následující tabulky. Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání cyklu na

dobu 28 dnů.

Hodnota nadir v cyklu

% dávky v dalším cyklu, jestliže

úprava* nebyla dosažena do 14 dnů (

ANC (x 10

Trombocyty (x 10

≤ 1,0

≤ 50,0

50 %

> 1,0

> 50,0

100 %

*Úprava = krevní obraz ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Pacienti se sníženými výchozími hodnotami krevního obrazu (tj. počet leukocytů < 3,0 x 10

9

/l nebo

ANC < 1,5 x 10

9

/l nebo počet trombocytů < 75,0 x 10

9

/l) před první léčbou

Jestliže je po léčbě přípravkem Azacitidine Accord snížen počet leukocytů nebo ANC nebo

trombocytů oproti původnímu počtu před léčbou ≤ 50 % nebo větší než 50 %, ale se zlepšením v

diferenciaci některé buněčné linie, není třeba následující cyklus odkládat ani upravit dávku.

Jestliže je snížení počtu leukocytů nebo ANC nebo trombocytů větší než 50 % oproti původnímu

počtu před léčbou a nedojde ke zlepšení v diferenciaci buněčných linií, má být následující cyklus

léčby přípravkem Azacitidine Accord odložen až do doby, kdy se obnoví počet trombocytů a ANC.

Jestliže je úprava dosažena do 14 dnů, není třeba snížit dávku. Pokud však úprava nebyla dosažena

do 14 dnů, má být stanovena celularita kostní dřeně. Jestliže je celularita kostní dřeně > 50 %, není

třeba upravit dávku. Jestliže je celularita kostní dřeně ≤ 50 %, je třeba odložit léčbu a snížit dávku

podle následující tabulky:

Celularita kostní dřeně

Dávka v dalším cyklu, jestliže úprava nebyla dosažena

do 14 dnů%

Úprava* ≤ 21 dnů

Úprava* > 21 dnů

15-50 %

100 %

50 %

< 15 %

100 %

33 %

*Úprava = krevní obraz ≥ hodnota nadir + (0,5 x [výchozí hodnota – hodnota nadir])

Po úpravě dávky je třeba obnovit trvání příštího cyklu na dobu 28 dnů.

Zvláštní populace

Starší pacienti

Pro starší pacienty není doporučena žádná specifická úprava dávky. Protože u starších pacientů je

vyšší pravděpodobnost snížené funkce ledvin, může být u nich vhodné sledovat funkci ledvin.

Pacienti s poruchou funkce ledvin

Pacientům s poruchou funkce ledvin lze azacitidin podávat bez úpravy úvodní dávky (viz bod 5.2).

Jestliže dojde k nevysvětlitelnému snížení hladin sérového bikarbonátu na méně než 20 mmol/l, je

třeba v dalším cyklu snížit dávku o 50 %. Jestliže dojde k nevysvětlitelnému zvýšení sérového

kreatininu nebo dusíku močoviny v krvi (

blood urea nitrogen

, BUN) na ≥ 2krát více, než jsou výchozí

hodnoty a nad horní hranici normy (

upper limit of normal

, ULN), má být další cyklus odložen až do

doby návratu k normálním nebo výchozím hodnotám a dávka v dalším léčebném cyklu se má snížit

o 50 % (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce jater

Cílené studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny (viz bod 4.4). Pacienti s těžkou

poruchou jater mají být pozorně sledováni ohledně výskytu nežádoucích účinků. U pacientů s

poruchou funkce jater není před začátkem léčby doporučena žádná specifická úprava počáteční dávky;

následné úpravy dávky mají být provedeny v závislosti na hematologických laboratorních hodnotách.

Přípravek Azacitidine Accord je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz

body 4.3 a 4.4).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost azacitidinu u dětí ve věku od 0 do 17 let nebyla dosud stanovena. V současnosti

dostupné údaje jsou uvedeny v bodě 4.8, 5.1 a 5.2, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení

ohledně dávkování.

Způsob podání

Rekonstituovaný přípravek Azacitidine Accord se podává subkutánní injekcí do horní části paže, do

stehna nebo do břicha. Místa vpichu injekce je třeba střídat. Další injekce je třeba podávat

nejméně 2,5 cm od předchozího místa a nikdy ne do citlivého místa, do podlitiny, do zarudlého nebo

zatvrdlého místa.

Suspenze se nesmí po rekonstituci filtrovat. Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho

podáním je uveden v bodě 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Pokročilé maligní nádory jater (viz bod 4.4).

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Hematologická toxicita

Léčba azacitidinem je spojena s výskytem anémie, neutropenie a trombocytopenie, zejména během

prvních 2 cyklů (viz bod 4.8). Kompletní krevní obraz je třeba provádět podle potřeby ke sledování

odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem

.

Po podání doporučené dávky pro

první cyklus se další dávka pro následující cykly může snížit nebo se její podání může odložit v

závislosti na hodnotách nadir a hematologické odpovědi (viz bod 4.2). Pacienti musí být upozorněni,

aby okamžitě hlásili výskyt horečky. Pacientům i lékařům se také doporučuje, aby si všímali

jakýchkoli známek a příznaků krvácení.

Porucha funkce jater

Formální studie u pacientů s poruchou funkce jater nebyly provedeny. U pacientů s vysokou

nádorovou zátěží z důvodu metastazujícího onemocnění bylo během léčby azacitidinem hlášeno

progresivní hepatické kóma i úmrtí, a to obzvlášť u pacientů s výchozí hodnotou sérového albuminu

< 30 g/l. Azacitidin je kontraindikován u pacientů s pokročilými maligními nádory jater (viz bod 4.3).

Porucha funkce ledvin

U pacientů léčených intravenózně azacitidinem v kombinaci s dalšími chemoterapeutickými přípravky

byly hlášeny renální abnormality počínaje zvýšenou hladinou sérového kreatininu až po selhání ledvin

a úmrtí. U 5 pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML), léčených azacitidinem a etoposidem,

se navíc vyvinula tubulární acidóza, definovaná jako pokles hladiny sérového bikarbonátu na

< 20 mmol/l ve spojení s alkalickou močí a hypokalemií (sérový draslík < 3 mmol/l). Jestliže dojde k

nevysvětlitelnému snížení hladiny sérového bikarbonátu (< 20 mmol/l) nebo ke zvýšení hladiny

sérového kreatininu nebo BUN, je třeba dávku snížit nebo její podání odložit (viz bod 4.2).

Pacienti mají být poučeni, že je nezbytné neprodleně nahlásit vznik oligurie a anurie

ošetřujícímu lékaři.

Přestože nebyly zaznamenány žádné klinicky významné rozdíly ve frekvenci nežádoucích účinků

u pacientů s normální funkcí ledvin ve srovnání s pacienty s poruchou funkce ledvin, je nutné u

pacientů s poruchou funkce ledvin pozorně sledovat toxicitu, protože azacitidin a/nebo jeho metabolity

jsou vylučovány zejména ledvinami (viz bod 4.2).

Laboratorní testy

Před zahájením léčby a před každým léčebným cyklem se mají provést jaterní testy, stanovit hladina

sérového kreatininu a sérového bikarbonátu. Kompletní krevní obraz se má provádět před zahájením

léčby a podle potřeby ke sledování odpovědi a toxicity, nejméně však před každým léčebným cyklem,

viz také bod 4.8

.

Onemocnění srdce a plic

Pacienti s anamnézou těžkého městnavého srdečního selhání, klinicky nestabilního srdečního

onemocnění nebo onemocnění plic byli z pivotních registračních studií

(AZA PH GL 2003 CL 001 a AZA-AML-001) vyřazeni, a proto nebyla u těchto pacientů stanovena

bezpečnost a účinnost azacitidinu. Nedávné údaje z klinického hodnocení u pacientů se známou

anamnézou kardiovaskulárního nebo plicního onemocnění prokázaly významně zvýšený výskyt

srdečních příhod v souvislosti s azacitidinem (viz bod 4.8). Z toho důvodu je doporučeno při

předepisování azacitidinu těmto pacientům postupovat s obezřetností. Před léčbou a v průběhu léčby je

třeba zvážit kardiopulmonální vyšetření.

Nekrotizující fasciitida

U pacientů léčených azacitidinem byla hlášena nekrotizující fasciitida včetně případů s fatálním

průběhem. U pacientů, u kterých se rozvine nekrotizující fasciitida, se má ukončit terapie azacitidinem

a má se urychleně zahájit vhodná léčba.

Syndrom nádorového rozpadu

U pacientů s vysokým nádorovým zatížením před započetím léčby je riziko vzniku syndromu

nádorového rozpadu. Tyto pacienty je třeba pozorně sledovat a přijmout příslušná opatření.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Na základě

in vitro

údajů se metabolismus azacitidinu nezdá být zprostředkován izoenzymy

cytochromu P450 (CYP), UDP-glukuronosyltransferázou (UGT), sulfotransferázou (SULT) a

glutathiontransferázou (GST); interakce spojené s těmito metabolickými enzymy

in vivo

se proto

považují za nepravděpodobné.

Klinicky významné inhibiční nebo indukční účinky azacitidinu na enzymy cytochromu P450 jsou

nepravděpodobné (viz bod 5.2).

Žádné formální klinické studie lékových interakcí s azacitidinem nebyly provedeny.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Ženy ve fertilním věku / Antikoncepce u mužů a žen

Ženy ve fertilním věku a muži musí používat během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení terapie

účinnou antikoncepci.

Těhotenství

Adekvátní údaje o podávání azacitidinu těhotným ženám nejsou k dispozici. Studie na myších

prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není známé. Na základě

výsledků studií na zvířatech a mechanismu účinku se azacitidin nemá používat během těhotenství,

zejména během prvního trimestru, pokud to není nezbytně nutné. V každém individuálním případu je

nutné zvážit přínosy léčby oproti možnému riziku pro plod.

Kojení

Není známo, zda se azacitidin nebo jeho metabolity vylučují do lidského mateřského mléka. Z důvodu

potenciálních závažných nežádoucích účinků na kojené dítě je kojení během léčby azacitidinem

kontraindikováno.

Fertilita

Údaje o účincích azacitidinu na plodnost člověka nejsou k dispozici. U zvířat byly při použití

azacitidinu zdokumentovány nežádoucí reakce na plodnost samců (viz bod 5.3). Muže je třeba

upozornit, aby po dobu léčby nepočali dítě a používali během léčby a ještě 3 měsíce po ukončení

terapie účinnou antikoncepci. Před zahájením léčby se má mužům doporučit, aby se informovali o

možnosti uchování spermatu.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Azacitidin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při používání

azacitidinu byla hlášena únava. Z tohoto důvodu je doporučena při řízení nebo obsluhování

strojů opatrnost.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Dospělá populace s MDS, CMML a AML (20-30 % blastů v kostní dřeni)

Nežádoucí účinky považované za možné nebo pravděpodobně související s podáváním azacitidinu se

objevily u 97 % pacientů.

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky v pivotní studii (AZA PH GL 2003 CL 001), které

byly rovněž hlášeny v podpůrných studiích (CALGB 9221 a CALGB 8921), zahrnují febrilní

neutropenii (8 %) a anémii (2,3 %). Další závažné nežádoucí účinky z těchto 3 studií zahrnují infekce,

jako je neutropenická sepse (0,8 %) a pneumonie (2,5 %) (některé s fatálními následky),

trombocytopenii (3,5 %), hypersenzitivní reakce (0,25 %) a případy krvácení (např. cerebrální

krvácení [0,5 %], gastrointestinální krvácení [0,8 %] a intrakraniální krvácení [0,5 %]).

Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly hematologické reakce

(71,4 %) zahrnující trombocytopenii, neutropenii a leukopenii (obvykle stupně 3-4), gastrointestinální

příhody (60,6 %) zahrnující nauzeu, zvracení (obvykle stupně 1-2) nebo reakce v místě vpichu injekce

(77,1 %, obvykle stupně 1-2).

Dospělá populace ve věku 65 let nebo více s AML s > 30 % blastů v kostní dřeni

Nejčastěji zaznamenané závažné nežádoucí účinky (≥ 10 %) ve studii AZA-AML-001 v léčebné

skupině s azacitidinem zahrnují febrilní neutropenii (25,0 %), pneumonii (20,3 %) a pyrexii (10,6 %).

Další, méně často hlášené závažné nežádoucí účinky v léčebné skupině s azacitidinem zahrnují sepsi

(5,1 %), anémii (4,2 %), neutropenickou sepsi (3,0 %), infekci močových cest (3,0 %),

trombocytopenii (2,5 %), neutropenii (2,1 %), celulitidu (2,1 %), závrať (2,1 %) a dyspnoe (2,1 %).

Nejčastěji hlášené (≥ 30 %) nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem byly

gastrointestinální nežádoucí účinky zahrnující zácpu (41,9 %), nauzeu (39,8 %) a průjem (36,9 %),

(obvykle stupně 1-2), celkové poruchy a reakce v místě aplikace zahrnující pyrexii (37,7 %; obvykle

stupně 1-2) a hematologické nežádoucí účinky zahrnující febrilní neutropenii (32,2 %) a neutropenii

(30,1 %;(obvykle stupně 3-4).

Přehled nežádoucích účinků v tabulce

Tabulka 1 níže obsahuje nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem zaznamenané v hlavních

klinických studiích s MDS a AML a během sledování po uvedení léku na trh.

Četnosti jsou definovány následujícím způsobem: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10),

méně časté (≥ 1/1 000 až < 1 /100), vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000), není

známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny

podle klesající závažnosti. Nežádoucí účinky jsou v níže uvedené tabulce zařazeny podle nejvyšší

frekvence, ve které byly pozorovány v kterékoli z hlavních klinických studií.

Tabulka 1: Nežádoucí účinky hlášené u pacientů s MDS nebo AML léčených azacitidinem

(v klinických studiích a po uvedení přípravku na trh)

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Infekce a

infestace

pneumonie*

(zahrnující

bakteriální,

virovou

a mykotickou),

nasofaryngitida

sepse*

(zahrnující

bakteriální,

virovou

a mykotickou),

neutropenická

sepse*, infekce

dýchacího traktu

(zahrnuje infekci

horních cest

dýchacích

a bronchitidu),

infekce

močových cest,

celulitida

(flegmóna),

diverkulitida,

orální mykotická

infekce,

sinusitida,

faryngitida,

rinitida, herpes

simplex, kožní

infekce

nekrotizují

fasciitida*

Poruchy krve a

lymfatického

systému

febrilní

neutropenie*,

neutropenie,

leukopenie,

trombocytopenie,

anémie

pancytopenie*,

selhání kostní

dřeně

Poruchy

imunitního

systému

hypersenzitiv

ní reakce

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy

metabolismu a

výživy

anorexie, snížená

chuť k jídlu,

hypokalémie

dehydratace

syndrom

nádorovéh

o rozpadu

Psychiatrické

poruchy

insomnie

stav zmatenosti,

úzkost

Poruchy

nervového

systému

závrať, bolest

hlavy

intrakraniální

krvácení*,

synkopa,

somnolence,

letargie

Poruchy oka

krvácení do oka,

krvácení do

spojivek

Srdeční poruchy

perikardiální

výpotek

perikarditida

Cévní poruchy

hypotenze*,

hypertenze,

ortostatická

hypotenze,

hematom

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

dyspnoe,

epistaxe

pleurální efuze,

námahová

dyspnoe,

faryngolaryngeál

ní bolest

intersticiál

ní plicní

onemocněn

Gastrointestinál

ní poruchy

průjem, zvracení,

zácpa, nauzea,

bolest břicha

(zahrnuje

epigastrium

a abdominální

diskomfort)

gastrointestinální

krvácení*

(včetně krvácení

z dutiny ústní),

hemoroidální

krvácení,

stomatitida,

krvácení dásní,

dyspepsie

Poruchy jater a

žlučových cest

selhání jater*,

progresivní

hepatální

kóma

Poruchy kůže a

podkožní tkáně

petechie, svědění

(včetně

generalizovaného

), vyrážka,

ekchymóza

purpura,

alopecie,

kopřivka,

erytém,

makulózní

vyrážka

akutní febrilní

neutrofilní

dermatóza,

pyoderma

gangrenosum

Poruchy svalové

a kosterní

soustavy a

pojivové tkáně

artralgie,

muskuloskeletáln

í bolest (zahrnuje

bolest zad, kostí

a bolest

v končetině)

svalové spazmy,

myalgie

Třídy

orgánových

systémů

Velmi časté

Časté

Méně časté

Vzácné

Není

známo

Poruchy ledvin

a močových cest

selhání ledvin*,

hematurie,

zvýšená hladina

sérového

kreatininu

renální

tubulární

acidóza

Celkové

poruchy a

reakce v místě

aplikace

pyrexie*, únava,

astenie, bolest na

hrudi, erytém v

místě vpichu

injekce, bolest v

místě vpichu

injekce, reakce v

místě vpichu

injekce

(nespecifikovaná

podlitina,

hematom,

ztvrdlina,

vyrážka, svědění,

zánět, změny

barvy kůže,

uzlíky a krvácení

(v místě vpichu),

malátnost,

zimnice,

krvácení v místě

katetru

nekróza

v místě

vpichu

Vyšetření

pokles tělesné

hmotnosti

* = vzácně byly hlášeny případy s fatálním průběhem

Popis vybraných nežádoucích účinků

Hematologické nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené (≥ 10 %) hematologické nežádoucí účinky související s léčbou azacitidinem

zahrnují anémii, trombocytopenii, neutropenii, febrilní neutropenii a leukopenii; obvykle

stupně 3 nebo 4. Větší riziko vzniku těchto nežádoucích účinků je během prvních 2 cyklů, potom se u

pacientů s úpravou hematologické funkce objevují s menší četností. Většina hematologických

nežádoucích účinků byla kontrolována rutinním sledováním kompletního krevního obrazu a podle

potřeby pozdějším podáním azacitidinu v dalším cyklu, profylaktickými antibiotiky a/nebo podpůrnou

léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě neutropenie a transfuzemi v případě anémie nebo

trombocytopenie.

Infekce

Myelosuprese může vést k neutropenii a zvýšenému riziku infekce. U pacientů léčených azacitidinem

byly hlášeny závažné nežádoucí účinky, jako například sepse, zahrnující neutropenickou sepsi, a

pneumonie, některé s fatálními následky. Infekce mohou být léčeny pomocí antiinfektiv spolu s

podpůrnou léčbou růstovým faktorem (např. G-CSF) v případě neutropenie.

Krvácení

U pacientů používajících azacitidin se může objevit krvácení. Byly hlášeny závažné nežádoucí účinky,

jako například gastrointestinální krvácení a intrakraniální krvácení. U pacientů je nutné sledovat

známky a příznaky krvácení, a to zejména u pacientů s dříve existující nebo s léčbou související

trombocytopenií.

Hypersenzitivita

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny závažné hypersenzitivní reakce. V případě reakcí

podobných anafylaktickým reakcím je třeba léčbu azacitidinem okamžitě přerušit a zahájit příslušnou

symptomatickou léčbu.

Nežádoucí účinky týkající se kůže a podkoží

Většina nežádoucích účinků týkajících se kůže a podkoží souvisela s místem aplikace injekce. Žádný z

těchto nežádoucích účinků nevedl v pivotních studiích k přerušení léčby azacitidinem, nebo ke snížení

dávek azacitidinu. Většina nežádoucích účinků se objevila v prvních 2 cyklech léčby s tendencí

snižování četnosti v dalších cyklech. Nežádoucí účinky podkoží, jako je vyrážka/zánět/svědění v místě

vpichu injekce, vyrážka, erytém a kožní léze mohou vyžadovat doprovodnou léčbu dalšími léčivými

přípravky, například antihistaminiky, kortikosteroidy a nesteroidními protizánětlivými léčivými

přípravky (NSAID). Tyto kožní reakce je nutné odlišit od infekcí měkkých tkání, které se občas

vyskytnou v místě vpichu injekce. Po uvedení přípravku na trh byly při podávání azacitidinu hlášeny

infekce měkkých tkání, zahrnující infekční celulitidu (flegmóna) a nekrotizující fasciitidu, které ve

vzácných případech vedly k úmrtí. Informace o klinické kontrole nežádoucích účinků infekčního

charakteru jsou uvedeny v bodě 4.8 Infekce.

Gastrointestinální nežádoucí účinky

Nejčastěji hlášené gastrointestinální

nežádoucí účinky v souvislosti s léčbou azacitidinem zahrnují

zácpu, průjem, nauzeu a zvracení. Tyto nežádoucí účinky byly léčeny symptomaticky antiemetiky v

případě nauzey a zvracení, protiprůjmovými přípravky v případě průjmu a laxativy a/nebo přípravky

na změkčení stolice v případě zácpy.

Renální nežádoucí účinky

U pacientů léčených azacitidinem byly hlášeny renální abnormality v rozsahu od zvýšení hladiny

sérového kreatininu a hematurie po renální tubulární acidózu, selhání ledvin a úmrtí (viz bod 4.4).

Hepatální nežádoucí účinky

U pacientů s rozsáhlou nádorovou zátěží způsobenou metastatickým rozsevem byl vzácně v průběhu

léčby azacitidinem zaznamenán výskyt jaterního selhání, progresivního jaterního kómatu a úmrtí (viz

bod 4.4).

Srdeční příhody

Údaje z klinické studie umožňující účast pacientů se známou anamnézou kardiovaskulárního nebo

plicního onemocnění prokázaly nárůst srdečních příhod u pacientů s nově diagnostikovanou akutní

myeloidní leukémií léčenou azacitidinem (viz bod 4.4).

Starší populace

K dispozici je pouze omezené množství informací o použití azacitidinu u pacientů ve věku ≥85 let

(se 14 [5,9 %] pacienty ve věku ≥85 let léčenýmive studii AZA-AML-001).

Pediatrická populace

Ve studii AZA-JMML-001, bylo 28 pediatrických pacientů (ve věku od 1 měsíce do méně než 18 let)

léčeno azacitidinem pro MDS (n = 10) nebo juvenilní myelomonocytickou leukemii (JMML) (n = 18),

(viz bod 5.1).

Všech 28 pacientů se setkalo s alespoň 1 nežádoucím účinkem a 17 (60,7%) se setkalo alespoň s 1

účinkem spojeným s léčbou. Nejčastějšími hlášenými nežádoucími účinky u celé pediatrické populace

byly horečka, hematologické příhody, včetně anemie, trombocytopenie a febrilní neutropenie a

gastroinstestinální příhody, včetně zácpy a zvracení.

U tří (3) subjektů došlo v rámci léčby k náhlé příhodě, která vedla k přerušení podávání léčiva

(horečka, progrese onemocnění a bolest břicha).

Ve studii AZA-AML-004 bylo 7 pediatrických pacientů (ve věku od 2 do 12 let) léčeno azacitidinem

pro AML v molekulárním relapsu po první úplné remisi [CR1] (viz bod 5.1).

Všech 7 pacientů se setkalo s alespoň 1 nežádoucí příhodou související s léčbou. Nejčastěji hlášenými

nežádoucími příhodami byly neutropenie, nauzea, leukopenie, trombocytopenie, průjem a zvýšená

alaninaminotransferáza (ALT). U dvou pacientů došlo v souvislosti s léčbou k příhodě vedoucí k

přerušení podávání léku (febrilní neutropenie, neutropenie).

U omezeného počtu pediatrických pacientů léčených azacitidinem nebyly během klinické studie

identifikovány žádné nové bezpečnostní signály. Celkový bezpečnostní profil byl konzsitentní s tím,

který se vyskytuje u dospělé populace.

Přečtěte si celý dokument

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/684907/2019

EMEA/H/C/005147

Azacitidine Accord (azacitidinum)

Přehled pro přípravek Azacitidine Accord a proč byl přípravek registrován

v EU

Co je přípravek Azacitidine Accord a k čemu se používá?

Přípravek Azacitidine Accord se používá k léčbě dospělých, kteří nejsou způsobilí k transplantaci

hematopoetických kmenových buněk (zákroku, kdy pacient obdrží kmenové buňky za účelem obnovení

schopnosti kostní dřeně produkovat zdravé krevní buňky) a kteří trpí některým z těchto onemocnění:

myelodysplastické syndromy, což je skupina onemocnění, při nichž se v kostní dřeni tvoří

nedostatečné množství krvinek. V některých případech mohou myelodysplastické syndromy vést ke

vzniku akutní myeloidní leukemie (nádorového onemocnění, které postihuje bílé krvinky zvané

myeloidní buňky). Přípravek Azacitidine Accord se používá u pacientů se středním až vysokým

rizikem zhoršení onemocnění vedoucím ke vzniku akutní myeloidní leukemie nebo k úmrtí,

chronická myelomonocytární leukemie (nádorové onemocnění, které postihuje bílé krvinky zvané

monocyty). Přípravek Azacitidine Accord se používá v případě, že kostní dřeň obsahuje 10–29 %

abnormálních buněk a nevytváří dostatečné množství bílých krvinek,

akutní myeloidní leukemie, která se vyvinula z myelodysplastického syndromu, v případě, že kostní

dřeň obsahuje 20–30 % abnormálních buněk,

akutní myeloidní leukemie v případě, že kostní dřeň obsahuje více než 30 % abnormálních buněk.

Přípravek Azacitidine Accord obsahuje léčivou látku azacitidin.

Přípravek Azacitidine Accord je „generikum“. Znamená to, že přípravek Azacitidine Accord obsahuje

stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v EU

registrován, a sice přípravek Vidaza. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu

otázek a odpovědí zde

Jak se přípravek Azacitidine Accord používá?

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Léčbu přípravkem Azacitidine Accord by měl zahájit a sledovat lékař, který má zkušenosti s používáním

protinádorových léčivých přípravků. Před podáním přípravku Azacitidine Accord by pacienti měli dostat

léčivé přípravky k prevenci nauzey (pocitu na zvracení) a zvracení.

Azacitidine Accord (azacitidinum)

EMA/684907/2019

strana 2/3

Doporučená dávka přípravku Azacitidine Accord závisí na výšce a tělesné hmotnosti pacienta. Podává

se ve formě injekce pod kůži do horní části paže, stehna nebo břicha každý den po dobu jednoho

týdne, poté je léčba na tři týdny přerušena. Celé toto čtyřtýdenní období tvoří jeden „cyklus“. Léčba

pokračuje nejméně po dobu 6 cyklů a poté tak dlouho, dokud je pro pacienta přínosná. Před každým

cyklem je třeba zkontrolovat funkce jater a ledvin a krevní hodnoty. Pokud výrazně klesne počet

krvinek nebo u pacienta nastanou problémy s ledvinami, následující léčebný cyklus by měl být odložen,

nebo by měla být použita nižší dávka.

Více informací o používání přípravku Azacitidine Accord naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte

na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Azacitidine Accord působí?

Léčivá látka v přípravku Azacitidine Accord, azacitidin, patří do skupiny „antimetabolitů”. Azacitidin je

analog cytidinu, což znamená, že je součástí genetického materiálu buněk (RNA a DNA). Předpokládá

se, že jeho působení spočívá ve změně způsobu, jímž buňky zapínají a vypínají geny, a rovněž

v zasahování do tvorby nové RNA a DNA. Očekává se, že tyto činnosti napraví problémy s dozráváním

a růstem krvinek v kostní dřeni, které způsobují myelodysplastická onemocnění, a při leukemii budou

hubit nádorové buňky.

Jak byl přípravek Azacitidine Accord zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Vidaza, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Azacitidine Accord.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Azacitidine Accord.

Nebylo potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Azacitidine Accord se

vstřebává podobně jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to

z toho důvodu, že složení přípravku Azacitidine Accord je shodné se složením referenčního přípravku a

pokud je přípravek podáván injekčně pod kůži, očekává se, že se léčivá látka v obou přípravcích

vstřebává stejně.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Azacitidine Accord?

Jelikož přípravek Azacitidine Accord je generikum, které je bioekvivalentní s referenčním léčivým

přípravkem, jeho přínosy a rizika se považují za shodné s přínosy a riziky referenčního léčivého

přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Azacitidine Accord registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Azacitidine Accord je srovnatelný s přípravkem Vidaza. Stanovisko agentury

proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Vidaza přínosy přípravku Azacitidine Accord převyšují

zjištěná rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Azacitidine Accord?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Azacitidine Accord, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Azacitidine Accord (azacitidinum)

EMA/684907/2019

strana 3/3

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Azacitidine Accord průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Azacitidine Accord jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Azacitidine Accord

Další informace o přípravku Azacitidine Accord jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/azacitidine-accord. Na internetových stránkách

agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace