Alamycin LA 200 mg/ ml

Základní informace

 • Název přípravku:
 • Alamycin LA 200 mg/ ml Injekční roztok
 • Dávkování:
 • 200mg/ ml
 • Léková forma:
 • Injekční roztok
 • Použij pro:
 • Zvířata
 • Léčitelství typu:
 • alopatický drog

Dokumenty

Lokalizace

 • K dispozici v:
 • Alamycin LA 200 mg/ml Injekční roztok
  Česká republika
 • Jazyk:
 • čeština

Terapeutická informace

 • Terapeutické skupiny:
 • skot, ovce, prasata
 • Terapeutické oblasti:
 • Tetracykliny
 • Přehled produktů:
 • Kódy balení: 9971758 - 1 x 50 ml - lahvička

Stav

 • Zdroj:
 • USKVBL - ÚSTAV PRO STÁTNÍ KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV
 • Registrační číslo:
 • 96/519/94-C
 • Datum autorizace:
 • 13-04-1994
 • Poslední aktualizace:
 • 05-03-2019

Příbalovou informaci pro pacienta: složení, indikace, nežádoucí účinky, dávkování, interakce, těhotenství, kojení

PI=vnější obal

POUZE PRO ZVÍŘATA

NORBROOK

Alamycin LA inj. ad us. vet.

Oxytetracyclinum

50 ml (100 ml, 250 ml)

Základní charakteristika: Čirá hnědožlutá kapalina.

Složení kvalitativní a kvantitativní (1 ml)

Oxyteracyclinum dihydricum

216 mg

(tj. Oxytetracyclinum

200 mg)

Pomocné látky: Magnesii oxidum, Dimethylacetamidum, Dinatrii edetas dihydricus,

Olaminum, Natrii hydroxymethansulfinas, Aqua pro iniectione

Léková forma: Injekční roztok

Použití: In vitro je oxytetracyklin prokazatelně účinný proti těmto mikroorganismům:

Bordetella bronchiseptica, Corynebacterium pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, E. coli,

Haemophilus somnus, Pasteurella multocida, Salmonella dublin, Staphylococcus aureus,

Streptococcus agalactiae, Streptococcus faecalis, Streptococcus pyogenes a Streptococcus

uberis. Přípravek má prolongovanou účinnost. Po hluboké intramuskulární aplikaci

doporučené dávky účinné hladiny v krvi přetrvávají minimálně 4 dny.

Maximální hladiny v krvi je dosaženo po 4 až 6 hodinách po podání.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited, Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Výrobce zodpovědný za uvolnění šarže:

Norbrook Manufacturing Ltd., Rossmore Industrial Estate, Monaghan, Irsko

Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Severní Irsko, BT35 6 JP

Indikace:

Léčba

systémových,

respiratorních

lokálních

infekcí,

způsobených

mikroorganismy citlivými na oxytetracyklin u skotu, ovcí a prasat.

Skot: Aktinobacilóza, neštovice skotu, pododermatitidy, mastitidy, metritidy, pasterelóza

a pneumonie.

Ovce: Pododermatitidy, mastitidy, metritidy, omfaloflebitidy, pneumonie a chlamydiózy.

Prasata: Červenka, MMA syndrom, atrofická rhinitida a omfaloflebitida.

Kontraindikace: Přípravek není doporučován k léčbě koní, psů a koček.

Nepoužívat u zvířat s poškozením jater nebo ledvin.

Zvláštní upozornění: Přípravek neřeďte. Pokud je nutná souběžná léčba s jinými léky,

používejte jiná místa aplikace. Po manipulaci s lékem si umyjte ruce.

V případě kontaktu s kůží nebo očima okamžitě omyjte postižené místo proudem vody,

protože hrozí místní podráždění.

Nežádoucí účinky: Přípravek patří mezi dobře snášená antibiotika.

Vzácně se vyskytují mírné reakce přechodného charakteru.

Upozornění: Alamycin L.A. inj. neřeďte. Podávání tetracyklinů v průběhu vývoje zubů

a kostí, stejně jako v pozdních stádiích březosti, může vést k jejich zabarvení.

Použití přípravku je vázáno na předpis veterinárního lékaře.

Dávkování a způsob podání: Obecná dávka je 20 mg na 1 kg ž. hm.

(tj. 1 ml na 10 kg ž. hm.) při hlubokém intramuskulárním podání. Maximální doporučená

dávka do jednoho místa aplikace: Skot: 20 ml, ovce: 5 ml, prase: 10 ml, sele: 1-denní 0,2 ml,

7-denní 0,3 ml, 14-denní 0,4 ml, 21-denní 0,5 ml, starší 21 dnů 1 ml na 10 kg ž. hm.

Ochranné lhůty: Maso 21 dní, mléko krav 7 dní. Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno

pro lidský konzum.

Zvláštní podmínky pro uchovávání: Skladujte při teplotě 15°-25°C. Chraňte před světlem.

Pokud je lahvička otevřena a její obsah je vystaven účinkům vzduchu, roztok může

ztmavnout. Jeho účinnost zůstává nezměněna. Při skladování přípravku podle výše uvedených

zásad se zachovává jeho plná účinnost po dobu 2 let od data výroby. Uchovávejte mimo

dosah dětí.

Po podání první dávky spotřebujte zbylé množství do 28 dnů.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku,

musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Registrační číslo přípravku: 96/519/94-C

Č. šarže:

Exspirace:

Datum poslední revize textu: Duben 2019