INHIBACE PLUS 5MG/12,5MG Potahovaná tableta চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

inhibace plus 5mg/12,5mg potahovaná tableta

cheplapharm arzneimittel gmbh, greifswald - hydrochlorothiazid (hydrochlorothiazidum) ; monohydrÁt cilazaprilu (cilazaprilum monohydricum) - potahovaná tableta - 5mg/12,5mg - cilazapril a diuretika

VOLTAREN RETARD 100MG Tableta s prodlouženým uvolňováním চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

voltaren retard 100mg tableta s prodlouženým uvolňováním

novartis s.r.o., praha - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - tableta s prodlouženým uvolňováním - 100mg - diklofenak

VOLTAREN 25MG/ML Injekční roztok চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

voltaren 25mg/ml injekční roztok

novartis s.r.o., praha - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - injekční roztok - 25mg/ml - diklofenak

VOLTAREN 50MG চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

voltaren 50mg

novartis s.r.o., praha - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - enterosolventní tableta - 50mg - diklofenak

VOLTAREN RAPID 50MG চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

voltaren rapid 50mg

novartis s.r.o., praha - draselnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum kalicum) - obalená tableta - 50mg - diklofenak

VERAL 50MG Enterosolventní tableta চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

veral 50mg enterosolventní tableta

herbacos recordati s.r.o., pardubice - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - enterosolventní tableta - 50mg - diklofenak

VERAL 25MG Enterosolventní tableta চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

veral 25mg enterosolventní tableta

herbacos recordati s.r.o., pardubice - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - enterosolventní tableta - 25mg - diklofenak

VERAL Čípek 100MG চেক প্রজাতন্ত্র - চেক - SUKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv)

veral Čípek 100mg

herbacos recordati s.r.o., pardubice - sodnÁ sŮl diklofenaku (diclofenacum natricum) - Čípek - 100mg - diklofenak