Zyllt

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrogen sulfate)

Предлага се от:

Krka, d.d., Novo mesto

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Peripheral Vascular Diseases; Stroke; Acute Coronary Syndrome; Myocardial Infarction

Терапевтични показания:

Профилактика вторична профилактика на атеротромботических събития Клопидогреля е показан при възрастни пациенти, страдащи инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. За възрастни пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:- без повдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). - Покачване на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия. Предотвратяване на атеротромботических и тромбоемболични събития при предсърдно мъждене:- при възрастни пациенти с фибрилляцией мъждене, които имат поне един рисков фактор за развитие на съдови събития, не са подходящи за лечение на антагонист НА витамин к (ВКА) и които имат по-нисък риск от кървене, клопидогрел е показан в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО за профилактика атеротромботических и тромбоемболични събития, включително инсулт.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-09-28

Листовка

                32
B. ЛИСТОВКА
33
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZYLLT 75 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
клопидогрел (clopidogrel)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, включително
неописани в тази
листовка нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Zyllt и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zyllt
3.
Как да приемате Zyllt
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zyllt
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZYLLT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zyllt съдържа клопидогрел и принадлежи
към група лекарства, наречени
антитромбоцитни
лекарствени продукти. 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zyllt 75 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg
клопидогрел_ (clopidogrel)_ (като
хидрогенсулфат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка филмирана таблетка съдържа 108,125
mg лактоза.
За пълния списък помощните вещества,
вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Розови, кръги и леко изпъкнали
филмирани таблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
_Вторично предпазване от
атеротромботични инциденти_
Клопидогрел е показан при:

Възрастни пациенти с анамнеза за
миокарден инфаркт (от няколко дни до 35
дни),
исхемичен инсулт (от 7-мия ден до 6-тия
месец) или установено периферно
артериално
заболяване.

Възрастни пациенти с остър коронарен
синдром:
-
Остър коронарен синдром без елевация
на ST-сегмента (нестабилна стенокардия
или миокарден инфаркт без Q-зъбец),
включително пациенти на които е
поставен
стент след перкутанна коронарна
интервенция, в комбинация с
ацетилсалицилова
киселина (АСК).
-
Остър миокарден инфаркт с елевация на
ST-сегмента, в комбинация с АСК при
меди
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-06-2022
Листовка Листовка чешки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-06-2022
Листовка Листовка датски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-06-2022
Листовка Листовка немски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-06-2022
Листовка Листовка естонски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-06-2022
Листовка Листовка гръцки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-06-2022
Листовка Листовка английски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-10-2009
Листовка Листовка френски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-06-2022
Листовка Листовка италиански 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-10-2009
Листовка Листовка латвийски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-10-2009
Листовка Листовка литовски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-06-2022
Листовка Листовка унгарски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-06-2022
Листовка Листовка малтийски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-10-2009
Листовка Листовка нидерландски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-10-2009
Листовка Листовка полски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-06-2022
Листовка Листовка португалски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-10-2009
Листовка Листовка румънски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-06-2022
Листовка Листовка словашки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-06-2022
Листовка Листовка словенски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-10-2009
Листовка Листовка фински 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-06-2022
Листовка Листовка шведски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-06-2022
Листовка Листовка норвежки 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-06-2022
Листовка Листовка исландски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-06-2022
Листовка Листовка хърватски 10-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-06-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите