Zoledronic acid Actavis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се от:

Actavis Group PTC ehf  

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Фрактури, Кост

Терапевтични показания:

Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия към костите, или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-04-20

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА ACTAVIS 4 MG/5 ML
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
−
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Actavis и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Actavis
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Actavis
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Actavis
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА ACTAVIS И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Золедронова
киселина Actavis e золедроновата
киселина, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Actavis 4 mg/5 ml
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон от 5 ml концентрат съдържа 4
mg золедронова киселина (zoledronic acid) (като
монохидрат).
Един ml концентрат съдържа 0,8 ml
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър и безцветен концентрат за
инфузионен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно-свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина Actavis трябва да се
предписва и прилага само от
медицински
специалисти с опит в прилагането на
интравенозни бифосфонати. Пациентите,
лекувани със
Золедронова к
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2023
Листовка Листовка чешки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2023
Листовка Листовка датски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2023
Листовка Листовка немски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2023
Листовка Листовка естонски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2023
Листовка Листовка гръцки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2023
Листовка Листовка английски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-06-2016
Листовка Листовка френски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2023
Листовка Листовка италиански 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-06-2016
Листовка Листовка латвийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-06-2016
Листовка Листовка литовски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2023
Листовка Листовка унгарски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2023
Листовка Листовка малтийски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-06-2016
Листовка Листовка полски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2023
Листовка Листовка португалски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-06-2016
Листовка Листовка румънски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2023
Листовка Листовка словашки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2023
Листовка Листовка словенски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-06-2016
Листовка Листовка фински 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2023
Листовка Листовка шведски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2023
Листовка Листовка норвежки 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2023
Листовка Листовка исландски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2023
Листовка Листовка хърватски 01-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-06-2016

Преглед на историята на документите