Zenapax

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

даклизумаб

Предлага се от:

Roche Registration Ltd.

АТС код:

L04AA08

INN (Международно Name):

daclizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Graft Rejection; Kidney Transplantation

Терапевтични показания:

Zenapax е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de novo allogenic бъбречна трансплантация и трябва да се използва едновременно с имуносупресивни режим, включително циклоспорин и кортикостероиди при пациенти, които не са силно имунизирано.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1999-02-26

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
20
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
21
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Zenapax 5 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
Daclizumab (_Даклизумаб_)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЛАГАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите както
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля, уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво пред
ставлява Zenapax и за какво се използва
2.
Преди да използвате Zenapax
3.
Как да използвате Zenapax
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Zenapax
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZENAPAX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Даклизумаб принадлежи към група
лекарства, наречени имуносупресори.
Тези лекарства
п
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zenapax 5 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Даклизумаб* (_daclizumab_) ……………5 mg в 1 ml
инфузия
Един флакон от 5 ml съдържа 25 mg
даклизумаб* (5 mg/ml)
_ _
* Рекомбинантно хуманизирано IgG1
анти-_Тас_ антитяло, произведено чрез
рекомбинантна ДНК
технология в NSO миеломна клетъчна
линия на мишки при използване на
система на експресия
(NS_GSO) с глутамин синтетаза (GS)._ _
Помощни ве
щества:
За пълния списък на помощните
вещества, вж. точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Бистра до леко опалесцентна,
безцветна до бледо жълтеникава
течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zenapax е показан за профилактика на
остро органно отхвърляне при алогенна
бъбречна
трансплантация _de novo_ и трябва да се
използва е
дновременно с имуносупресивни схеми
на
лечение, включващи циклоспорин и
кортикостероиди, при пациенти, които
не притежават
висок имунитет.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Zenapax трябв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-04-2008
Листовка Листовка чешки 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-04-2008
Листовка Листовка датски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-04-2008
Листовка Листовка немски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-04-2008
Листовка Листовка естонски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-04-2008
Листовка Листовка гръцки 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-04-2008
Листовка Листовка английски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 08-04-2008
Листовка Листовка френски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-04-2008
Листовка Листовка италиански 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 08-04-2008
Листовка Листовка латвийски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 08-04-2008
Листовка Листовка литовски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-04-2008
Листовка Листовка унгарски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-04-2008
Листовка Листовка малтийски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 08-04-2008
Листовка Листовка нидерландски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 08-04-2008
Листовка Листовка полски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-04-2008
Листовка Листовка португалски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 08-04-2008
Листовка Листовка румънски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-04-2008
Листовка Листовка словашки 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-04-2008
Листовка Листовка словенски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-04-2008
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 08-04-2008
Листовка Листовка фински 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-04-2008
Листовка Листовка шведски 08-04-2008
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-04-2008

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите