Zalmoxis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Алогенни Т клетки, генетично модифициран с ретровирусни вектор кодиране за пресечен форма на човешка нисък афинитет нерв растежен фактор рецептор (ΔLNGFR) и херпес симплекс вирус тимидин киназа (HSV-TK Mut2)

Предлага се от:

MolMed SpA

АТС код:

L01

INN (Международно Name):

allogeneic T cells genetically modified with a retroviral vector encoding for a truncated form of the human low affinity nerve growth factor receptor (ΔLNGFR) and the herpes simplex I virus thymidine kinase (HSV-TK Mut2)

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Graft vs Host Disease

Терапевтични показания:

Zalmoxis е посочено като комбинирана лечение в haploidentical хематопоетична трансплантация на стволови клетки (HSCT) на възрастни пациенти с високорискови хематологични неоплазии.

Каталог на резюме:

Revision: 1

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-08-18

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZALMOXIS
5-20 X 10
6 КЛЕТКИ/ML ИНФУЗИОННА ДИСПЕРСИЯ
Алогенни T клетки, генетично
модифицирани с ретровирусен вектор,
кодиращ трункирана
форма на рецептора на човешкия
неврален растежен фактор с нисък
афинитет (ΔLNGFR) и
тимидин киназа на вируса
_herpes simplex I_
(HSV-TK Mut2)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
лекар с опит в
лечението на рак на кръвта.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
лекар с опит в
лекарствено лечение на рак на кръвта.
Това включва и всички възможни
нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪР
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zalmoxis 5-20 x 10
6
клетки/ml инфузионна дисперсия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Алогенни T клетки, генетично
модифицирани с ретровирусен вектор,
кодиращ трункирана
форма на рецептора на човешкия
неврален растежен фактор с нисък
афинитет (human low
affinity nerve growth factor receptor, ΔLNGFR) и тимидин
киназа на вируса
_herpes simplex I_
(HSV-TK Mut2).
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки сак Zalmoxis съдържа обем от 10-100 ml
замразена дисперсия с концентрация от
5-20 x 10
6
клетки/ml. Клетките са с човешки
произход и са генетично модифицирани
с γ-
ретровирусен вектор с дефектна
репликация, кодиращ гените за HSV-TK и
ΔLNGFR, така че
тези секвенции се интегрират в генома
на клетките гостоприемник.
Клетъчният състав и окончателният
брой на клетките ще варира в
зависимост от теглото на

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-09-2016
Листовка Листовка чешки 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-09-2016
Листовка Листовка датски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-09-2016
Листовка Листовка немски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-09-2016
Листовка Листовка естонски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-09-2016
Листовка Листовка гръцки 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-09-2016
Листовка Листовка английски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2016
Листовка Листовка френски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-09-2016
Листовка Листовка италиански 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2016
Листовка Листовка латвийски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2016
Листовка Листовка литовски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-09-2016
Листовка Листовка унгарски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-09-2016
Листовка Листовка малтийски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2016
Листовка Листовка полски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-09-2016
Листовка Листовка португалски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2016
Листовка Листовка румънски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-09-2016
Листовка Листовка словашки 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-09-2016
Листовка Листовка словенски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2016
Листовка Листовка фински 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-09-2016
Листовка Листовка шведски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-09-2016
Листовка Листовка норвежки 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-09-2016
Листовка Листовка исландски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-09-2016
Листовка Листовка хърватски 05-09-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-09-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2016

Преглед на историята на документите