Yervoy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ипилимумаб

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L01XC11

INN (Международно Name):

ipilimumab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Melanoma; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma, Malignant; Colorectal Neoplasms

Терапевтични показания:

MelanomaYERVOY as monotherapy or combination with nivolumab is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults and adolescents 12 years of age and older (see section 4.  YERVOY in combination with nivolumab is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults. Relative to nivolumab monotherapy, an increase in progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour PD-L1 expression (see sections 4. 4 и 5. Renal cell carcinoma (RCC)YERVOY in combination with nivolumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with intermediate/poor-risk advanced renal cell carcinoma (see section 5. Non-small cell lung cancer (NSCLC)YERVOY in combination with nivolumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising

Каталог на резюме:

Revision: 52

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-07-13

Листовка

                82
Б. ЛИСТОВКА
83
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
YERVOY 5 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ипилимумаб (ipilimumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява YERVOY и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате YERVOY
3.
Как да използвате YERVOY
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате YERVOY
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YERVOY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
YERVOY съдържа активното вещество
ипилимумаб – протеин, който помага на
Вашата
имунна система да атакува и убива
ракови клетки чрез имунните клетки.
Ипилимумаб се използва самостоятелно
за лечение на меланом в напреднал
стадий (вид рак на
кожата) при възрастни и юноши на и на
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
YERVOY 5 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml концентрат съдържа 5 mg
ипилимумаб (ipilimumab).
Един 10 ml флакон съдържа 50 mg ипилимумаб.
Един 40 ml флакон съдържа 200 mg
ипилимумаб.
Ипилимумаб е напълно човешко анти-CTLA-4
моноклонално антитяло (IgG1k)
произведено в
клетки от яйчник на китайски хамстер
по рекомбинантна ДНК технология.
Помощни вещества с известно действие:
Всеки ml концентрат съдържа 0,1 mmol
натрий, което се равнява на 2,30 mg
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистра до слабо опалесцираща,
безцветна до бледожълта течност,
която може да съдържа
малко (на брой) частици и има рН 7,0 и
осмоларитет 260-300 mOsm/kg.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Меланом
YERVOY като монотерапия или в комбинация
с ниволумаб е показан за лечение на
авансирал
меланом (неоперабилен или
метастатичен) при възрастни и юноши на
и над 12 години (вж.
точка 4.4).
В сравнение с ниволумаб като
монотерапия, повишаване на
преживяемост без пр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-06-2023
Листовка Листовка чешки 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-06-2023
Листовка Листовка датски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-06-2023
Листовка Листовка немски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-06-2023
Листовка Листовка естонски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-06-2023
Листовка Листовка гръцки 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-06-2023
Листовка Листовка английски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-06-2023
Листовка Листовка френски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-06-2023
Листовка Листовка италиански 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-06-2023
Листовка Листовка латвийски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-06-2023
Листовка Листовка литовски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-06-2023
Листовка Листовка унгарски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-06-2023
Листовка Листовка малтийски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-06-2023
Листовка Листовка нидерландски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-06-2023
Листовка Листовка полски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-06-2023
Листовка Листовка португалски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-06-2023
Листовка Листовка румънски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-06-2023
Листовка Листовка словашки 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-06-2023
Листовка Листовка словенски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-06-2023
Листовка Листовка фински 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-06-2023
Листовка Листовка шведски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-06-2023
Листовка Листовка норвежки 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-06-2023
Листовка Листовка исландски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-06-2023
Листовка Листовка хърватски 15-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-06-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите