Xeloda

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Colonic Neoplasms; Breast Neoplasms; Colorectal Neoplasms; Stomach Neoplasms

Терапевтични показания:

Xeloda се предписват за адъювантного лечение на пациенти след операция III етап (херцозите на етап c) рак на дебелото черво . Xeloda се предписват за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Xeloda се предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Xeloda в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Xeloda също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-02-02

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XELODA 150 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
XELODA 500 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
капецитабин (capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка (вижте точка 4).
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xeloda и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xeloda
3.
Как да приемате Xeloda
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xeloda
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XELODA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xeloda принадлежи към групата лекарства,
наречени “ци
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xeloda 150 mg филмирани таблетки
Xeloda 500 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xeloda 150 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (capecitabine).
Xeloda 500 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
капецитабин (capecitabine).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
_Xeloda 150 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка от 150 mg
съдържа 15,6 mg безводна лактоза.
_Xeloda 500 mg филмирани таблетки _
Всяка филмирана таблетка от 500 mg
съдържа 52 mg безводна лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Xeloda 150 mg филмирани таблетки
Филмираните таблетки са
светлооранжеви, двойно изпъкнали, с
елипсовидна форма, с надпис
“150” от едната страна и “Xeloda” от
другата.
Xeloda 500 mg филмирани таблетки
Филмираните таблетки са оранжеви,
двойно изпъкнали, с елипсовидна форма,
с надпис “500”
от едната страна и “Xeloda” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xeloda е показан:
-
за адювантно лечение на пациенти след
операция на рак на дебелото черво
стадий ІІІ
(стадий 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2022
Листовка Листовка чешки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2022
Листовка Листовка датски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2022
Листовка Листовка немски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2022
Листовка Листовка естонски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2022
Листовка Листовка гръцки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2022
Листовка Листовка английски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-07-2020
Листовка Листовка френски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2022
Листовка Листовка италиански 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-07-2020
Листовка Листовка латвийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-07-2020
Листовка Листовка литовски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2022
Листовка Листовка унгарски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2022
Листовка Листовка малтийски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-07-2020
Листовка Листовка полски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2022
Листовка Листовка португалски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-07-2020
Листовка Листовка румънски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2022
Листовка Листовка словашки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2022
Листовка Листовка словенски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-07-2020
Листовка Листовка фински 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2022
Листовка Листовка шведски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2022
Листовка Листовка норвежки 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2022
Листовка Листовка исландски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2022
Листовка Листовка хърватски 26-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите