Versican Plus DHPPi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вирус гана, щам ЦДВ Био 11/А, кучешки, аденовирус тип 2, се прецежда KAV-2 Био 13, парвовирус кучета Тип 2Б, прецедете CPV-2Б Био 12/Б и кучешки, parainfluenza тип 2, вируса, щам CPiV-2 Био 15 (всички живи аттенуированные)

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI07AD04

INN (Международно Name):

canine distemper virus, canine adenovirus, canine parvovirus, canine parainfluenza virus

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Имуномодулатори за кучета, живи вирусни ваксини

Терапевтични показания:

Активна имунизация на кучета на възраст от шест седмици. за предотвратяване на смъртността и клинични признаци, причинени от вируса на чума на месоядните,за да се предотврати смъртността и клинични симптоми, предизвикани от кучешка аденовирус тип 1,за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки аденовирус тип 2,за предотвратяване на клинични признаци, още левкопения и вирусната екскреция, причинени от парвовирус кучета,за предотвратяване на клиничните симптоми и намаляване на вирусната екскреция, причинени от кучешки, parainfluenza virus.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-07-03

Листовка

                17
B. ЛИСТОВКА
18
ЛИСТОВКА:
VERSICAN PLUS DHPPI ЛИОФИЛИЗАТ И РАЗТВОРИТЕЛ
ЗА ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА КУЧЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Bioveta, a.s.,
Komenského 212,
683 23 Ivanovice na Hané,
РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi лиофилизат и разтворител
за инжекционна
суспензия за кучета
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A _
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2, щам CAV-2 Bio 13 _
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b Bio 12/B _
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2 Bio 15 _
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
РАЗТВОРИТЕЛ:
Water for injections (
_Aqua ad iniectabilia_
)
1 ml
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
Лиофилизат:
бяло оцветено, шуплесто съдържимо.
Разтворител: белезникаво оцветен с
фин седимент.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на кучета на
възраст над 6 седмици:
-
За предпазване от поява на клиничн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Versican Plus DHPPi, лиофилизат и разтворител
за инжекционна
суспензия за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
ЛИОФИЛИЗАТ (ЖИВ АТЕНЮИРАН):_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
MINIMUM
MAXIMUM
_Canine distemper virus, щам CDV Bio 11/A _
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
_Canine adenovirus type 2, щам CAV-2 Bio 13_
10
3.6
TCID
50
*
10
5.3
TCID
50
_Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b Bio 12/B_
10
4.3
TCID
50
*
10
6.6
TCID
50
_Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2 Bio 15_
10
3.1
TCID
50
*
10
5.1
TCID
50
РАЗТВОРИТЕЛ
:
Water for injections (
_Aqua ad iniectabilia_
)
1 ml
*
Тъканна културално инфекциозна
доза 50%.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна
суспензия.
Външният изглед е както следва:
Лиофилизат:
бяло оцветено шуплесто съдържимо.
Разтворител: прозрачен безцветен
разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на кучета на
възраст над 6 седмици:
-
За предпазване от поява на клинични
признаци
и смъртност, свързани с вируса на гана
по
кучетата;
-
За предп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-05-2019
Листовка Листовка чешки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-05-2019
Листовка Листовка датски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-05-2019
Листовка Листовка немски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-05-2019
Листовка Листовка естонски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-05-2019
Листовка Листовка гръцки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-05-2019
Листовка Листовка английски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-04-2015
Листовка Листовка френски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-05-2019
Листовка Листовка италиански 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-04-2015
Листовка Листовка латвийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-04-2015
Листовка Листовка литовски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-05-2019
Листовка Листовка унгарски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-05-2019
Листовка Листовка малтийски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-04-2015
Листовка Листовка нидерландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-04-2015
Листовка Листовка полски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-05-2019
Листовка Листовка португалски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-04-2015
Листовка Листовка румънски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-05-2019
Листовка Листовка словашки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-05-2019
Листовка Листовка словенски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-04-2015
Листовка Листовка фински 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-05-2019
Листовка Листовка шведски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-05-2019
Листовка Листовка норвежки 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-05-2019
Листовка Листовка исландски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-05-2019
Листовка Листовка хърватски 16-05-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-05-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-04-2015

Преглед на историята на документите