Ulunar Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бромид Glycopyrronium, малеат indacaterol

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03AL04

INN (Международно Name):

indacaterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Лекарства за обструктивна заболявания на дихателните пътища,

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Ulunar Breezhaler е посочено като поддръжка бронходилататор лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ).

Каталог на резюме:

Revision: 14

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-23

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ULUNAR BREEZHALER 85 МИКРОГРАМА/43 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
индакатерол/гликопирониум
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ulunar Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Ulunar Breezhaler
3.
Как да използвате Ulunar Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ulunar Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Инструкции за употреба на инхалатор
Ulun
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ulunar Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма
прах за инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 143 микрограма
индакатерол малеат (indacaterol maleate), което
съответства на 110 микрограма
индакатерол и 63 микрограма
гликопирониев бромид
(glycopyrronium bromide), което съответства на 50
микрограма гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
110 микрограма индакатерол малеат,
което съответства на 85 микрограма
индакатерол и
54 микрограма гликопирониев бромид,
което съответства на 43 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 23,5 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Капсули с прозрачно жълто капаче и
безцветно прозрачно тяло, съдържащи
бял до почти бял
прах, с код на продукта “IGP110.50”,
отпечатан в синьо под две сини черти
върху тялото и
логото на компанията (
), отпечатано в черно върху капачето.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-02-2023
Листовка Листовка чешки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-02-2023
Листовка Листовка датски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-02-2023
Листовка Листовка немски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-02-2023
Листовка Листовка естонски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-02-2023
Листовка Листовка гръцки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-02-2023
Листовка Листовка английски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-05-2014
Листовка Листовка френски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-02-2023
Листовка Листовка италиански 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-05-2014
Листовка Листовка латвийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-05-2014
Листовка Листовка литовски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-02-2023
Листовка Листовка унгарски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-02-2023
Листовка Листовка малтийски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-05-2014
Листовка Листовка полски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-02-2023
Листовка Листовка португалски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-05-2014
Листовка Листовка румънски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-02-2023
Листовка Листовка словашки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-02-2023
Листовка Листовка словенски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-05-2014
Листовка Листовка фински 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-02-2023
Листовка Листовка шведски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-02-2023
Листовка Листовка норвежки 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-02-2023
Листовка Листовка исландски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-02-2023
Листовка Листовка хърватски 24-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-05-2014

Преглед на историята на документите