Tysabri

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

натализумаб

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V.

АТС код:

L04AA23

INN (Международно Name):

natalizumab

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Tysabri is indicated as single disease modifying therapy in adults with highly active relapsing remitting multiple sclerosis for the following patient groups: , Patients with highly active disease activity despite a full and adequate course of treatment with at least one disease modifying therapy (DMT) (for exceptions and information about washout periods see sections 4. 4 и 5. 1), , or, Patients with rapidly evolving severe relapsing remitting multiple sclerosis defined by 2 or more disabling relapses in one year, and with 1 or more Gadolinium enhancing lesions on brain MRI or a significant increase in T2 lesion load as compared to a previous recent MRI.

Каталог на резюме:

Revision: 41

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-06-27

Листовка

                63
Б. ЛИСТОВКА
64
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TYSABRI 300 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
натализумаб (natalizumab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
Заедно с листовката ще Ви бъде дадена
и сигнална карта на пациента. Тя
съдържа важна
информация по безопасност, която
трябва да знаете преди и по време на
лечението с Tysabri.
-
Запазете тази листовка и сигналната
карта на пациента. Може да се наложи да
ги
прочетете отново. Носете листовката и
сигналната карта на пациента в себе си
по време
на лечението и до шест месеца след
последната доза на това лекарство, тъй
като
нежелани реакции могат да настъпят и
след спиране на лечението.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TYSABRI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
2.
КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ, ПРЕДИ ДА ВИ СЕ
ПРИЛОЖИ TYSABRI
3.
КАК ДА СЕ ПРИЛАГА TYSABRI
4.
ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
5.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tysabri 300 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml концентрат съдържа 20 mg
натализумаб (
_natalizumab_
).
След разреждане (вж. точка 6.6)
инфузионният разтвор съдържа
приблизително 2,6 mg на ml
натализумаб.
Натализумаб е рекомбинантно
хуманизирано анти-α4-интегрин
антитяло, произведено в
клетъчна култура от мишки чрез
рекомбинантна ДНК технология.
Помощно вещество с известно действие
Всеки флакон съдържа 2,3 mmol (или 52 mg)
натрий (вж. точка 4.4 за допълнителна
информация).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Безцветен, прозрачен до леко
опалесцентен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tysabri е показан като самостоятелно,
модифициращо болестта лечение при
възрастни с
високоактивна пристъпно-ремитентна
форма на множествена склероза (ПРМС)
при следните
групи пациенти:
•
Пациенти с висока активност на
болестта, въпреки проведен пълен и
подходящ курс на
лечението с най-малко една
болест-модифицираща терапия (БМТ) (за
изключения и
и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-02-2024
Листовка Листовка чешки 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-02-2024
Листовка Листовка датски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-02-2024
Листовка Листовка немски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-02-2024
Листовка Листовка естонски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-02-2024
Листовка Листовка гръцки 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-02-2024
Листовка Листовка английски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2020
Листовка Листовка френски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-02-2024
Листовка Листовка италиански 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2020
Листовка Листовка латвийски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2020
Листовка Листовка литовски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-02-2024
Листовка Листовка унгарски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-02-2024
Листовка Листовка малтийски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2020
Листовка Листовка нидерландски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2020
Листовка Листовка полски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-02-2024
Листовка Листовка португалски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2020
Листовка Листовка румънски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-02-2024
Листовка Листовка словашки 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-02-2024
Листовка Листовка словенски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2020
Листовка Листовка фински 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-02-2024
Листовка Листовка шведски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-02-2024
Листовка Листовка норвежки 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-02-2024
Листовка Листовка исландски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-02-2024
Листовка Листовка хърватски 21-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите