Truxima

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ритуксимаб

Предлага се от:

Celltrion Healthcare Hungary Kft.

АТС код:

L01FA01

INN (Международно Name):

rituximab

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Lymphoma, Non-Hodgkin; Arthritis, Rheumatoid; Wegener Granulomatosis; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Microscopic Polyangiitis

Терапевтични показания:

Truxima, се посочва в възрастни по следните причини:неходжкинские лимфом (НХЛ)Truxima е показан за лечение на по-рано не е получавала лечение на пациенти с III стъпка, Vi, фоликуларен лимфом в комбинация с химиотерапия. Ремонт Truxima терапия е показан за лечение на пациенти с фоликуларен лимфомой, които попълват индукционную терапия. Truxima монотерапии, предназначени за лечение на пациенти с III етап IV на фоликулите лимфомой, които са Хемо-упорит или втори или следващ рецидив след химиотерапия. Truxima е показан за лечение на пациенти с CD20 в положителна за разпространяване на крупноклеточной B в клетъчните не-ходжкинских лимфом в комбинация с CHOP (циклофосфамид, доксорубицин, Винкристин, преднизолон) химиотерапия. Хроничен лимфоцитарный левкемия (ХЛЛ)Truxima в комбинация с химиотерапия е показано за обработка на пациенти с по-рано не е получавала лечение и relapsed/тугоплавким ХЛЛ. Налични са само ограничени данни за ефикасността и безопасността на пациенти, лекувани преди това с моноклонални антитела, включително Truxima или пациенти, рефрактерни на предишни Truxima плюс химиотерапия. Ревматоиден arthritisTruxima в комбинация с метотрексат е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен ревматоиден артрит, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към други заболяване дорабатывая анти-ревматични лекарства (DMARDS), включително един или повече фактор на некроза на тумора (TNF) инхибитор терапия. Truxima доказано е, за да се намали скоростта на прогресия на ставите, измерена на рентгенова радиация и подобряване на физическата функция, когато се дава в комбинация с метотрексат. Гранулематоз с полиангиитом и микроскопично polyangiitisTruxima, в комбинация с глюкокортикоидами, се предписва за лечение на възрастни пациенти с тежък активен гранулематоз с полиангиитом (Вегенера) (ГПА) и микроскопични полиангиитом (ИПП). Пузырчатка vulgarisTruxima е показан за лечение на пациенти с умерена до тежка вулгарно пузырчатка (MF).

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-17

Листовка

                78
Б. ЛИСТОВКА
79
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TRUXIMA 100 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
TRUXIMA 500 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ритуксимаб (rituximab)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви реакции,
уведомете Вашия лекар,
фармацевт или медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции,
неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Truxima и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Truxima
3.
Как да използвате Truxima
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Truxima
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRUXIMA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRUXIMA
Truxima съдържа активното вещество
ритуксимаб. Това е вид белтък, наречен
„моноклонално
антитяло“. Той е създаден така, че да
се свързва към един вид бели кръвни
клетки, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Truxima 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Truxima 500 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Truxima 100 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки ml съдържа 10 mg ритуксимаб (rituximab).
Всеки флакон от 10 ml съдържа 100 mg
ритуксимаб (rituximab).
Truxima 500 mg концентрат за инфузионен
разтвор
Всеки ml съдържа 10 mg ритуксимаб (rituximab).
Всеки флакон от 50 ml съдържа 500 mg
ритуксимаб (rituximab).
Ритуксимаб е продукт на генното
инженерство, химерно мише/човешко
моноклонално
антитяло, представляващо
гликозилиран имуноглобулин с човешки
IgG1 константни участъци
и последователности в леките и
тежките вериги на вариабилните
участъци. Антитялото се
получава от клетъчна суспензионна
култура от бозайници (яйчник от
китайски хамстер) и е
пречистено с афинитетна
хроматография и йонообменна техника,
включително процедури за
специфично вирусно инактивиране и
отстраняване.
Помощни вещества с известно действие
Всеки флакон от 10 ml съдържа 2,3 mmol (52,6 mg)
натрий.
Всеки флакон от 50 ml съдържа 11,5 mmol (263,2 mg)
натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-12-2023
Листовка Листовка чешки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-12-2023
Листовка Листовка датски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-12-2023
Листовка Листовка немски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-12-2023
Листовка Листовка естонски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-12-2023
Листовка Листовка гръцки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-12-2023
Листовка Листовка английски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-09-2022
Листовка Листовка френски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-12-2023
Листовка Листовка италиански 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-09-2022
Листовка Листовка латвийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-09-2022
Листовка Листовка литовски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-12-2023
Листовка Листовка унгарски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-12-2023
Листовка Листовка малтийски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-09-2022
Листовка Листовка нидерландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-09-2022
Листовка Листовка полски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-12-2023
Листовка Листовка португалски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-09-2022
Листовка Листовка румънски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-12-2023
Листовка Листовка словашки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-12-2023
Листовка Листовка словенски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-09-2022
Листовка Листовка фински 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-12-2023
Листовка Листовка шведски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-12-2023
Листовка Листовка норвежки 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-12-2023
Листовка Листовка исландски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-12-2023
Листовка Листовка хърватски 08-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите