Telmisartan Teva

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Телмисартан

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

C09CA07

INN (Международно Name):

telmisartan

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2010-01-25

Листовка

                1
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Telmisartan Teva 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Telmisartan Teva 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Помощни вещества с известно действие:
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 21,4 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva 4
0 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 42,8 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva 8
0 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 85,6 mg сорбитол
(Е420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Бяла до почти бяла овална таблетка,
едната страна на таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато релефно
означение на числото “7458”.
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Бяла до почти бяла овална таблетка,
едната страна на таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато релефно
озна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
_ _
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Telmisartan Teva 80 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Telmisartan Teva 80 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80 mg
телмисартан (
_telmisartan_
).
Помощни вещества с известно действие:
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 21,4 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva 4
0 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 42,8 mg сорбитол
(Е420).
Telmisartan Teva 8
0 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 85,6 mg сорбитол
(Е420).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Telmisartan Teva 20 mg таблетки
Бяла до почти бяла овална таблетка,
едната страна на таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато релефно
означение на числото “7458”.
Telmisartan Teva 40 mg таблетки
Бяла до почти бяла овална таблетка,
едната страна на таблетката е с
вдлъбнато релефно означение на
числото “93”. Другата страна на
таблетката е с вдлъбнато релефно
озна
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 25-03-2021
Листовка Листовка чешки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 25-03-2021
Листовка Листовка датски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 25-03-2021
Листовка Листовка немски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 25-03-2021
Листовка Листовка естонски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 25-03-2021
Листовка Листовка гръцки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 25-03-2021
Листовка Листовка английски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 26-06-2015
Листовка Листовка френски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 25-03-2021
Листовка Листовка италиански 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 26-06-2015
Листовка Листовка латвийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 26-06-2015
Листовка Листовка литовски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 25-03-2021
Листовка Листовка унгарски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 25-03-2021
Листовка Листовка малтийски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 26-06-2015
Листовка Листовка нидерландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 26-06-2015
Листовка Листовка полски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 25-03-2021
Листовка Листовка португалски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 26-06-2015
Листовка Листовка румънски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 25-03-2021
Листовка Листовка словашки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 25-03-2021
Листовка Листовка словенски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 26-06-2015
Листовка Листовка фински 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 25-03-2021
Листовка Листовка шведски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 25-03-2021
Листовка Листовка норвежки 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 25-03-2021
Листовка Листовка исландски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 25-03-2021
Листовка Листовка хърватски 25-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 25-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 26-06-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите