Tecfidera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

диметил фумарат

Предлага се от:

Biogen Netherlands B.V.

АТС код:

L04AX07

INN (Международно Name):

dimethyl fumarate

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Tecfidera is indicated for the treatment of adult and paediatric patients aged 13 years and older with relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS).

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-01-30

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
TECFIDERA 120 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
TECFIDERA 240 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ ТВЪРДИ
КАПСУЛИ
диметилфумарат (dimethyl fumarate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Tecfidera и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Tecfidera
3.
Как да приемате Tecfidera
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Tecfidera
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TECFIDERA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TECFIDERA
Tecfidera е лека
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Tecfidera 120 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
Tecfidera 240 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Tecfidera 120 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
Всяка стомашно-устойчива твърда
капсула съдържа 120 mg диметилфумарат
(dimethyl
fumarate)
Tecfidera 240 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
Всяка стомашно-устойчива твърда
капсула съдържа 240 mg диметилфумарат
(dimethyl
fumarate)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчива твърда капсула
Tecfidera 120 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
Стомашно-устойчиви твърди капсули в
зелено и бяло, размер 0, с отпечатан
надпис „BG-12
120 mg“, съдържащи микротаблетки.
Tecfidera 240 mg стомашно-устойчиви твърди
капсули
Стомашно-устойчиви твърди капсули в
зелено, размер 0, с отпечатан надпис
„BG-12 240 mg“,
съдържащи микротаблетки.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Tecfidera е показан за лечение на
възрастни и педиатрични пациенти на
възраст 13 и повече
години с пристъпно-ремитентна
множествена склероза (ПРМС).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да се зап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 05-12-2023
Листовка Листовка чешки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 05-12-2023
Листовка Листовка датски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 05-12-2023
Листовка Листовка немски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 05-12-2023
Листовка Листовка естонски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 05-12-2023
Листовка Листовка гръцки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 05-12-2023
Листовка Листовка английски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-05-2022
Листовка Листовка френски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 05-12-2023
Листовка Листовка италиански 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-05-2022
Листовка Листовка латвийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-05-2022
Листовка Листовка литовски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 05-12-2023
Листовка Листовка унгарски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 05-12-2023
Листовка Листовка малтийски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-05-2022
Листовка Листовка нидерландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-05-2022
Листовка Листовка полски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 05-12-2023
Листовка Листовка португалски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-05-2022
Листовка Листовка румънски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 05-12-2023
Листовка Листовка словашки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 05-12-2023
Листовка Листовка словенски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-05-2022
Листовка Листовка фински 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 05-12-2023
Листовка Листовка шведски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 05-12-2023
Листовка Листовка норвежки 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 05-12-2023
Листовка Листовка исландски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 05-12-2023
Листовка Листовка хърватски 05-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 05-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-05-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите