Tecentriq

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

26-01-2021

Активна съставка:
atezolizumab
Предлага се от:
Roche Registration GmbH
АТС код:
L01XC
INN (Международно Name):
atezolizumab
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Carcinoma, Transitional Cell, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Urologic Neoplasms, Breast Neoplasms, Small Cell Lung Carcinoma
Терапевтични показания:
Urothelial carcinomaTecentriq as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma (UC):after prior platinum containing chemotherapy, orwho are considered cisplatin ineligible, and whose tumours have a PD-L1 expression ≥ 5%. Non-small cell lung cancer Tecentriq, in combination with bevacizumab, paclitaxel and carboplatin, is indicated for the first-line treatment of adult patients with metastatic non-squamous non small cell lung cancer (NSCLC). При пациенти с РСКФ мутант или АЛК-положително НМРЛ, Tecentriq, в съчетание с бевацизумабом, паклитаксел и карбоплатин, се посочва само след отхвърляне на съответните таргетных лекарства. Tecentriq като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни пациенти с локално-напреднал или метастазирал НМРЛ след като по-рано химиотерапия. Patients with EGFR mutant or ALK positive NSCLC should also have received targeted therapies before receiving Tecentriq. Tecentriq, in combination with nab paclitaxel and
Каталог на резюме:
Revision: 12
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/004143
Дата Оторизация:
2017-09-20
EMEA код:
EMEA/H/C/004143

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - испански

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

26-01-2021

Листовка Листовка - чешки

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

26-01-2021

Листовка Листовка - датски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - датски

26-01-2021

Листовка Листовка - немски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - немски

26-01-2021

Листовка Листовка - естонски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

26-01-2021

Листовка Листовка - гръцки

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

26-01-2021

Листовка Листовка - английски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - английски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

26-01-2021

Листовка Листовка - френски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - френски

26-01-2021

Листовка Листовка - италиански

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

26-01-2021

Листовка Листовка - латвийски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

26-01-2021

Листовка Листовка - литовски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

26-01-2021

Листовка Листовка - унгарски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

26-01-2021

Листовка Листовка - малтийски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

26-01-2021

Листовка Листовка - нидерландски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

26-01-2021

Листовка Листовка - полски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - полски

26-01-2021

Листовка Листовка - португалски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

26-01-2021

Листовка Листовка - румънски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

26-01-2021

Листовка Листовка - словашки

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

26-01-2021

Листовка Листовка - словенски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

26-01-2021

Листовка Листовка - фински

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - фински

26-01-2021

Листовка Листовка - шведски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

26-01-2021

Листовка Листовка - норвежки

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

26-01-2021

Листовка Листовка - исландски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

26-01-2021

Листовка Листовка - хърватски

26-01-2021

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

26-01-2021

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

26-01-2021

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Tecentriq 840 mg концентрат за инфузионен разтвор

атезолизумаб (atezolizumab)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или медицинска

сестра.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска сестра.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Tecentriq и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Tecentriq

Как се прилага Tecentriq

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Tecentriq

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Tecentriq и за какво се използва

Какво представлява Tecentriq

Tecentriq е противораково лекарство, което съдържа активното вещество атезолизумаб.

Той принадлежи към групата лекарства, наречени моноклонални антитела.

Моноклоналното антитяло представлява вид белтък, предназначен да разпознае и да се

прикрепи към специфична „мишена“ в организма.

Това моноклонално антитяло може да помогне на имунната Ви система да се бори с рака.

За какво се използва Tecentriq

Tecentriq се използва за лечение на възрастни с:

Вид рак на пикочния мехур, наречен уротелен карцином

Вид рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб

Вид рак на гърдата, наречен тройнонегативен рак на гърдата

Пациентите получават Tecentriq, когато техният рак се е разпространил до други части на

тялото или се е появил отново след предшестващо лечение.

Tecentriq може да се дава в комбинация с други противоракови лекарства. Важно е да прочетете

листовката на останалите противоракови лекарства, които може да получавате. Ако имате

някакви въпроси за тези лекарства, попитайте Вашия лекар.

Как действа Tecentriq

Tecentriq действа като се свързва към специфичен белтък в организма, наречен лиганд 1 на

рецептора на програмирана клетъчна смърт (PD-L1). Този белтък потиска действието на

имунната (защитна) система на организма, като по този начин предпазва раковите клетки от

атаката на имунните клетки. Като се прикрепи към белтъка, Tecentriq помага на имунната

система да се бори с рака.

2.

Какво трябва да знаете, преди да Ви се приложи Tecentriq

Не трябва да Ви се прилага Tecentriq:

ако сте алергични към атезолизумаб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Ако не сте сигурни, говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да Ви се приложи

Tecentriq.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или медицинска сестра, преди да Ви се приложи Tecentriq, ако Вие:

имате автоимунно заболяване (заболяване, при което организмът атакува собствените си

клетки)

Ви е казано, че ракът се е разпространил в мозъка

в миналото сте имали възпаление на белия дроб (наречено пневмонит)

имате или сте имали хронична вирусна инфекция на черния дроб, включително хепатит B

или хепатит C

имате инфекция с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ) или синдром на придобита

имунна недостатъчност (СПИН)

имали сте сериозни нежелани реакции поради други терапии с антитела, които помагат

на имунната система да се бори с рака

са Ви дадени лекарства за стимулиране на имунната система

са Ви дадени лекарства за потискане на имунната система

Ви е приложена жива, атенюирана ваксина

са Ви прилагани лекарства, използвани за лечение на инфекции (антибиотици) в

изминалите две седмици

Ако нещо от горните се отнася до Вас (или не сте сигурни), говорете с Вашия лекар или

медицинска сестра, преди да Ви се приложи Tecentriq.

Tecentriq може да причини някои нежелани реакции, за които трябва да кажете веднага на

Вашия лекар. Те може да настъпят седмици или месеци след последната Ви доза. Кажете

веднага на Вашия лекар, ако забележите някои от симптомите по-долу:

възпаление на белия дроб (пневмонит): симптомите може да включват нова поява или

влошаване на кашлица, недостиг на въздух и болка в гърдите

възпаление на черния дроб (хепатит): симптомите може да включват пожълтяване на

кожата или очите, гадене, повръщане, кървене или насиняване, тъмна урина и стомашна

болка

възпаление на червата (колит): симптомите може да включват диария (воднисти, редки

или кашави изпражнения), кръв в изпражненията и стомашна болка

възпаление на щитовидната жлеза, надбъбречните жлези и хипофизната жлеза

(хипотиреоидизъм, хипертиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност или хипофизит):

симптомите може да включват умора, загуба на тегло, наддаване на тегло, промяна в

настроението, косопад, запек, замайване, главоболие, засилена жажда, повишено

отделяне на урина и промени в зрението

диабет тип 1, включително повишена киселинност на кръвта поради диабета (диабетна

кетоацидоза): симптомите може да включват по-силно от обичайното усещане за глад

или жажда, необходимост от по-често уриниране, загуба на тегло и усещане за умора

възпаление на мозъка (енцефалит) или възпаление на обвивките на гръбначния и главния

мозък (менингит): симптомите може да включват скованост на врата, главоболие,

повишена температура, студени тръпки, повръщане, чувствителност на очите към

светлина, обърканост и безсъние

възпаление или проблеми с нервите (невропатия): симптомите може да включват

мускулна слабост и изтръпване, мравучкане на дланите и стъпалата

възпаление на панкреаса (панкреатит): симптомите може да включват коремна болка,

гадене и повръщане

възпаление на сърдечния мускул (миокардит): симптомите може да включват недостиг на

въздух, намалена издържливост при физически упражнения, усещане за умора, болка в

гърдите, оток на глезените или краката, неравномерен сърдечен ритъм и припадъци

възпаление на бъбреците (нефрит); симптомите може да включват промени в

количеството и цвета на урината, болка в таза и отичане на тялото и може да доведат до

бъбречна недостатъчност

възпаление на мускулите (миозит); симптомите може да включват мускулна слабост,

умора след ходене или стоене прав, спъване или падане, и затруднения в преглъщането

или дишането

тежки реакции, свързани с инфузията (събития, възникващи по време на инфузията или в

рамките на един ден от инфузията): може да включват повишена температура, студени

тръпки, недостиг на въздух и зачервяване.

Ако забележите някои от горните симптоми, кажете веднага на Вашия лекар.

Не се опитвайте да се лекувате сами с други лекарства. Вашият лекар може:

да Ви даде други лекарства за предотвратяване на усложненията и намаляване на

симптомите.

да отложи приложението на следващата Ви доза Tecentriq.

да спре лечението Ви с Tecentriq.

Изследвания и прегледи

Преди лечението Вашият лекар ще провери общото Ви здравословно състояние. Освен това ще

правите кръвни изследвания по време на лечението си.

Деца и юноши

Това лекарство не трябва да се прилага при деца или юноши под 18-годишна възраст. Това е

така, защото безопасността и ефикасността на Tecentriq не са установени при тази възрастова

група.

Други лекарства и Tecentriq

Кажете на Вашия лекар или медицинска сестра, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това включва лекарства, получени без рецепта,

включително билкови лекарства.

Бременност и контрацепция

Кажете на Вашия лекар ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или

планирате бременност.

Няма да Ви се даде Tecentriq ако сте бременна, освен ако Вашият лекар не смята, че това

е необходимо. Това е така, защото ефектът на Tecentriq при бременни жени не е известен-

възможно е той да увреди плода.

Ако има възможност да забременеете, трябва да използвате ефективна контрацепция;

докато се лекувате с Tecentriq и

в продължение на 5 месеца след последната доза.

Ако забременеете, докато се лекувате с Tecentriq, кажете на Вашия лекар.

Кърмене

Не е известно дали Tecentriq преминава в кърмата. Попитайте Вашия лекар дали трябва да

спрете кърменето или да спрете лечението с Tecentriq.

Шофиране и работа с машини

Tecentriq повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Ако се

чувствате уморени, не шофирайте и не работете с машини, докато не се почувствате по-добре.

3.

Как се прилага Tecentriq

Tecentriq ще Ви бъде приложен от лекар с опит в лечението на рак в болница или клиника.

Колко Tecentriq се прилага

Препоръчителната доза е или:

840 милиграма (mg) на всеки две седмици, или

1 680 милиграма (mg) на всеки четири седмици.

Как се прилага Tecentriq

Tecentriq се прилага капково във вена (интравенозна инфузия).

Първата инфузия ще Ви бъде приложена за 60 минути.

Вашият лекар ще Ви наблюдава внимателно по време на първата инфузия.

Ако нямате реакция към инфузията по време на първата инфузия, следващите инфузии

ще Ви бъдат приложени за период от 30 минути.

Колко продължава лечението

Вашият лекар ще продължи да Ви прилага Tecentriq до изчерпване на ползата от него.

Приложението може обаче да бъде спряно, ако нежеланите ефекти станат силно проблемни.

Ако сте пропуснали доза Tecentriq

Ако пропуснете часа си, определете си веднага друг час. За да бъде лечението напълно

ефективно, много е важно да продължавате да получавате инфузиите.

Ако сте спрели приема на Tecentriq

Не спирайте лечението с Tecentriq, освен ако не сте обсъдили това с Вашия лекар. Това е така,

защото спирането на лечението може да прекрати ефекта на лекарството.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или медицинска сестра.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Кажете веднага

на Вашия лекар,

ако забележите някои от нежеланите реакции по-долу или

ако те се влошат. Те може да възникнат седмици или месеци след последната Ви доза. Не се

опитвайте да се лекувате сами с други лекарства.

Tecentriq, използван самостоятелно

Следните нежелани реакции се съобщават в клиничните изпитвания с Tecentriq, използван

самостоятелно:

Много чести:

може да засегнат над 1 на 10 души

повишена температура

гадене

повръщане

усещане за силна умора и липса на енергия

липса на енергия

сърбеж по кожата

диария

болка в ставите

обрив

загуба на апетит

недостиг на въздух

инфекция на пикочните пътища

болка в гърба

кашлица

болка в мускулите и костите

главоболие

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 души

възпаление на белия дроб (пневмонит)

ниски нива на кислород, което може да причини недостиг на въздух, вследствие на

възпалени бели дробове (хипоксия)

стомашна болка

възпаление на черния дроб

повишени чернодробни ензими (доказват се с изследвания), които могат да бъдат признак

на възпаление на черния дроб

затруднено преглъщане

изследвания на кръвта, показващи ниски нива на калий (хипокалиемия) или натрий

(хипонатриемия)

ниско кръвно налягане (хипотония)

понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм)

алергична реакция (реакция, свързана с инфузията, свръхчувствителност или

анафилаксия)

грипоподобно заболяване

студени тръпки

възпаление на червата

нисък брой тромбоцити, което може да предизвика по-лесно насиняване или кървене

запушен нос

висока кръвна захар

простуда

болка в устата и гърлото

суха кожа

отклонения в бъбречните изследвания (възможно бъбречно увреждане)

Нечести:

може да засегнат до 1 на 100 души

възпаление на панкреаса

изтръпване или парализа, които могат да бъдат признаци на синдром на Гилен-Баре

възпаление на обвивките на гръбначния и главния мозък

ниски нива на надбъбречни хормони

повишена функция на щитовидната жлеза (хипертиреоидизъм)

диабет тип 1

възпаление на мускулите (миозит)

зачервени, сухи, лющещи се плаки от удебелена кожа (псориазис)

Редки:

може да засегнат до 1 на 1 000 души

възпаление на сърдечния мускул

миастения гравис, болест, която може да предизвика мускулна слабост

възпаление на хипофизната жлеза, разположена в основата на мозъка

възпаление на бъбреците

възпаление на окото (увеит)

Tecentriq, използван в комбинация с противоракови лекарства

Следните нежелани реакции се съобщават в клинични изпитвания, когато Tecentriq се прилага в

комбинация с противоракови лекарства:

Много чести:

може да засегнат повече от 1 на 10 души

нисък брой червени кръвни клетки, това може да предизвика умора и недостиг на въздух

нисък брой бели кръвни клетки със и без повишена температура, това може да повиши

риска от инфекция (неутропения, левкопения)

нисък брой тромбоцити, което може да е причина за по-лесна поява на синини или

кървене (тромбоцитопения)

запек

увреждане на нервите, водещо до евентуално изтръпване, болка и/или загуба на

двигателна функция (периферна невропатия)

понижена функция на щитовидната жлеза (хипотиреоидизъм)

загуба на апетит

недостиг на въздух

диария

гадене

сърбеж по кожата

обрив

ставна болка

усещане за силна умора

повишена температура

главоболие

кашлица

болка в мускулите и костите

повръщане

болка в гърба

липса на енергия

инфекция на белия дроб

косопад

високо кръвно налягане (хипертония)

подуване на ръцете или краката

Чести:

може да засегнат до 1 на 10 души

кръвни изследвания, показващи ниски нива на калий (хипокалиемия) или на натрий

(хипонатриемия)

възпаление на устата или устните

прегракнал глас (дисфония)

ниски нива на магнезий (хипомагнезиемия), това може да предизвика слабост и мускулни

спазми, изтръпване и болка в ръцете и краката

белтък в урината (протеинурия)

припадъци

повишени чернодробни ензими (доказват се с изследвания), което може да е признак за

възпален черен дроб

промяна във вкусовите възприятия (дисгеузия)

намален брой лимфоцити (вид бели кръвни клетки), което е свързано с повишен риск от

инфекция

отклонения в бъбречните изследвания (възможно бъбречно увреждане)

свръхактивна щитовидна жлеза (хипертиреоидизъм)

замаяност

реакции, свързани с инфузията

тежка инфекция на кръвта (сепсис)

Нечести

: може да засегнат до 1 на 100 души

зачервени, сухи, лющещи се плаки от удебелена кожа (псориазис)

Ако забележите някои от горните нежелани ефекти или ако те се влошат, кажете веднага на

Вашия лекар.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или медицинска

сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете

също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване,

посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос

за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Tecentriq

Tecentriq ще се съхранява от медицинските специалисти в болницата или клиниката. Условията

за съхранение са както следва:

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и етикета на флакона след „Годен до:“ и/или „EXP“. Срокът на годност отговаря

на последния ден от посочения месец.

Да се съхранява в хладилник (2°C - 8°C). Да не се замразява.

Съхранявайте флакона във външната картонена кутия, за да се предпази от светлина.

Разреденият разтвор не трябва да се съхранява повече от 24 часа на 2°C до 8°C или 8 часа

на стайна температура (≤ 25°C), освен ако разреждането е извършено при контролирани и

валидирани асептични условия.

Не използвайте това лекарство, ако то е мътно, с променен цвят или съдържа частици.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Вашият

медицински специалист ще изхвърли всички лекарства, които вече не се използват. Тези мерки

ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Tecentriq

Активното вещество е атезолизумаб. Всеки ml съдържа 60 mg атезолизумаб.

Всеки флакон от 14 ml съдържа 840 mg атезолизумаб.

След разреждане, крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде между 3,2

и 16,8 mg/ml.

Другите съставки са L-хистидин, ледена оцетна киселина, захароза, полисорбат 20 и вода

за инжекции.

Как изглежда Tecentriq и какво съдържа опаковката

Tecentriq е концентрат за инфузионен разтвор. Той е бистра, безцветна до бледожълта течност.

Tecentriq се предлага в опаковка, съдържаща 1 стъклен флакон.

Притежател на разрешението за употреба

Roche Registration GmbH

Emil-Barell-Strasse 1

79639 Grenzach-Wyhlen

Германия

Производител

Roche Pharma AG

Emil-Barell-Strasse 1

D-79639

Grenzach-Wyhlen

Германия

За информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния представител на

притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

N.V. Roche S.A.

Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

Lietuva

UAB “Roche Lietuva”

Tel: +370 5 2546799

България

Рош България ЕООД

Тел: +359 2 818 44 44

Luxembourg/Luxemburg

(Voir/siehe Belgique/Belgien)

Česká republika

Roche s. r. O.

Tel: +420 - 2 20382111

Magyarország

Roche (Magyarország) Kft.

Tel: +36 - 23 446 800

Danmark

Roche a/s

Tlf: +45 - 36 39 99 99

Malta

(See Ireland)

Deutschland

Roche Pharma AG

Tel: +49 (0) 7624 140

Nederland

Roche Nederland B.V.

Tel: +31 (0) 348 438050

Eesti

Roche Eesti OÜ

Tel: + 372 - 6 177 380

Norge

Roche Norge AS

Tlf: +47 - 22 78 90 00

Ελλάδα

Roche (Hellas) A.E.

Τηλ: +30 210 61 66 100

Österreich

Roche Austria GmbH

Tel: +43 (0) 1 27739

España

Roche Farma S.A.

Tel: +34 - 91 324 81 00

Polska

Roche Polska Sp.z o.o.

Tel: +48 - 22 345 18 88

France

Roche

Tél: +33 (0) 1 47 61 40 00

Portugal

Roche Farmacêutica Química, Lda

Tel: +351 - 21 425 70 00

Hrvatska

Roche d.o.o.

Tel: +385 1 4722 333

Ireland

Roche Products (Ireland) Ltd.

Tel: +353 (0) 1 469 0700

România

Roche România S.R.L.

Tel: +40 21 206 47 01

Slovenija

Roche farmacevtska družba d.o.o.

Tel: +386 - 1 360 26 00

Ísland

Roche a/s

c/o Icepharma hf

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Roche Slovensko, s.r.o.

Tel: +421 - 2 52638201

Italia

Roche S.p.A.

Tel: +39 - 039 2471

Suomi/Finland

Roche Oy

Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

Κύπρος

Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.

Τηλ: +357 - 22 76 62 76

Sverige

Roche AB

Tel: +46 (0) 8 726 1200

Latvija

Roche Latvija SIA

Tel: +371 - 6 7039831

United Kingdom

Roche Products Ltd.

Tel: +44 (0) 1707 366000

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Tecentriq 840 mg концентрат за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Един флакон с 14 ml концентрат съдържа 840 mg атезолизумаб (atezolizumab)*.

След разреждане (вж. точка 6.6), крайната концентрация на разредения разтвор трябва да бъде

между 3,2 и 16,8 mg/ml.

*Атезолизумаб е Fc-модифицирано, хуманизирано IgG1 моноклонално антитяло насочено

срещу лиганд 1 на рецептора на програмирана клетъчна смърт (PD-L1), получено чрез

рекомбинантна ДНК технология в клетъчни линии от яйчник на китайски хамстер.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Концентрат за инфузионен разтвор

Бистра, безцветна до бледожълта течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал

или метастазирал уротелен карцином (УК):

след предшестваща, съдържаща платина химиотерапия или

които се считат неподходящи за лечение с цисплатин и чиито тумори имат PD-L1

експресия ≥ 5% (вж. точка 5.1).

Tecentriq като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с локално авансирал

или метастазирал НДРБД след предшестваща химиотерапия. Преди да получат Tecentriq,

пациенти с EGFR мутирал или ALK-позитивен НДРБД трябва също да са получили таргетни

терапии (вж. точка 5.1).

Tecentriq в комбинация с

nab

-паклитаксел е показан за лечение на възрастни пациенти с

неоперабилен локално авансирал или метастазирал тройнонегативен рак на гърдата (ТНРГ) с

туморна експресия на PD-L1 ≥ 1%, които не са получавали предшестваща химиотерапия за

метастазирало заболяване.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Tecentriq трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в лечението на рак.

Изследване за PD-L1 при пациенти с УК или ТНРГ

Пациенти, които преди това не са лекувани за УК и ТНРГ, трябва да бъдат избирани за лечение

въз основа на туморната експресия на PD-L1, потвърдена чрез валидиран тест (вж. точка 5.1).

Дозировка

Монотерапия с Tecentriq

Препоръчителната доза Tecentriq е:

840 mg, приложен интравенозно през две седмици или

1 680 mg, приложен интравенозно през четири седмици.

Tecentriq в комбинация с nab-паклитаксел като 1-ва линия (1L

) на лечение на мТНРГ

Препоръчителната доза Tecentriq е 840 mg, приложен чрез интравенозна инфузия, последвана

от

nab

-паклитаксел 100 mg/m

. При всеки 28-дневен цикъл Tecentriq се прилага в дни 1 и 15, а

nab

-паклитаксел в дни 1, 8 и 15. Вижте кратката характеристика на продукта, използван в

комбинацията (вж. също точка 5.1).

Продължителност на лечение

Препоръчва се пациентите да се лекуват с Tecentriq до загуба на клинична полза (вж. точка 5.1)

или неконтролируема токсичност.

За ТНРГ се препоръчва пациентите да се лекуват с Tecentriq до прогресия на заболяването или

неконтролируема токсичност (вж. точка 5.1).

Отложени или пропуснати дози

Ако планираната доза Tecentriq се пропусне, тя трябва да се приложи възможно най-скоро.

Схемата на приложение трябва да се планира така, че да се поддържа подходящият интервал на

лечение между дозите.

Изменение на дозата по време на лечение

Не се препоръчва намаляване на дозата Tecentriq.

Отлагане на дозата или преустановяване на лечението (вж. също точки 4.4 и 4.8)

Таблица 1 Препоръка за изменение на дозата при Tecentriq

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Изменение на лечението

Пневмонит

Степен 2

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато събитието се подобри до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 3 или 4

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Хепатит при

пациенти без

хепатоцел

уларен

карцином (ХЦК)

Степен 2:

(ALT или AST > 3 до 5 x горна

граница на нормата [ГГН]

или

билирубин в кръвта

> 1,5 до 3 x ГГН)

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато събитието се подобри до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 3 или 4:

(ALT или AST > 5 x ГГН

или

билирубин в кръвта > 3 x ГГН)

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Хепатит при

пациенти с ХЦК

Ако AST/ALT е в нормални

граници на изходно ниво и се

повиши до > 3

x или ≤ 10 x ГГН

или

Ако AST/ALT е > 1 x

до ≤ 3 x ГГН на изходно ниво и се

повиши до > 5 х до ≤ 10 х ГГН

или

Ако AST/ALT е > 3 х до

≤ 5 х ГГН на изходно ниво и се

повиши до > 8 х до ≤ 10 х ГГН

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато събитието се подобри до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Ако AST/ALT се повиши до

> 10 х ГГН

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Изменение на лечението

или

Общият билирубин се повиши до

> 3 х ГГН

Колит

Диария степен 2 или 3

(нарастване на броя с ≥ 4

изхождания/ден спрямо

изходното ниво)

или

Симптоматичен колит

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато събитието се подобри до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Диария или колит степен 4

(животозастрашаващи; показана е

спешна намеса)

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Хипотиреоидизъм

или

хипертиреоидизъм

Симптоматичен

Временно преустановяване

приложението на Tecentriq

Хипотиреоидизъм:

Лечението може да се поднови,

когато симптомите се

контролират чрез заместителна

терапия с тироидни хормони и

нивата на TSH се понижат

Хипертиреоидизъм:

Лечението може да се поднови,

когато симптомите се

контролират чрез антитироиден

лекарствен продукт и тироидната

функция се подобрява

Надбъбречна

недостатъчност

Симптоматична

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато симптомите се подобрят

до степен 0 или степен 1 в

рамките на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден и пациентът е

стабилизиран със заместителна

терапия

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Изменение на лечението

Хипофизит

Степен 2 или 3

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато симптомите се подобрят

до степен 0 или степен 1 в

рамките на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден и пациентът е

стабилизиран със заместителна

терапия

Степен 4

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Захарен диабет тип 1

Хипергликемия степен 3 или 4

(глюкоза на гладно > 250 mg/dl

или 13,9 mmol/l)

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато се постигне метаболитен

контрол със заместителна терапия

с инсулин

Реакции, свързани с

инфузията

Степен 1 или 2

Намалете скоростта на инфузия

или я прекъснете. Лечението

може да се поднови, когато

събитието отзвучи.

Степен 3 или 4

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Обрив

Степен 3

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато обривът отзвучи и

кортикостероиди се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 4

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Миастеничен

синдром/миастения

гравис, синдром на

Guillain-Barré и

менингоенцефалит

Всички степени

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Изменение на лечението

Панкреатит

Повишени нива на серумната

амилаза или липаза степен 3 или

4 (> 2 x ГГН) или панкреатит

степен 2 или 3

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато нивата на серумната

амилаза и липаза се подобрят до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици или симптомите на

панкреатит отзвучат и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 4 или всяка степен

рецидивиращ панкреатит

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Миокардит

Степен 2

Временно преустановяване на

Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато симптомите се подобрят

до степен 0 или степен 1 в

рамките на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 3 или 4

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Нефрит

Степен 2

(ниво на креатинин > 1,5 до 3,0 х

изходното ниво или > 1,5 до 3,0 х

ГГН)

Временно преустановяване

на Tecentriq

Лечението може да се поднови,

когато събитието се подобри до

степен 0 или степен 1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 3 или 4

(ниво на креатинин > 3,0 х

изходното ниво или > 3,0 х ГГН)

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Миозит

Степен 2 или 3

Временно преустановяване на

Tecentriq

Степен 4 или степен 3

рецидивиращ миозит

Трайно преустановяване на

Tecentriq

Имуносвързани

нежелани реакции

Тежест

Изменение на лечението

Други

имуносвързани

нежелани реакции

Степен 2 или 3

Временно преустановяване

докато нежеланите реакции

достигнат до степен 0-1 в рамките

на 12 седмици и

кортикостероидите се намалят до

≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден

Степен 4 или рецидивираща

степен 3

Трайно преустановяване на

Tecentriq (с изключение на

ендокринопатии, които се

контролират със хормонална

заместителна терапия)

Забележка: Степените на токсичност съответстват на Общите критерии за терминология за нежелани

събития на Националния онкологичен институт версия 4.0 (NCI-CTCAE v.4.).

Специални популации

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Tecentriq при деца и юноши под 18-годишна възраст не са

установени. Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.8, 5.1 и 5.2, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

Старческа възраст

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, не е необходима корекция на дозата

Tecentriq при пациенти на възраст ≥ 65 години (вж. точки 4.8. и 5.1).

Бъбречно увреждане

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, не е необходима корекция на дозата

при пациенти с леко или умерено бъбречно увреждане (вж. точка 5.2). Данните при пациенти с

тежко бъбречно увреждане са твърде ограничени, за да се направят заключения относно тази

популация.

Чернодробно увреждане

Въз основа на популационен фармакокинетичен анализ, не е необходима корекция на дозата

при пациенти с леко или умерено чернодробно увреждане. Tecentriq не е проучван при

пациенти с тежко чернодробно увреждане (вж. точка 5.2).

Функционален статус по Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) ≥ 2

Пациенти с функционален статус по ECOG ≥ 2 са изключени от клинични изпитвания при

НДРБД, ТНРГ, 2-ра линия на лечение на УК и ХЦК (вж. точки 4.4 и 5.1, за ХЦК вижте точки

4.4 и 5.1 от КХП на Tecentriq 1 200 mg концентрат за инфузионен разтвор).

Начин на приложение

Tecentriq е предназначен за интравенозно приложение. Инфузиите не трябва да се прилагат

като интравенозна инжекция или болус.

Началната доза Tecentriq трябва да се прилага в продължение на 60 минути. Ако първата

инфузия се понася добре, всички последващи инфузии може да се прилагат в продължение на

30 минути.

За указания относно разреждането и работата с лекарствения продукт преди приложение вижте

точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към атезолизумаб или към някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Проследимост

За да се подобри проследимостта на биологичните лекарствени продукти, името и партидният

номер на приложенияя продукт трябва ясно да се записват в картона на пациента.

Имуносвързани нежелани реакции

Повечето имуносвързани нежелани реакции, които възникват по време на лечението с

атезолизумаб, са обратими при прекъсване на приложението на атезолизумаб и започване на

кортикостероиди и/или поддържащи грижи. Наблюдавани са имуносвързани нежелани реакции,

засягащи повече от една система в организма. Имуносвързани нежелани реакции с

атезолизумаб могат да настъпят след последната доза атезолизумаб.

При подозрение за имуносвързани нежелани реакции трябва да се извърши задълбочена оценка,

за да се потвърди етиологията или да се изключат други причини. Според тежестта на

нежеланата реакци приложението на атезолизумаб трябва временно да се преустанови и да се

приложат кортикостероиди. При подобрение до степен ≤ 1 кортикостероидите трябва

постепенно да се намалят в продължение на ≥ 1 месец. Въз основа на ограничени данни от

клиничните проучвания при пациенти, чиито имуносвързани нежелани реакции не са могли да

се контролират със системна употреба на кортикостероиди, може да се обмисли приложение на

други системни имуносупресори.

Приложението на атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при рецидив на всяка

имуносвързана нежелана реакция степен 3 и при всяка имуносвързана нежелана реакция степен

4 с изключение на ендокринопатии, които се контролират с хормонална заместителна терапия

(вж. точки 4.2 и 4.8).

Имуносвързан пневмонит

Случаи на пневмонит, включително летални случаи, са наблюдавани в клиничните изпитвания

с атезолизумаб (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на

пневмонит и трябва да се изключат причини, различни от имуномедииран пневмонит.

Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при пневмонит степен 2 и да се

започне приложение на 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако симптомите се

подобрят до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на

≥ 1 месец. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до

≤ степен 1 в рамките на 12 седмици, а кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или

негов еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при

пневмонит степен 3 или 4.

Имуносвързан хепатит

Случаи на хепатит, някои с летален изход, са наблюдавани в клиничните изпитвания с

атезолизумаб (вж. точка 4.8). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на

хепатит.

Аспартат аминотрансфераза (AST), аланин аминотрансфераза (ALT) и билирубин трябва да се

проследяват преди започване на лечението и периодично по време на лечение с атезолизумаб и

както е показано въз основа на клинична оценка.

При пациенти без ХЦК, лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови, ако

събитие степен 2 (ALT или AST > 3 до 5 x ГГН или билирубин в кръвта > 1,5 до 3 x ГГН)

персистира в продължение на повече от 5 до 7 дни, като трябва да се започне приложение на 1

до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако събитието се подобри до ≤ степен 1,

кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на ≥ 1 месец.

Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в

рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при събития

степен 3 или степен 4 (ALT или AST > 5,0 x ГГН или билирубин в кръвта > 3 x ГГН).

При пациенти с ХЦК, лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови, ако ALT

или AST се увеличи до > 3 х до ≤ 10 х ГГН от нормалните граници на изходно ниво или

> 5 x до ≤ 10 x ГГН от > 1 x до ≤ 3 x ГГН на изходно ниво, или > 8 x до ≤ 10 x ГГН

от > 3 x до ≤ 5 x ГГН на изходно ниво, и ако персистира за повече от 5 до 7 дни; трябва да се

започне 1 до 2

mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. Ако събитието се подобри до

≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на ≥ 1 месец.

Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен 1 в

рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови, ако ALT или

AST се повиши до > 10 x ГГН или общият билирубин се повиши > 3 х ГГН.

Имуносвързан колит

Случаи на диария или колит са наблюдавани в клиничните изпитвания с атезолизумаб (вж.

точка 4.8). Пациентите трябва да се проследяват за признаци и симптоми на колит.

Лечението с атезолизумаб трябва временно да се преустанови при диария степен 2 или 3

(нарастване на броя с ≥ 4 изхождания/ден спрямо изходното ниво) или колит (симптоматичен).

При персистиране на симптомите на диария или колит степен 2 > 5 дни или при рецидив трябва

да се започне лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент. При диария или

колит степен 3 трябва да се започне лечение с интравенозни кортикостероиди (1 до 2 mg/kg/ден

метилпреднизолон или негов еквивалент). След като симптомите се подобрят, трябва да се

започне лечение с 1 до 2 mg/kg/ден преднизон или негов еквивалент на ден. Ако симптомите се

подобрят до ≤ степен 1, кортикостероидите трябва да се намалят постепенно в продължение на

≥ 1 месец. Лечението с атезолизумаб може да се поднови, ако събитието се подобри до ≤ степен

1 в рамките на 12 седмици и кортикостероидите се намалят до ≤ 10 mg преднизон или негов

еквивалент на ден. Лечението с атезолизумаб трябва трайно да се преустанови при диария или

колит степен 4 (животозастрашаващи; показана е спешна намеса).

Имуносвързани ендокринопатии

В клиничните изпитвания с атезолизумаб са наблюдавани хипотиреоидизъм,

хипертиреоидизъм, надбъбречна недостатъчност, хипофизит и захарен диабет тип 1,

включително диабетна кетоацидоза (вж. точка 4.8).

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/513651/2020

EMEA/H/C/004143

Tecentriq (atezolizumab)

Общ преглед на Tecentriq и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Tecentriq и за какво се използва?

Tecentriq е лекарство за лечение на следните видове рак:

уротелиален рак (рак на пикочния мехур и пикочната система)

рак на белите дробове

рак на гърдата, известен като тройно отрицателен рак на гърдата;

хепатоцелуларен карцином — рак, който започва в черния дроб.

Tecentriq се използва самостоятелно или в комбинация с други противоракови лечения при рак,

който е напреднал или се е разпространил в други части на тялото. При уротелиален рак и рак на

гърдата раковите клетки трябва да имат определено количество протеин, наречен PD-L1. За

повече информация относно употребата на Tecentriq вижте листовката.

Tecentriq съдържа активното вещество атезолизумаб (atezolizumab).

Как се използва Tecentriq?

Tecentriq се прилага чрез инфузия (капково вливане) във вената на всеки 2, 3 или 4 седмици в

зависимост от вида на лекувания рак и дали се прилага в комбинация с други лекарства.

Лечението трябва да продължи, докато пациентът се повлиява положително или докато не получи

нежелани реакции, които не могат да се овладеят. Лекарят може да спре лечението, ако

пациентът получи определени нежелани реакции, свързани с имунната система (защитната

система на организма), включително възпаление на различни органи на тялото или нарушения на

функциите на ендокринната система (системата на жлезите). За повече информация относно

употребата на Tecentriq вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Tecentriq се отпуска по лекарско предписание, а лечението трябва да се започне и да се

наблюдава от лекар с опит в лечението на рак.

Tecentriq (atezolizumab)

EMA/513651/2020

Страница 2/4

Как действа Tecentriq?

Активното вещество в Tecentriq, атезолизумаб, е моноклонално антитяло — вид протеин,

предназначен да разпознава и да се свързва с протеина, наречен PD-L1, който се намира на

повърхността на много ракови клетки.

PD-L1 действа, като „изключва“ имунните клетки, които иначе биха атакували раковите клетки.

Като се свързва с PD-L1 и намалява ефектите му, Tecentriq повишава способността на имунната

система да атакува раковите клетки и по този начин забавя прогресията на заболяването.

Какви ползи от Tecentriq са установени в проучванията?

Уротелиален карцином

Tecentriq намалява туморите при пациенти с уротелиален рак, който е авансирал или се е

разпространил. В проучване при 429 пациенти ракът се смалява или изчезва след лечението с

Tecentriq при 23 % от пациентите, които не са отговаряли на условията за прилагане на

химиотерапия с платина, и при 16 % от пациентите, които са били подложени на платинена

химиотерапия преди това.

В друго проучване при 931 пациенти с уротелиален рак е показано, че пациентите, на които е

приложен Tecentriq, живеят малко по-дълго (8,6 месеца) от пациентите, на които е приложена

химиотерапия (8 месеца), въпреки че разликата може да се дължи на случайност. Повлияване се

наблюдава дори при пациентите с рак, който не произвежда голямо количество PD-L1.

Рак на белия дроб

При пациенти с недребноклетъчен рак на белия дроб, който е авансирал или се е разпространил,

Tecentriq е по-ефективен от доцетаксел (друго противораково лекарство) за удължаване на

живота на пациентите. В едно основно проучване при 850 пациенти е установено, че пациентите,

на които се прилага Tecentriq, живеят средно 14 месеца, а тези, на които се прилага доцетаксел

— 10 месеца. Във второ проучване при 287 пациенти с рак на белия дроб пациентите на Tecentriq

живеят средно 13 месеца в сравнение с 10 месеца при пациентите на доцетаксел.

В основно проучване при 1202 пациенти с авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб, който

се е разпространил и не е бил подложен на химиотерапия, пациентите, на които се прилага

Tecentriq в комбинация с паклитаксел, карбоплатин и бевацизумаб, живеят средно 8,4 месеца без

влошаване на заболяването, а тези, на които се прилага паклитаксел, карбоплатин и

бевацизумаб, живеят средно 6,8 месеца без влошаване на заболяването. Като цяло пациентите,

приемащи Tecentriq с други лекарства, живеят средно 19,8 месеца в сравнение с 14,9 месеца при

пациентите, на които се прилагат тези лекарства без Tecentriq.

В друго проучване са разгледани ефектите на Tecentriq при 679 нелекувани преди това пациенти

с недребноклетъчен рак на белите дробове, чието заболяване не от типа, известен като EGFR

мутирал или ALK положителен НДКБД. Пациентите живеят средно 18,6 месеца, когато са

приемали Tecentriq с карбоплатин плюс наб-паклитаксел в сравнение с 13,9 месеца, когато се

прилага комбинацията без Tecentriq. Освен това пациентите живеят около 7 месеца без

влошаване на заболяването, когато са получили Tecentriq в комбинация, в сравнение с 5.5 месеца

без Tecentriq.

Накрая, в проучване при 403 пациенти с дребноклетъчен рак на белия дроб (който обикновено е

по-агресивен), пациентите живеят средно 12,3 месеца, когато към карбоплатин се добавя

Tecentriq плюс етопозид, в сравнение с 10,3 месеца при добавяне на плацебо (сляпо лечение).

Tecentriq (atezolizumab)

EMA/513651/2020

Страница 3/4

Освен това пациентите, лекувани с Tecentriq в комбинация, живеят средно 5,2 месеца без

влошаване на заболяването в сравнение с 4,3 месеца при пациентите, които не са приемали

Tecentriq.

Рак на гърдата

Изследване при 902 пациенти с вид рак на гърдата, известен като тройно отрицателен рак на

гърдата, разглежда ефекта от съчетаването на Tecentriq с наб-паклитаксел. Пациентите, при

които ракът е произвел протеинът PD-L1 до определено ниво, живеят средно 25 месеца от

комбинацията Tecentriq плюс наб-паклитаксел в сравнение с 18 месеца, когато се прилага

плацебо плюс наб-паклитаксел. Пациентите в групата, приемаща Tecentriq, също живеят по-дълго

без влошаване на заболяването (7,5 месеца в сравнение с 5,3 г.).

Хепатоцелуларен карцином

Едно проучване обхваща 501 пациенти с хепатоцелуларен карцином, който се е разпространил и

не е бил лекуван преди това. Пациентите, лекувани с Tecentriq в комбинация с бевацизумаб,

живеят средно 6,8 месеца без влошаване на заболяването в сравнение с 4,3 месеца при

пациентите, лекувани със сорафениб.

Какви са рисковете, свързани с Tecentriq?

Най-честите нежелани реакции при Tecentriq, прилаган самостоятелно (които може да засегнат

повече от 1 на 10 души), са умора, намален апетит, гадене (позиви за повръщане), повръщане,

кашлица, затруднения при дишане, диария, обрив, повишена температура, главоболие, болка в

гърба, ставите, мускулите и костите, слабост, сърбеж и инфекции на пикочните пътища.

Най-честите нежелани реакции при Tecentriq, когато се употребява с други противоракови

лекарства (които може да засегнат повече от 2 на 10 души), са периферна невропатия

(увреждане на нервите в ръцете и краката), гадене, анемия (нисък брой на червените кръвни

клетки), неутропения (нисък брой на белите кръвни клетки), алопеция (загуба на коса),

тромбоцитопения (нисък брой на тромбоцитите), обрив, умора, запек, намален апетит и диария.

За пълния списък на нежеланите реакции и ограниченията вижте листовката.

Защо Tecentriq е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че при уротелиален рак Tecentriq намалява размера на тумора при пациенти, които

са лекувани с химиотерапия с платина или не са подходящи за такова лечение. Tecentriq може

също да подобри преживяемостта при пациенти с рак на белите дробове, тройно отрицателен рак

на гърдата и хепатоцелуларен карцином.

Нежеланите реакции при Tecentriq, когато се използва самостоятелно, са по-малко

обезпокоителни от стандартните лечения с химиотерапия. Когато Tecentriq се използва в

комбинация с други противоракови лекарства, нежеланите реакции са по-тежки, но се считат за

управляеми.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Tecentriq?

Фирмата, която предлага Tecentriq, осигурява обучителна програма за пациенти и медицински

специалисти, чрез която се разяснява, че по време на лечението могат да възникнат сериозни

Tecentriq (atezolizumab)

EMA/513651/2020

Страница 4/4

нежелани реакции, свързани с имунната система, и какво трябва да се направи за свеждане на

рисковете до минимум. Фирмата провежда също проучвания, за да предостави повече данни за

ефективността на Tecentriq при уротелиален рак и за безопасността на лекарството.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Tecentriq, които

следва да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Tecentriq непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Tecentriq, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Tecentriq:

Tecentriq получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 21 септември 2017 г.

Допълнителна информация за Tecentriq можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tecentriq.

Дата на последно актуализиране на текста 10-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация