Suboxone

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

бупренорфин, налоксон

Предлага се от:

Indivior Europe Limited

АТС код:

N07BC51

INN (Международно Name):

buprenorphine, naloxone

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Нарушения, свързани с опиоиди

Терапевтични показания:

Подменима за лечение на зависимост от опиоид-наркотици в рамките на медицинско, социално и психологическо лечение. Намерението на налоксонния компонент е да възпрепятства интравенозната злоупотреба. Лечението е предназначено за употреба при възрастни и юноши над 15 години на възраст, които са се съгласили да се лекува за зависимостта.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-09-26

Листовка

                67
Б. ЛИСТОВКА
68
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SUBOXONE 2 MG/0,5 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
SUBOXONE 8 MG/2 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
SUBOXONE 16 MG/4 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
бупренорфин/налоксон (buprenorphine/naloxone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Suboxone и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Suboxone
3.
Как да приемате Suboxone
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Suboxone
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SUBOXONE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Suboxone се изп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Suboxone 2 mg/0,5 mg сублингвални таблетки
Suboxone 8 mg/2 mg сублингвални таблетки
Suboxone 16 mg/4 mg сублингвални таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Suboxone 2 mg/0,5 mg сублингвални таблетки
Всяка сублингвална таблетка съдържа 2
mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и
0,5 mg налоксон (naloxone) (като хидрохлорид
дихидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка сублингвална таблетка съдържа 42
mg лактоза (lactose) (като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Suboxone 8 mg/2 mg сублингвални таблетки
Всяка сублингвална таблетка съдържа 8
mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и
2 mg налоксон (naloxone) (като хидрохлорид
дихидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка сублингвална таблетка филм
съдържа 168 mg лактоза (lactose) (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
Suboxone 16 mg/4 mg сублингвални таблетки
Всяка сублингвална таблетка съдържа 16
mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид)
и 4 mg налоксон (naloxone) (като хидрохлорид
дихидрат).
Помощни вещества с известно действие:
Всяка сублингвална таблетка съдържа
156,64 mg л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2023
Листовка Листовка чешки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2023
Листовка Листовка датски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2023
Листовка Листовка немски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2023
Листовка Листовка естонски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2023
Листовка Листовка гръцки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2023
Листовка Листовка английски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2020
Листовка Листовка френски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2023
Листовка Листовка италиански 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2020
Листовка Листовка латвийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2020
Листовка Листовка литовски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2023
Листовка Листовка унгарски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2023
Листовка Листовка малтийски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2020
Листовка Листовка полски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2023
Листовка Листовка португалски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2020
Листовка Листовка румънски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2023
Листовка Листовка словашки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2023
Листовка Листовка словенски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2020
Листовка Листовка фински 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2023
Листовка Листовка шведски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2023
Листовка Листовка норвежки 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2023
Листовка Листовка исландски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2023
Листовка Листовка хърватски 20-11-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите