Somac Control

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пантопразол

Предлага се от:

Takeda GmbH

АТС код:

A02BC02

INN (Международно Name):

pantoprazole

Терапевтична група:

Инхибитори на протонната помпа

Терапевтична област:

Гастроезофагеален рефлукс

Терапевтични показания:

Краткосрочно лечение на симптомите на рефлукс (напр. киселини, киселинна регургитация) при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-06-12

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOMAC CONTROL 20 MG СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
ТАБЛЕТКИ
пантопразол (pantoprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
Винаги използвайте това лекарство
точно както е описано в тази листовка
или както Ви е казал
Вашия лекар или фармацевт.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако се нуждаете от допълнителна
информация или съвет, попитайте Вашия
фармацевт.
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
-
Ако след 2 седмици не се чувствате
по-добре или състоянието Ви се влоши,
трябва да
потърсите лекарска помощ.
-
Вие не трябва да приемате SOMAC Control
повече от 4 седмици, без да се
консултирате с
лекар.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява SOMAC Control и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате SOMAC Control
3.
Как да използвате SOMAC Control
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате SOMAC Control
6.
Съдържание на 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
SOMAC Control 20 mg стомашно-устойчиви
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка стомашно-устойчива таблетка
съдържа 20 mg пантопразол (pantoprazole)(като
натриев
сеcкихидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Стомашно-устойчиви таблетки
Жълти, елипсовидни, двойно изпъкнали,
филмирани таблетки, с отпечатан
надпис “P20” с
кафяво мастило от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
TЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
SOMAC Control е показан за краткосрочно
лечение на симптомите на
гастро-езофагеалeн
рефлукс (като киселини в стомаха,
кисели оригвания) при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчаната доза е 20 mg пантопразол
(една таблетка) дневно.
Може да бъде необходимо таблетките да
се приемат 2-3 последователни дни за
облекчаване на
симптомите. При настъпване на пълно
повлияване на симптомите, лечението
трябва да се
прекрати.
Лечението не трябва да продължи
повече от 4 седмици, без консултация с
лекар.
Ако не се постигне облекчаване на
симптомите за 2 седмици непрекъснато
лечение, пациентите
трябва д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-05-2023
Листовка Листовка чешки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-05-2023
Листовка Листовка датски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-05-2023
Листовка Листовка немски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-05-2023
Листовка Листовка естонски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-05-2023
Листовка Листовка гръцки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-05-2023
Листовка Листовка английски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-05-2013
Листовка Листовка френски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-05-2023
Листовка Листовка италиански 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-05-2013
Листовка Листовка латвийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-05-2013
Листовка Листовка литовски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-05-2023
Листовка Листовка унгарски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-05-2023
Листовка Листовка малтийски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-05-2013
Листовка Листовка нидерландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-05-2013
Листовка Листовка полски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-05-2023
Листовка Листовка португалски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-05-2013
Листовка Листовка румънски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-05-2023
Листовка Листовка словашки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-05-2023
Листовка Листовка словенски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-05-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-05-2013
Листовка Листовка фински 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-05-2023
Листовка Листовка шведски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-05-2023
Листовка Листовка норвежки 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-05-2023
Листовка Листовка исландски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-05-2023
Листовка Листовка хърватски 24-05-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-05-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите