Soliris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Экулизумаб

Предлага се от:

Alexion Europe SAS

АТС код:

L04AA25

INN (Международно Name):

eculizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Хемоглобинурия, пароксизма

Терапевтични показания:

Солирис е показан за възрастни и деца за лечение на:пароксизмальная нощен гемоглобинурия (АСИСТЕНЦИИ). Доказателства клиничен ефект се проявява при пациенти с гемолизом с клиничен симптом(и) свидетелства за висока активност на заболяването, независимо от историята на преливане (виж раздел 5. Атипичный гемолитико-уремический (Агус). Солирис е показан при възрастни за лечение на:огнеупорни генерализирана миастенией Гравис (ГГМ) при пациенти с анти-ацетилхолиновому рецепторите (АЧР) антитела (виж раздел 5. Разстройство Neuromyelitis на зрителния спектър (NMOSD) при пациенти, които са анти-aquaporin-4 (AQP4) антитела с рецидивирующим течение на заболяването.

Каталог на резюме:

Revision: 34

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-06-20

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SOLIRIS 300 MG КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
ECULIZUMAB (ЕКУЛИЗУМАБ)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Soliris и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Soliris
3.
Как да използвате Soliris
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Soliris
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SOLIRIS И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SOLIRIS
Soliris съдържа активното в
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Soliris 300 mg концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Екулизумаб e хуманизирано
моноклонално (IgG
2/4к
) антитяло, получено в NS0 клетъчна
линия
чрез рекомбинантна ДНК технология.
Един флакон от 30 ml съдържа 300 mg
екулизумаб (eculizumab)
_ _
(10 mg/ml).
След разреждане крайната
концентрация на разтвора за вливане е
5 mg/ml.
Помощни вещества с известно действие:
натрий (5
mmol на флакон)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
Прозрачен, безцветен разтвор с pH 7,0.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Soliris е показан при възрастни и деца за
лечение на:
-
Пароксизмална нощна хемоглобинурия
(ПНХ).
-
Данните за клиничната полза са
доказани при пациенти с хемолиза
с един или повече
клинични симптоми, показателни за
висока активност на заболяването,
независимо от
анамнестичните данни за трансфузии
(
вж. точка
5.1).
-
Атипичен хемолитичен уремичен
синдром (аХУС) (вж. точка 5.1).
Soliris е показан при възрастни за
лечение на:
-
Рефрактерна генерализирана миастения
гравис (гМГ) при пац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-04-2023
Листовка Листовка чешки 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-04-2023
Листовка Листовка датски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-04-2023
Листовка Листовка немски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-04-2023
Листовка Листовка естонски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-04-2023
Листовка Листовка гръцки 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-04-2023
Листовка Листовка английски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-10-2019
Листовка Листовка френски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-04-2023
Листовка Листовка италиански 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-10-2019
Листовка Листовка латвийски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-10-2019
Листовка Листовка литовски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-04-2023
Листовка Листовка унгарски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-04-2023
Листовка Листовка малтийски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-10-2019
Листовка Листовка полски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-04-2023
Листовка Листовка португалски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-10-2019
Листовка Листовка румънски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-04-2023
Листовка Листовка словашки 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-04-2023
Листовка Листовка словенски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-10-2019
Листовка Листовка фински 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-04-2023
Листовка Листовка шведски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-04-2023
Листовка Листовка норвежки 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-04-2023
Листовка Листовка исландски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка исландски 25-08-2017
Листовка Листовка хърватски 18-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите