Reconcile Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

reconcile

forte healthcare limited - флуоксетин - psychoanaleptics - Кучета - Като помощно средство при лечение на разделение-зависими заболявания при кучетата се проявява разрушаването и недостатъци форми на поведение (става и неуместен за изхождане и / или уриниране) и само в съчетание с поведенческа модификация техники.

Sertran 50 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

sertran 50 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Сертралин - 50 mg film - coated tablets