Palladia Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

palladia

zoetis belgium sa - toceranib - Антинеопластични средства - Кучета - Лечение на нереакциращи, повтарящи се, тумори на костни мастно-клетъчни тумори на кучета тип ii (междинна степен) или -iii (висок клас) при кучета.