BindRen Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

bindren

mitsubishi pharma europe ltd - colestilan - Хиперфосфатемията - Лекарства за лечение на хиперкалиемия и хиперфосфатемия - Лечение hyperphosphataemia при възрастни пациенти с хронично заболяване на бъбреците 5 етапа, получаващи гемодиализ или перитонеална диализа.