Renovia Ace 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 10 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Renovia Ace 20 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 20 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film - coated tablets

Lercapril 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 10 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Lercapril 20 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 20 mg/10 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film - coated tablets

Renovia Ace 20 mg/20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

renovia ace 20 mg/20 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/20 mg film - coated tablets

Lercapril 20mg/20 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

lercapril 20mg/20 mg film - coated tablets

recordati ireland limited - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20mg/20 mg film - coated tablets

Elernap 10 mg/10 mg film-coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elernap 10 mg/10 mg film-coated tablets

krka, d.d. novo mesto - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 10 mg/10 mg film-coated tablets

Elernap 20 mg/10 mg film-coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

elernap 20 mg/10 mg film-coated tablets

krka, d.d. novo mesto - Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат - 20 mg/10 mg film-coated tablets