Elernap 10 mg/10 mg film-coated tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Лерканидипин хидрохлорид, Эналаприла малеат

Предлага се от:

KRKA, d.d. Novo mesto

АТС код:

C09BB2

INN (Международно Name):

Lercanidipine hydrochloride, Enalapril maleate

дозиране:

10 mg/10 mg film-coated tablets

Каталог на резюме:

Elernap, 10 mg/ 10 mg film-coated tablets x 10; x 14; x 15; x 28; x 30; x 50; x 56; x 60; x 84; x 90; x 98; x 100

Дата Оторизация:

2015-03-10

Преглед на историята на документите