Ecalta Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ecalta

pfizer europe ma eeig - анидулафунгин - кандидос - Антимикотици за системна употреба - Лечение на инвазивна кандидоза при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 месец до < 18 години.