Ecalta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

анидулафунгин

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J02AX06

INN (Международно Name):

anidulafungin

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

кандидос

Терапевтични показания:

Лечение на инвазивна кандидоза при възрастни и педиатрични пациенти на възраст от 1 месец до < 18 години.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-20

Листовка

                27
Б. ЛИСТОВКА
28
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ECALTA 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Анидулафунгин (Anidulafungin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЛАГАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако Вие или Вашето дете получите
някакви нежелани реакции, уведомете
Вашия лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява ECALTA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вие или
Вашето дете да използвате ECALTA
3.
Как да използвате ECALTA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ECALTA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECALTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ECALTA съдържа активното вещество
анидулафунгин и се предписва при
възрастни и при
педиатрични пациенти на възраст от 1
месеца до по-малко от 18 години за
л
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ECALTA 100 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 100 mg
анидулафунгин (anidulafungin).
Реконституираният разтвор съдържа 3,33
mg/ml анидулафунгин, а разреденият
разтвор съдържа
0,77 mg/ml анидулафунгин.
Помощни вещества с известно действие:
ECALTA съдържа 119 mg фруктоза във всеки
флакон.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор
Бяла до почти бяла твърда маса.
Реконституираният разтвор има pH от 3,5
до 5,5.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на инвазивна кандидоза при
възрастни и педиатрични пациенти на
възраст от 1 месец
до <18 години (вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с ECALTA трябва да се започне
от лекар с опит в лечението на
инвазивни гъбични
инфекции.
Дозировка
Преди терапията трябва да се вземат
проби за посявка за гъбични култури.
Терапията може да
се започне, преди да са известни
резултатите от изследването и да се
коригира съответно,
когато са налични.
_Популация на възрастни пац
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-06-2023
Листовка Листовка чешки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-06-2023
Листовка Листовка датски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-06-2023
Листовка Листовка немски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-06-2023
Листовка Листовка естонски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-06-2023
Листовка Листовка гръцки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-06-2023
Листовка Листовка английски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2020
Листовка Листовка френски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-06-2023
Листовка Листовка италиански 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2020
Листовка Листовка латвийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2020
Листовка Листовка литовски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-06-2023
Листовка Листовка унгарски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-06-2023
Листовка Листовка малтийски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2020
Листовка Листовка полски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-06-2023
Листовка Листовка португалски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2020
Листовка Листовка румънски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-06-2023
Листовка Листовка словашки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-06-2023
Листовка Листовка словенски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2020
Листовка Листовка фински 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-06-2023
Листовка Листовка шведски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-06-2023
Листовка Листовка норвежки 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-06-2023
Листовка Листовка исландски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-06-2023
Листовка Листовка хърватски 27-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите