Dexketoprofen - Tchaikapharma 50 mg/2 ml solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

dexketoprofen - tchaikapharma 50 mg/2 ml solution for injection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - dexketoprofen - 50 mg/2 ml solution for injection/infusion

Metacam Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

metacam

boehringer ingelheim vetmedica gmbh - мелоксикам - oxicams - horses; dogs; cattle; cats; pigs; guinea pigs - Котки:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка и възпаление след хирургични интервенции, e. ортопедия и хирургия на меките тъкани . Облекчаване на болка и възпаление при остри и хронични заболявания на опорно-двигателния апарат. Намаляване на постоперативна болка след овариогистерэктомии и малка хирургия на меките тъкани . cattle:for use in acute respiratory infection with appropriate antibiotic therapy to reduce clinical signs. За употреба при диария в комбинация с орална рехидратираща терапия за намаляване на клиничните признаци при телета на възраст над една седмица и на млади, нелектирани говеда. За облекчаване на следоперативната болка след обезводняване на телета. За допълнителна терапия при лечение на остър мастит, в комбинация с антибиотична терапия. dogs:alleviation of inflammation and pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders. Намаляване на следоперативната болка и възпаление след ортопедична и мека тъканна хирургия. horses:for use in the alleviation of inflammation and relief of pain in both acute and chronic musculo-skeletal disorders. За облекчаване на болка, свързана с колики от коне. Облекчаване на възпалението и облекчаване на болката при остри и хронични опорно-двигателния апарат. Свине: за използване в неинфекционной патология на опорно-двигателния апарат, за да се намалят симптомите на куцота и възпаления. За вендузи постоперативна болка, свързани с незначителни хирургия на меките тъкани, като например кастрацията. За допълнителна терапия при лечението на пуперперна септицемия и токсемия (синдром на мастит-метрит-агалактия) с подходяща антибиотична терапия. Морските свинчета са:облекчаване на лека до умерена постоперативна болка, свързани с хирургия на меките тъкани, като например кастрация на мъжки.