Altargo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

altargo

glaxo group ltd - ретапамулин - impetigo; staphylococcal skin infections - Антибиотици и химиотерапевтици за дерматологично приложение - short term treatment of the following superficial skin infections: , impetigo;, infected small lacerations, abrasions or sutured wounds. См. раздели 4. 4 и 5. 1 важна информация за клинична активност retapamulin по отношение на различните видове staphylococcus. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.