Pretimectal 35 mg modifled - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

pretimectal 35 mg modifled - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД,," - Триметазидин - 35 mg modifled - release tablets

Tevatrim 35 mg proronged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevatrim 35 mg proronged - release tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Триметазидин - 35 mg proronged - release tablets

Trimetacor 35 mg prolonged-release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

trimetacor 35 mg prolonged-release tablets

alvogen ipco s.ar.l - Дихидрохлорид триметазидина - 35 mg prolonged-release tablets