Trimetazigen MR 35 mg prolonged - release tablets 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Mylan S.A.S.

АТС код:

C01EB15

дозиране:

35 mg prolonged - release tablets 

Каталог на резюме:

Trimetazigen MR, 35 mg prolonged - release tablets x 10; x 20; x 30; x 40; x 60; x 90

Дата Оторизация:

2015-03-11

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите