Roteas Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

roteas

berlin-chemie ag - edoxaban tosilate - stroke; venous thromboembolism - Антитромботични агенти - Профилактика на инсулт и системен емболизъм при възрастни пациенти с nonvalvular предсърдно мъждене (nvaf) с един или повече рискови фактори, като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, възраст ≥ 75 години, захарен диабет, предварително инсулт или преходна исхемична атака ( ТИА). Лечение на дълбока венозна тромбоза (dvt) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни.