Atenolol - Tchaikapharma 50 mg tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

atenolol - tchaikapharma 50 mg tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Атенолол - 50 mg tablets

Карвекер 6.25 mg таблетки х 28 България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Карвекер 6.25 mg таблетки х 28

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Карведилол -

Bacteripime  1 g powder for solution for njection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

bacteripime  1 g powder for solution for njection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства АД - Цефепим - 1 g powder for solution for njection/infusion

Meropenem - Tchaikapharma  500 mg powder for solution for injection/infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

meropenem - tchaikapharma  500 mg powder for solution for injection/infusion

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД" - Меропенем - 500 mg powder for solution for injection/infusion

Allersan 10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

allersan 10 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Цетиризин - 10 mg film - coated tablets

Asprevent 4 mg chewable tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

asprevent 4 mg chewable tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - Монтелукаст - 4 mg chewable tablets

Asprevent 5 mg chewable tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

asprevent 5 mg chewable tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - 5 mg chewable tablets

Alonzap 5 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

alonzap 5 mg film - coated tablets

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД - 5 mg film - coated tablets