Asprevent 5 mg chewable tablets

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Чайкафарма Висококачествените лекарства АД

АТС код:

R03D3

дозиране:

5 mg chewable tablets

Каталог на резюме:

Asprevent, 5 mg chewable tablet x 30

Дата Оторизация:

2011-05-17

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите