TevaPenem 1000 mg powder for solution for injection or infusion България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevapenem 1000 mg powder for solution for injection or infusion

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Меропенем - 1000 mg powder for solution for injection or infusion

TevacarboVit 500 mg/440 IU chewable tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevacarbovit 500 mg/440 iu chewable tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Холекальциферол - 500 mg/440 iu chewable tablets

TevacarboVit 1000 mg/880 IU chewable tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

tevacarbovit 1000 mg/880 iu chewable tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Холекальциферол - 1000 mg/880 iu chewable tablets

Avanor Plus 5 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 5 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 5 mg/10 mg film - coated tablets

Avanor Plus 10 mg/10 mg film - coated tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

avanor plus 10 mg/10 mg film - coated tablets

Тева Фармасютикълс България ЕООД - аторвастатин и амлодипин - 10 mg/10 mg film - coated tablets

Irinic Teva 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nasal spray, solution България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

irinic teva 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nasal spray, solution

Тева Фармасютикълс България ЕООД - Декспантенол, Ксилометазолин - 0,5 mg/ml + 50 mg/ml nasal spray, solution