Ketoconazole HRA Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ketoconazole hra

hra pharma rare diseases - Кетоконазол - Синдром на cushing - Антимикотици за системна употреба - ketoconazole hra е показан за лечение на ендогенен синдром на cushing при възрастни и юноши на възраст над 12 години.