RotaTeq

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ротавирусен серотип G1, серотип G2, серотип G3, серотип G4, серотип Р1

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J07BH02

INN (Международно Name):

rotavirus vaccine, live

Терапевтична група:

Vaccines, Viral vaccines

Терапевтична област:

Immunization; Rotavirus Infections

Терапевтични показания:

RotaTeq е показан за активна имунизация на кърмачета на възраст от шест седмици до 32 седмици за предотвратяване на гастроентерит, дължащ се на ротавирусна инфекция. RotaTeq се използва на базата на официални препоръки.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-06-26

Листовка

                22
Б. ЛИСТОВКА
23
Листовка: информация за потребителя
RotaTeq перорален разтвор
Ротавирусна ваксина
(
жива
) (Rotavirus vaccine (live))
Прочетете внимателно цялата листовка,
преди Вашето дете да бъде ваксинирано,
тъй
като тя съдържа важна за Вас
информация
.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани лекарствени реакции,
уведомете Вашия лекар
или фармацевт. Това включва
и всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази
листовка.
Вижте точка
4.
Какво съдържа
тази листовка
1.
Какво представлява RotaTeq и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди Вашето
дете да получи RotaTeq
3.
Как да използвате RotaTeq
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате RotaTeq
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
Какво представлява RotaTeq и за какво се
използва
RotaTeq е перорална ваксина, която помага
да се защитят кърмачетата и малките
деца от
гастроентерит (диария и повръщане),
причинен от ротавирусна инфекция
,
и може да бъде
прилагана на кърмачета на възраст от 6
седмици до 32
седмици (вижте 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
RotaTeq
перорален
разтвор
Ротавирусна ваксина
(
жива
)
(Rotavirus
vaccine (live))
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една доза (2
ml) съдържа:
ротавирус тип* G1
не по
-
малко от 2,2 x 10
6
IU
1, 2
ротавирус тип* G2
не по
-
малко от 2,8 x 10
6
IU
1, 2
ротавирус тип* G3
не по
-
малко от 2,2 x 10
6
IU
1, 2
ротавирус тип* G4
)
не по
-
малко от 2,0 x 10
6
IU
1, 2
ротавирус тип* P1A[8]
не по
-
малко от 2,3 x 10
6
IU
1, 2
* човешко
-
говежди реасортантни ротавируси
(живи),
продуцирани върху Vero клетки.
1
Инфекциозни единици
2
Като долна граница на доверителния
интервал (p =
0,95)
Помощнo(и)
вещество(а)
с известно действие
Тази ваксина съдържа 1
080
милиграма
захароза
и 37,6
милиграма натрий
(вж. точка
4.4).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Бледожълта бистра течност, която може
да има розов оттенък.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
Терапевтични показания
RotaTeq e предназначен за активно
имунизиране на кърмачета след 6
-
седмична до 32
-
седмична
възраст за профилактика на
гастроентерити, причинени от
ротавирусна инфекция (вж.
точки
4.2, 4.4 и 5.1).
RotaTeq трябва да се прилага в
съответствие с официал
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-04-2023
Листовка Листовка чешки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-04-2023
Листовка Листовка датски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-04-2023
Листовка Листовка немски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-04-2023
Листовка Листовка естонски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-04-2023
Листовка Листовка гръцки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-04-2023
Листовка Листовка английски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-03-2016
Листовка Листовка френски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-04-2023
Листовка Листовка италиански 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-03-2016
Листовка Листовка латвийски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-03-2016
Листовка Листовка литовски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-04-2023
Листовка Листовка унгарски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-04-2023
Листовка Листовка малтийски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-03-2016
Листовка Листовка полски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-04-2023
Листовка Листовка португалски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-03-2016
Листовка Листовка румънски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-04-2023
Листовка Листовка словашки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-04-2023
Листовка Листовка словенски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-03-2016
Листовка Листовка фински 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-04-2023
Листовка Листовка шведски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-04-2023
Листовка Листовка норвежки 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-04-2023
Листовка Листовка исландски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-04-2023
Листовка Листовка хърватски 04-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите