Revestive

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

TEDUGLUTIDE

Предлага се от:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

АТС код:

A16AX08

INN (Международно Name):

teduglutide

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Синдроми на малабсорбцията

Терапевтични показания:

Revestive е показан за лечение на пациенти на възраст 1 година и повече с синдром на късото черво (SBS). Пациентите трябва да бъдат стабилни след период на чревна адаптация след операцията. Revestive е показан за лечение на пациенти на възраст от 1 година и по-горе от синдрома на късата черво . Пациентите трябва да бъдат стабилни след период на чревна адаптация след операцията.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-30

Листовка

                50
Б. ЛИСТОВКА
51
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
REVESTIVE 1,25 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
тедуглутид (teduglutide)
За деца и юноши
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте лекаря на Вашето
дете, фармацевта
или медицинската сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вашето дете. Не го преотстъпвайте на
други хора.
То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите
-
Ако детето получи някакви нежелани
реакции, уведомете неговия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Revestive 1,25 mg прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с прах съдържа 1,25 mg
тедуглутид (teduglutide)*.
След реконституиране всеки флакон
съдържа 1,25 mg тедуглутид в 0,5 ml разтвор,
което
съответства на концентрация от 2,5 mg/ml.
*Аналог на глюкагон-подобния пептид-2
(GLP-2), произведен в клетки на
_Escherichia coli_
чрез
рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Прахът е бял, а разтворителят е
прозрачен и безцветен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Revestive е показан за лечение на пациенти
на възраст на и над 4 месеца,
коригирана
гестационна възраст, със синдром на
късото черво (СКЧ). Пациентите трябва
да бъдат в
стабилно 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-07-2023
Листовка Листовка чешки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-07-2023
Листовка Листовка датски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-07-2023
Листовка Листовка немски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-07-2023
Листовка Листовка естонски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-07-2023
Листовка Листовка гръцки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-07-2023
Листовка Листовка английски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-07-2023
Листовка Листовка френски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-07-2023
Листовка Листовка италиански 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-07-2023
Листовка Листовка латвийски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-07-2023
Листовка Листовка литовски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-07-2023
Листовка Листовка унгарски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-07-2023
Листовка Листовка малтийски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-07-2023
Листовка Листовка нидерландски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-07-2023
Листовка Листовка полски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-07-2023
Листовка Листовка португалски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-07-2023
Листовка Листовка румънски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-07-2023
Листовка Листовка словашки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-07-2023
Листовка Листовка словенски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-07-2023
Листовка Листовка фински 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-07-2023
Листовка Листовка шведски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-07-2023
Листовка Листовка норвежки 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-07-2023
Листовка Листовка исландски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-07-2023
Листовка Листовка хърватски 11-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 11-07-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите